kidboy
  • Hạng ...
  • Ngọc 975
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.00%
  • Chỉ số xã hội 525
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kidboy1 - 8 banmaisweet
kidboy8 - 12 lexuan22
kidboy20 - 14 vnnguyendung
kidboy41 - 24 saosaysua
kidboy1 - 3 docuong
kidboy1 - 0 gingl22
kidboy2 - 13 beteoteosg
kidboy25 - 14 suoingoc
kidboy0 - 3 muaxuanden
kidboy19 - 20 cocvang
kidboy6 - 7 aikhongsotui
kidboy2 - 0 set196
kidboy6 - 0 djtcumay
kidboy24 - 23 quachdozz
kidboy11 - 9 thaomoc
kidboy5 - 1 acwydracolla
kidboy6 - 18 hdmi2000
kidboy12 - 4 bumllebee
kidboy2 - 0 ngocchau2022
kidboy0 - 1 rocket290671
kidboy3 - 3 ozonevietnam
kidboy6 - 16 hanalov1
kidboy7 - 0 thanhkunz9
kidboy2 - 1 nguyenbaolong
kidboy1 - 2 quenduocthiquen
kidboy6 - 1 thailong2806
kidboy5 - 8 covid19
kidboy12 - 12 huongjep
kidboy4 - 11 nganbali
kidboy6 - 23 newnewnew
kidboy0 - 5 nhibuong
kidboy8 - 2 jazknowscaro
kidboy1 - 0 tinatran
kidboy4 - 2 carokid
kidboy2 - 0 tixinh
kidboy1 - 0 godfather
kidboy1 - 1 pnthihihehe
kidboy1 - 4 hongkong1
kidboy0 - 2 ruanchinfeng
kidboy0 - 1 datyeugaixinh1
kidboy1 - 0 nmanope1208
kidboy1 - 0 thuythoitha
kidboy0 - 2 caroforfun99999
kidboy2 - 0 chuyenconho
kidboy2 - 0 unknowns
kidboy1 - 0 phucnguyen301299
kidboy6 - 0 nguybjjbb111333
kidboy1 - 0 dungrua141
kidboy13 - 2 lamtungg10
kidboy1 - 0 nhanchiphan
kidboy0 - 1 lucatin
kidboy1 - 0 nhamthaolinh
kidboy1 - 3 tomcuamuc
kidboy1 - 0 thegioicuavanh
kidboy4 - 0 tinhkt79
kidboy2 - 0 ccsssssas
kidboy1 - 1 vuabip
kidboy5 - 5 shinnijin
kidboy5 - 0 lapqp0
kidboy3 - 0 thanhngaho
kidboy4 - 2 ntntntnt
kidboy3 - 0 namnhut
kidboy4 - 1 oniichanbaka
kidboy2 - 0 doanthikimyen0512
kidboy1 - 0 tnminh2302
kidboy3 - 4 thuykien
kidboy1 - 0 vankhaig
kidboy6 - 7 sabo2412
kidboy2 - 0 at0p1xt
kidboy1 - 4 amazon
kidboy2 - 0 lylokutee
kidboy2 - 8 duclioiu
kidboy1 - 0 vozahahao27
kidboy1 - 0 vozanhxyz
kidboy1 - 0 tthh5392
kidboy4 - 0 dohoangquan
kidboy0 - 1 hrhud7
kidboy9 - 0 luuhaphuong
kidboy6 - 4 zauysd
kidboy0 - 1 carokhet
kidboy7 - 0 kaicryst
kidboy1 - 0 tinatina
kidboy4 - 0 sthswrong
kidboy5 - 5 giodaingan
kidboy4 - 0 trasuatrada
kidboy2 - 2 njhvuughbkn
kidboy1 - 0 adadadadadad
kidboy2 - 0 kain98
kidboy1 - 0 kient27
kidboy3 - 0 cocarom
kidboy0 - 2 kiendz12
kidboy3 - 0 hunghandsome
kidboy3 - 0 ngoquangphu
kidboy6 - 41 phuongkitty
kidboy0 - 7 gomukupro33333
kidboy2 - 5 pity08
kidboy3 - 1 nguyendinhchieu2000
kidboy1 - 3 thepro
kidboy3 - 2 egavldunggiete
kidboy1 - 0 thoant