mikochan
  • Hạng ...
  • Ngọc 907
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.36%
  • Chỉ số xã hội 459
  • Chỉ số đam mê 2.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mikochan12 - 8 thuyt1
mikochan3 - 0 ankkhoi2009
mikochan11 - 13 xuanthupro
mikochan1 - 0 namnopro
mikochan1 - 3 hongkong1
mikochan7 - 0 caohoangtrung1234567
mikochan2 - 0 hichle
mikochan1 - 5 trunghieu87
mikochan5 - 6 sabo2412
mikochan2 - 0 riochii
mikochan2 - 1 manhlamm
mikochan8 - 11 lvtrung
mikochan8 - 1 ngochan416rls
mikochan5 - 3 luckystar
mikochan1 - 6 zer0iq
mikochan1 - 0 thtruc
mikochan15 - 23 nganbali
mikochan3 - 7 badboy
mikochan7 - 6 monsieurtuna
mikochan8 - 3 thienthan999
mikochan0 - 1 aceg123
mikochan1 - 1 ihieudl
mikochan4 - 10 vuabip
mikochan2 - 0 ginsosad
mikochan9 - 0 hisinku
mikochan0 - 1 laidangthach123
mikochan1 - 0 ggez113
mikochan2 - 0 truongdeptrai0708
mikochan1 - 0 quizni
mikochan1 - 0 baoson
mikochan5 - 2 hoangoanhabc
mikochan3 - 0 tnmp2014
mikochan2 - 2 heoway
mikochan9 - 1 soibactr
mikochan1 - 0 bruno678
mikochan2 - 2 thinpham
mikochan6 - 12 hdmi2000
mikochan2 - 0 janis
mikochan8 - 1 toilacucarot1
mikochan3 - 0 phamphuphu
mikochan1 - 0 lylokutee
mikochan3 - 2 chuotmom
mikochan0 - 10 cocvang
mikochan0 - 1 comchienduongchau
mikochan8 - 4 nguyenvanbin
mikochan5 - 0 adidas
mikochan1 - 0 hamona
mikochan6 - 5 fush1ma
mikochan1 - 0 depgaigai
mikochan0 - 1 yephdith
mikochan1 - 0 truongsinh
mikochan2 - 3 binzzz98
mikochan2 - 0 gucfhgd
mikochan3 - 0 nguyensyanh123
mikochan1 - 0 tuanbui
mikochan1 - 1 hoaanhdao2008
mikochan1 - 5 tranthuahoai
mikochan2 - 1 tondan
mikochan1 - 0 chauminhdn
mikochan2 - 0 linhanh2112
mikochan1 - 0 gkfa123
mikochan3 - 2 cameramttg
mikochan2 - 3 travahuong
mikochan4 - 0 hdang2k
mikochan1 - 0 darkinside
mikochan1 - 0 lamquennha
mikochan9 - 0 haiamen
mikochan4 - 0 pully234
mikochan2 - 27 phuongkitty
mikochan1 - 4 abccuti
mikochan2 - 1 rptvanh
mikochan9 - 0 hunghandsome
mikochan0 - 1 teon828
mikochan2 - 0 lolololo
mikochan1 - 0 ngtrungkien
mikochan4 - 0 babycutie
mikochan1 - 0 playduo202
mikochan1 - 2 anh3khia
mikochan1 - 0 tnttnt
mikochan2 - 2 carohcm
mikochan1 - 0 thuakoku
mikochan0 - 5 carosatthuclan
mikochan4 - 10 lunguyencong
mikochan1 - 0 jennienoze12
mikochan1 - 5 nonameme
mikochan7 - 5 huongjep
mikochan2 - 0 yuygkk8
mikochan2 - 0 loloti
mikochan1 - 0 leanhtuan2k5
mikochan1 - 1 phamduythanh
mikochan1 - 1 luathachthihong
mikochan1 - 0 mamamana
mikochan3 - 0 namjox
mikochan0 - 1 suthatchico1
mikochan2 - 0 yayhallo3
mikochan1 - 1 cvhung17
mikochan0 - 1 wibunotsimpttv2k7
mikochan2 - 1 lejun
mikochan1 - 0 nhungbot94
mikochan0 - 3 phongwibusimp