cobebencuaso
  • Hạng ...
  • Ngọc 790
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.40%
  • Chỉ số xã hội 404
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cobebencuaso1 - 0 nolg1029
cobebencuaso2 - 0 tebosa
cobebencuaso0 - 1 neverletmewin
cobebencuaso3 - 3 minhtoicodon52
cobebencuaso2 - 4 tungk3
cobebencuaso2 - 1 trailangthang
cobebencuaso2 - 1 ekxanh
cobebencuaso3 - 4 phuongkarry
cobebencuaso6 - 0 hoangdeptraivcl
cobebencuaso2 - 1 tondan
cobebencuaso0 - 4 mmmon
cobebencuaso3 - 0 njhvuughbkn
cobebencuaso27 - 0 thaoykl0708
cobebencuaso0 - 1 gomukupro33333
cobebencuaso3 - 5 tranhang07
cobebencuaso5 - 0 mayakieu
cobebencuaso0 - 1 pity08
cobebencuaso3 - 8 chachacha
cobebencuaso5 - 36 phuongkitty
cobebencuaso3 - 1 vitsenpaii
cobebencuaso3 - 1 egavldunggiete
cobebencuaso2 - 0 minhhhhhhhhhhhhhhhh
cobebencuaso2 - 0 trucmai
cobebencuaso3 - 0 anquadepzai
cobebencuaso4 - 3 khiconjx
cobebencuaso4 - 2 duybeo1234
cobebencuaso1 - 0 trinhquocbao205
cobebencuaso4 - 3 namvietkyvuong9999
cobebencuaso7 - 2 lamquennha
cobebencuaso3 - 9 relax
cobebencuaso4 - 7 veeee0032
cobebencuaso1 - 2 pqhung200
cobebencuaso3 - 4 tronghieun995
cobebencuaso11 - 0 yuienyui
cobebencuaso2 - 0 embdiu
cobebencuaso1 - 0 wanzin247133
cobebencuaso1 - 4 lunguyencong
cobebencuaso3 - 0 kqabc
cobebencuaso3 - 0 minhpham
cobebencuaso2 - 0 mihtu
cobebencuaso1 - 0 huongduong
cobebencuaso1 - 2 thuanvane
cobebencuaso0 - 2 muxuden2021
cobebencuaso0 - 1 nguyennhisopoor
cobebencuaso4 - 1 luathachthihong
cobebencuaso2 - 1 cumeo
cobebencuaso0 - 3 serazs
cobebencuaso0 - 1 thienanlk113
cobebencuaso4 - 6 evanst
cobebencuaso0 - 2 phiacuoiconduong
cobebencuaso8 - 0 banholland13050
cobebencuaso15 - 5 inun2016
cobebencuaso1 - 0 levananh2001
cobebencuaso2 - 0 cogk6
cobebencuaso1 - 0 topservervietnam
cobebencuaso1 - 5 lamcaro2
cobebencuaso1 - 2 travahuong
cobebencuaso1 - 0 liuhuy314
cobebencuaso0 - 2 yephdith
cobebencuaso0 - 1 aquadogkr1
cobebencuaso4 - 3 thiengon123
cobebencuaso1 - 0 mykute
cobebencuaso1 - 1 quynhgiao
cobebencuaso1 - 0 nghiacaro
cobebencuaso11 - 1 bongbongmua12
cobebencuaso0 - 5 nguyenduyduc
cobebencuaso3 - 0 lovelyday
cobebencuaso2 - 0 giainghi11
cobebencuaso0 - 1 chiukonoi
cobebencuaso1 - 0 emcee
cobebencuaso1 - 0 godofdead
cobebencuaso1 - 2 kairos
cobebencuaso1 - 0 tducnhan2004
cobebencuaso6 - 0 curt123
cobebencuaso1 - 0 nhuncy4
cobebencuaso2 - 0 lekhuong22
cobebencuaso3 - 1 phuppp
cobebencuaso1 - 0 ledieu22803
cobebencuaso1 - 0 long130497
cobebencuaso2 - 1 tinhlo
cobebencuaso2 - 0 yukki2007
cobebencuaso3 - 6 silverfang
cobebencuaso1 - 0 martinchannel
cobebencuaso0 - 1 wibunotsimpttv2k7
cobebencuaso4 - 2 kaitokun
cobebencuaso11 - 16 ngocgiau04
cobebencuaso0 - 1 vngn175
cobebencuaso1 - 0 lbng04
cobebencuaso0 - 1 dangtiendo
cobebencuaso2 - 0 kietpro223
cobebencuaso0 - 1 phongan1
cobebencuaso2 - 0 gatay123
cobebencuaso7 - 0 khoadaumoi
cobebencuaso0 - 3 akirakun
cobebencuaso2 - 3 choidep2021
cobebencuaso1 - 0 bruhbruhbruhlmaolmao
cobebencuaso1 - 0 moimoimoimoi
cobebencuaso0 - 1 linhlucden
cobebencuaso1 - 0 living212huyen
cobebencuaso7 - 3 playcaro20