trucmai
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.38%
  • Chỉ số xã hội 507
  • Chỉ số đam mê 1.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trucmai15 - 14 mayakieu
trucmai1 - 4 rocket290671
trucmai2 - 0 ngocdztukado
trucmai5 - 1 tunghhhhh
trucmai18 - 13 thinpham
trucmai1 - 4 cuncun
trucmai0 - 1 huuduong
trucmai12 - 14 khiconjx
trucmai4 - 5 mrchipone
trucmai2 - 6 thienthan999
trucmai6 - 3 subicomeback
trucmai3 - 3 cobebencuaso
trucmai8 - 14 cumeo
trucmai22 - 22 ekxanh
trucmai20 - 7 heoway
trucmai3 - 2 sakurajp
trucmai3 - 0 besenn
trucmai0 - 2 ginsosad
trucmai3 - 0 thuyt1
trucmai1 - 0 hasjdhajks
trucmai0 - 4 muaxuanden
trucmai1 - 0 maidestiny
trucmai1 - 0 kojy34
trucmai1 - 1 khanhcao
trucmai0 - 2 lee16
trucmai0 - 3 winxp
trucmai2 - 0 vytuongvu
trucmai2 - 0 haiphonghp22
trucmai1 - 0 carogiaitri
trucmai4 - 0 spade
trucmai3 - 13 nganbali
trucmai8 - 15 simple00000
trucmai0 - 2 aikhongsotui
trucmai3 - 4 newnewnew
trucmai6 - 1 elonmusk
trucmai5 - 30 meohoang123
trucmai1 - 0 trinhxi1
trucmai1 - 0 dotuanhung20
trucmai2 - 0 chudinhluan
trucmai1 - 0 srukervn1
trucmai1 - 5 chachacha
trucmai4 - 8 at0p1xt
trucmai1 - 0 songgionana
trucmai3 - 0 carokhongdoithu0011
trucmai2 - 1 nuocloc
trucmai1 - 0 kennhoc1992
trucmai0 - 1 nhatnhatsl
trucmai2 - 0 ngovuphat79
trucmai2 - 0 hungvngan18
trucmai2 - 7 caroforfun99999
trucmai1 - 1 anhvuok12314
trucmai1 - 0 hihello
trucmai2 - 0 lulipham
trucmai3 - 7 sabo2412
trucmai1 - 0 depchaisieucap
trucmai2 - 0 binh2k8nopro
trucmai2 - 0 dungvanthai2332
trucmai0 - 1 hongkong1
trucmai2 - 1 minhhoang322
trucmai5 - 0 huuvo
trucmai1 - 0 haira
trucmai4 - 0 nghiave
trucmai1 - 0 vuabeo
trucmai3 - 1 huyhoangnguyen
trucmai1 - 0 spotifydkt
trucmai3 - 0 hoangthithanhthuy
trucmai3 - 0 vodoithu123456789
trucmai2 - 0 kuuyk
trucmai0 - 2 lucatin
trucmai0 - 1 vuabip
trucmai2 - 0 hoaphudunghoaithuong
trucmai2 - 0 khangnopro
trucmai3 - 0 paytowin3
trucmai6 - 0 thiengia21
trucmai1 - 0 thanhngaho
trucmai5 - 12 cocvang
trucmai2 - 0 mamrotten
trucmai1 - 2 ttntvt
trucmai2 - 4 nnttat4
trucmai2 - 0 phamphuphu
trucmai0 - 1 x0nguoidanhco0x
trucmai2 - 3 luckystar
trucmai3 - 0 hdt2k4
trucmai1 - 0 toilathinhvn
trucmai8 - 14 hdmi2000
trucmai1 - 0 hoangthuc
trucmai1 - 0 anhtuanle146
trucmai1 - 0 hcycycvuvuuh
trucmai5 - 3 thutoan10
trucmai1 - 2 sonccccc
trucmai4 - 9 loanloan
trucmai1 - 0 knopwither
trucmai5 - 2 phuongkarry
trucmai5 - 1 jena123
trucmai3 - 0 thvcuatui
trucmai1 - 0 kingkhelang
trucmai9 - 0 vuvietphuoc1234
trucmai1 - 0 quanglb2001
trucmai0 - 1 alienware
trucmai3 - 1 fushima