cobebencuaso
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.09%
  • Chỉ số xã hội 442
  • Chỉ số đam mê 2.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cobebencuaso4 - 18 nganbali
cobebencuaso9 - 12 phuongkarry
cobebencuaso15 - 14 khiconjx
cobebencuaso8 - 10 mayakieu
cobebencuaso2 - 0 nhanlag
cobebencuaso7 - 5 newnewnew
cobebencuaso6 - 6 chupchup
cobebencuaso3 - 4 winxp
cobebencuaso3 - 11 nhatnhatsl
cobebencuaso1 - 0 sabara2k7
cobebencuaso0 - 1 caroforfun99999
cobebencuaso11 - 8 tranhang07
cobebencuaso3 - 0 eistibus
cobebencuaso4 - 1 ryanle94
cobebencuaso3 - 9 chachacha
cobebencuaso5 - 3 qtbpro1205
cobebencuaso1 - 0 metvcl1234
cobebencuaso5 - 3 trailangthang
cobebencuaso5 - 1 charlieluca
cobebencuaso8 - 6 tungk3
cobebencuaso10 - 6 plmink03
cobebencuaso7 - 2 ekxanh
cobebencuaso3 - 2 cumeo
cobebencuaso2 - 0 vanlh11
cobebencuaso4 - 0 thinhdom
cobebencuaso3 - 4 sabo2412
cobebencuaso2 - 0 huytrucksnb
cobebencuaso8 - 2 trucbao2012
cobebencuaso5 - 0 intesgo
cobebencuaso1 - 0 trantuananh12
cobebencuaso3 - 3 ltb0605
cobebencuaso1 - 0 paytowin3
cobebencuaso1 - 1 kenlazy
cobebencuaso3 - 1 jacobsproducer
cobebencuaso1 - 0 ssrankss
cobebencuaso4 - 5 chumchum
cobebencuaso2 - 0 thanhngaho
cobebencuaso4 - 6 vuabip
cobebencuaso2 - 0 minhtrungduong83
cobebencuaso2 - 2 trucmai
cobebencuaso2 - 10 cocvang
cobebencuaso3 - 1 phucnguyen301299
cobebencuaso0 - 1 tomcuamuc
cobebencuaso6 - 0 trungkiene12
cobebencuaso0 - 1 amazon
cobebencuaso5 - 3 admingo
cobebencuaso2 - 0 liuhuy314
cobebencuaso5 - 2 vitsenpaii
cobebencuaso2 - 0 koora
cobebencuaso4 - 0 shychi
cobebencuaso11 - 0 kingkhelang
cobebencuaso2 - 0 axtcaro
cobebencuaso1 - 0 nolg1029
cobebencuaso2 - 0 tebosa
cobebencuaso0 - 1 neverletmewin
cobebencuaso3 - 3 minhtoicodon52
cobebencuaso6 - 0 hoangdeptraivcl
cobebencuaso2 - 1 tondan
cobebencuaso0 - 4 mmmon
cobebencuaso3 - 0 njhvuughbkn
cobebencuaso27 - 0 thaoykl0708
cobebencuaso0 - 1 gomukupro33333
cobebencuaso0 - 1 pity08
cobebencuaso5 - 36 phuongkitty
cobebencuaso3 - 1 egavldunggiete
cobebencuaso2 - 0 minhhhhhhhhhhhhhhhh
cobebencuaso3 - 0 anquadepzai
cobebencuaso4 - 2 duybeo1234
cobebencuaso1 - 0 trinhquocbao205
cobebencuaso4 - 3 namvietkyvuong9999
cobebencuaso7 - 2 lamquennha
cobebencuaso3 - 9 relax
cobebencuaso4 - 7 veeee0032
cobebencuaso1 - 2 pqhung200
cobebencuaso3 - 4 tronghieun995
cobebencuaso11 - 0 yuienyui
cobebencuaso2 - 0 embdiu
cobebencuaso1 - 0 wanzin247133
cobebencuaso1 - 4 lunguyencong
cobebencuaso3 - 0 kqabc
cobebencuaso3 - 0 minhpham
cobebencuaso2 - 0 mihtu
cobebencuaso1 - 0 huongduong
cobebencuaso1 - 2 thuanvane
cobebencuaso0 - 2 muxuden2021
cobebencuaso0 - 1 nguyennhisopoor
cobebencuaso4 - 1 luathachthihong
cobebencuaso0 - 3 serazs
cobebencuaso0 - 1 thienanlk113
cobebencuaso4 - 6 evanst
cobebencuaso0 - 2 phiacuoiconduong
cobebencuaso8 - 0 banholland13050
cobebencuaso15 - 5 inun2016
cobebencuaso1 - 0 levananh2001
cobebencuaso2 - 0 cogk6
cobebencuaso1 - 0 topservervietnam
cobebencuaso1 - 5 lamcaro2
cobebencuaso1 - 2 travahuong
cobebencuaso0 - 2 yephdith
cobebencuaso0 - 1 aquadogkr1