saosaysua
  • Hạng ...
  • Ngọc 758
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.76%
  • Chỉ số xã hội 408
  • Chỉ số đam mê 1.97
  • Thời gian tham gia 10 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saosaysua2 - 1 sonccccc
saosaysua4 - 11 cocvang
saosaysua1 - 0 trasuatrada
saosaysua1 - 1 hdmi2000
saosaysua9 - 0 thaomoc
saosaysua2 - 7 suoingoc
saosaysua1 - 5 vnnguyendung
saosaysua3 - 7 kidboy
saosaysua1 - 0 nhibuong
saosaysua0 - 2 caroforfun99999
saosaysua1 - 2 muaxuanden
saosaysua3 - 5 anh3khia
saosaysua4 - 1 lexuan22
saosaysua1 - 25 phuongkitty
saosaysua3 - 0 huyhoangnguyen
saosaysua1 - 1 hanalov1
saosaysua0 - 5 lamcaro
saosaysua2 - 0 quanvodoi
saosaysua2 - 0 nionghiu978
saosaysua2 - 4 lunguyencong
saosaysua1 - 0 letzgo
saosaysua3 - 0 pokaolala
saosaysua10 - 10 ok123456
saosaysua5 - 1 thuyhoa
saosaysua2 - 0 nhineechan1405
saosaysua6 - 4 lamnhi
saosaysua3 - 0 yuukimisuna
saosaysua2 - 0 kimhanlong
saosaysua2 - 1 ozonevietnam
saosaysua1 - 1 kqabc
saosaysua1 - 0 mimicandy4710
saosaysua1 - 0 xuankieu
saosaysua1 - 4 lamcaro2
saosaysua1 - 3 wibunotsimpttv2k7
saosaysua1 - 0 carocanhet
saosaysua2 - 0 heliosxyz
saosaysua1 - 0 loannn
saosaysua1 - 10 hotmitmeo
saosaysua0 - 2 haianthui
saosaysua0 - 1 lucatback
saosaysua1 - 1 kain98
saosaysua2 - 1 nuamaah10
saosaysua5 - 0 skoanyl12
saosaysua5 - 6 lonufa123
saosaysua2 - 0 vixisthebest
saosaysua2 - 0 koka262
saosaysua2 - 0 hancutefomaiwe1
saosaysua8 - 1 thuyhc
saosaysua2 - 0 hu5hhhh
saosaysua1 - 0 giainghi11
saosaysua3 - 1 vweioq123
saosaysua1 - 0 sungirl
saosaysua3 - 0 nguyenducphatabc123
saosaysua3 - 1 meeyi
saosaysua2 - 1 linhcute
saosaysua1 - 0 nguyensh0ck1
saosaysua1 - 0 brirk2
saosaysua0 - 2 benana
saosaysua1 - 0 thuykien
saosaysua3 - 1 sonngocvn
saosaysua0 - 2 evanst
saosaysua10 - 0 kiopin17
saosaysua2 - 0 hoantran2711
saosaysua5 - 0 tdatkzt
saosaysua2 - 0 huongduong
saosaysua1 - 0 nghiacaro
saosaysua4 - 0 playcaro20
saosaysua0 - 1 yephdith
saosaysua5 - 0 yotohime
saosaysua2 - 0 kotori98
saosaysua5 - 1 storyteller
saosaysua2 - 0 vobuky12
saosaysua1 - 1 maianhquang84
saosaysua1 - 0 animexyz
saosaysua5 - 7 dangtiendo
saosaysua0 - 1 cuccu
saosaysua1 - 1 quachdozz
saosaysua0 - 16 linhlucden
saosaysua1 - 0 lethanhnhan01
saosaysua0 - 1 vngn175
saosaysua0 - 2 tinhlo
saosaysua6 - 7 sabo2412
saosaysua0 - 4 dangtiendung
saosaysua1 - 5 belen3
saosaysua5 - 0 zronice
saosaysua5 - 0 thaiuyh1456
saosaysua1 - 0 thiengon123
saosaysua0 - 1 quynhaa
saosaysua0 - 1 nangcanhhoaroi
saosaysua1 - 0 cheesepow
saosaysua1 - 0 asthesun
saosaysua3 - 0 asiandurian011125
saosaysua4 - 0 minhmanmoi1
saosaysua1 - 1 phantuananh123
saosaysua4 - 0 lionking
saosaysua3 - 0 duchoai123456
saosaysua0 - 1 akirakun
saosaysua0 - 8 chiukonoi
saosaysua4 - 5 phumyhung
saosaysua1 - 0 choemsin