phuongkarry
  • Hạng 149
  • Ngọc 1,172
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.56%
  • Chỉ số xã hội 408
  • Chỉ số đam mê 2.83
  • Thời gian tham gia 10 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkarry2 - 10 lebaokhang
phuongkarry13 - 1 yourmomahoe
phuongkarry0 - 2 quanglb2001
phuongkarry0 - 1 alienware
phuongkarry0 - 3 saphia
phuongkarry2 - 0 anh3khia
phuongkarry2 - 1 nakime3769
phuongkarry1 - 3 mayakieu
phuongkarry4 - 2 ngoctin
phuongkarry0 - 1 caroforfun99999
phuongkarry4 - 3 cobebencuaso
phuongkarry1 - 0 hinemi
phuongkarry1 - 2 muncute
phuongkarry1 - 0 duongngotsenpai
phuongkarry0 - 1 tfchicken
phuongkarry2 - 5 tranhang07
phuongkarry3 - 1 korean
phuongkarry2 - 4 trucmai
phuongkarry3 - 3 tungk3
phuongkarry4 - 7 khiconjx
phuongkarry8 - 0 pehihihi
phuongkarry11 - 1 huyhoangnguyen
phuongkarry1 - 3 trailangthang
phuongkarry2 - 3 ekxanh
phuongkarry2 - 0 thethan1994
phuongkarry2 - 0 fjfufyfyij
phuongkarry3 - 0 yuihandsome
phuongkarry2 - 0 tieumong
phuongkarry0 - 4 lovekr01
phuongkarry4 - 2 nonameme
phuongkarry3 - 6 cocvang
phuongkarry4 - 5 hoangnam124ha
phuongkarry0 - 4 lunguyencong
phuongkarry1 - 3 evanst
phuongkarry1 - 4 xogang123
phuongkarry2 - 3 ngang123
phuongkarry0 - 3 thienanlk113
phuongkarry1 - 0 lamquennha
phuongkarry3 - 5 hdmi2000
phuongkarry1 - 0 aimabietduoc0103az
phuongkarry1 - 0 minhpham
phuongkarry1 - 0 vutienthuan
phuongkarry3 - 0 dferbghtyjkyu5
phuongkarry2 - 9 muxuden2021
phuongkarry3 - 0 hoducthien
phuongkarry1 - 1 nguyennhisopoor
phuongkarry5 - 2 veeee0032
phuongkarry9 - 1 thuyhoa
phuongkarry4 - 0 ungkimphu
phuongkarry4 - 4 bkdth2019
phuongkarry1 - 1 thinpham
phuongkarry1 - 1 travahuong
phuongkarry1 - 0 lequandp123
phuongkarry1 - 0 miyamurakori
phuongkarry1 - 1 suthatchico1
phuongkarry1 - 0 thienthan999
phuongkarry0 - 14 cvhung17
phuongkarry6 - 2 yeolll
phuongkarry2 - 0 phatke
phuongkarry4 - 0 sonke
phuongkarry1 - 0 sungirl
phuongkarry1 - 5 belen3
phuongkarry1 - 0 liuhuy314
phuongkarry4 - 0 mykute
phuongkarry1 - 0 feewere
phuongkarry1 - 1 kakachieu030201
phuongkarry3 - 0 xuanzhuang90
phuongkarry0 - 1 minuminu11
phuongkarry3 - 0 yuriyuri
phuongkarry2 - 0 nunanu123
phuongkarry2 - 0 giainghi11
phuongkarry0 - 1 yephdith
phuongkarry4 - 1 thanhnguyenyma
phuongkarry2 - 0 bentenyson
phuongkarry7 - 6 sonyvaio99
phuongkarry1 - 1 johanliebert
phuongkarry3 - 2 cbzxuanquang
phuongkarry5 - 2 taolahacker123
phuongkarry6 - 4 cocuser
phuongkarry0 - 1 thaidinh
phuongkarry3 - 9 lamcaro2
phuongkarry2 - 0 tranngocbaouyen
phuongkarry1 - 0 kunhihi95
phuongkarry1 - 0 animexyz
phuongkarry0 - 1 dangtiendung
phuongkarry0 - 5 nhockiv
phuongkarry4 - 1 tpl0410
phuongkarry19 - 0 ennki
phuongkarry8 - 6 hoangphihung
phuongkarry0 - 3 hocchoicaro
phuongkarry1 - 5 muaxuanden
phuongkarry2 - 0 thuatpham2k3
phuongkarry1 - 0 anhxachdep
phuongkarry0 - 5 alecharry91
phuongkarry0 - 3 vuicaro2021
phuongkarry0 - 1 gnahk
phuongkarry2 - 3 wibunotsimpttv2k7
phuongkarry3 - 0 tuquyen22620
phuongkarry1 - 0 letam
phuongkarry0 - 1 ledieu22803