tahuuson
  • Hạng ...
  • Ngọc 888
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.44%
  • Chỉ số xã hội 465
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tahuuson14 - 21 thuphuongle99
tahuuson17 - 25 nhocyeusky
tahuuson34 - 21 onlytrust
tahuuson0 - 2 rocket290671
tahuuson11 - 22 heolovemusic
tahuuson1 - 4 aikhongsotui
tahuuson1 - 4 docuong
tahuuson3 - 0 sakurajp
tahuuson12 - 6 ampen
tahuuson2 - 0 minskhn1990
tahuuson9 - 8 bibi0101
tahuuson9 - 8 hoagiay123
tahuuson4 - 0 deadlyduu
tahuuson0 - 4 godfather
tahuuson2 - 0 nhuyhuynh
tahuuson1 - 0 zietbinh133
tahuuson0 - 1 winxp
tahuuson0 - 2 siro2012
tahuuson2 - 0 fuongnam
tahuuson3 - 2 quangbulu
tahuuson1 - 0 jeeny2710
tahuuson1 - 2 khongcokhong
tahuuson7 - 11 huongjep
tahuuson5 - 3 hoangthienxa
tahuuson4 - 0 giabinh
tahuuson1 - 1 hoarung
tahuuson3 - 0 mungxuanhai
tahuuson1 - 0 crystalmask
tahuuson1 - 0 principiamathematica
tahuuson1 - 0 mynmin
tahuuson0 - 4 newnewnew
tahuuson13 - 21 cocvang
tahuuson2 - 2 hoangyenlinh97
tahuuson3 - 0 letung01qwe
tahuuson2 - 0 daigutboy
tahuuson0 - 6 nganbali
tahuuson1 - 0 anbaba
tahuuson1 - 0 benle
tahuuson2 - 0 khailev111
tahuuson1 - 5 sabo2412
tahuuson2 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
tahuuson13 - 27 gup222
tahuuson0 - 1 nitriboots123
tahuuson1 - 0 lamhienvu17010410
tahuuson3 - 1 vuchau
tahuuson8 - 9 lucatin
tahuuson4 - 0 fgfhfgh
tahuuson1 - 0 quynhquynhquynnnh
tahuuson5 - 0 selina441
tahuuson12 - 0 choidobuon
tahuuson0 - 1 dung07
tahuuson2 - 0 atebitee
tahuuson0 - 4 vuabip
tahuuson1 - 0 hieenminhh
tahuuson1 - 0 ngphgdeptrai
tahuuson1 - 0 thanhmocbai95
tahuuson1 - 0 changgay1201
tahuuson4 - 4 hdmi2000
tahuuson2 - 0 chuquangcuong10toan
tahuuson1 - 0 thaidinh
tahuuson2 - 0 huytrucksnb
tahuuson0 - 1 nguoirung
tahuuson2 - 0 aceg123
tahuuson2 - 0 chumchum
tahuuson1 - 0 quynhhhh
tahuuson1 - 0 hungbd
tahuuson2 - 0 duyanh
tahuuson4 - 2 admingo
tahuuson1 - 0 nhuinhui456
tahuuson2 - 0 vodaiphien
tahuuson2 - 1 tctctc22222
tahuuson1 - 0 arthit52
tahuuson0 - 1 amazon
tahuuson1 - 0 hoangkhoi00
tahuuson0 - 1 porsche911
tahuuson0 - 2 alienware
tahuuson1 - 2 vanvolang
tahuuson1 - 1 thuydhhp
tahuuson0 - 1 comchienduongchau
tahuuson2 - 0 anhhong9011
tahuuson1 - 0 minh2k9nam
tahuuson6 - 0 jasminee
tahuuson11 - 59 phuongkitty
tahuuson6 - 0 enceallu
tahuuson4 - 0 vietyvu0
tahuuson4 - 0 depgaigai
tahuuson10 - 0 trasuatrada
tahuuson0 - 2 lebaokhang
tahuuson0 - 6 caroforfun99999
tahuuson1 - 0 thinhne
tahuuson1 - 2 saphia
tahuuson2 - 2 phuongminh
tahuuson1 - 0 camtq12345
tahuuson0 - 4 travahuong
tahuuson0 - 1 muaxuanden
tahuuson3 - 0 jalter
tahuuson3 - 0 brium
tahuuson2 - 0 nuumlom975
tahuuson3 - 0 askjajdhajdkk
tahuuson2 - 0 pully234