tuoiconrong
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.44%
  • Chỉ số xã hội 402
  • Chỉ số đam mê 2.17
  • Thời gian tham gia 10 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuoiconrong1 - 0 tinatina
tuoiconrong0 - 3 hdmi2000
tuoiconrong3 - 6 cocvang
tuoiconrong6 - 2 depgaigai
tuoiconrong8 - 4 lovewinter
tuoiconrong1 - 3 truongsinh
tuoiconrong1 - 0 linkkkk
tuoiconrong0 - 2 wibunotsimpttv2k7
tuoiconrong1 - 8 hoangphuc2040
tuoiconrong3 - 0 shrink
tuoiconrong0 - 1 ngoctin
tuoiconrong0 - 2 tonngokhong9
tuoiconrong2 - 1 alphax
tuoiconrong1 - 1 thuydung25
tuoiconrong0 - 1 lolovp
tuoiconrong1 - 0 doggod101
tuoiconrong3 - 0 quocdat9a2
tuoiconrong0 - 1 caroforfun99999
tuoiconrong0 - 1 njhvuughbkn
tuoiconrong0 - 1 korean
tuoiconrong2 - 0 legendneverdied
tuoiconrong21 - 38 phuongkitty
tuoiconrong1 - 6 nguyenvancu
tuoiconrong2 - 4 vnhello
tuoiconrong0 - 2 ov2nd
tuoiconrong4 - 1 loclatoi
tuoiconrong3 - 0 ducbidz
tuoiconrong0 - 2 pumpkin
tuoiconrong2 - 0 tuilavn
tuoiconrong1 - 4 nguyennhisopoor
tuoiconrong17 - 4 thuyhoa
tuoiconrong2 - 3 evanst
tuoiconrong0 - 1 nonameme
tuoiconrong2 - 0 ngochang2609
tuoiconrong3 - 1 tieutuvodanhsl
tuoiconrong0 - 1 minhtoanwin
tuoiconrong1 - 3 nguyennhisoreall
tuoiconrong0 - 2 travahuong
tuoiconrong3 - 1 vonhan123
tuoiconrong5 - 0 phuocancao
tuoiconrong2 - 1 lolololo
tuoiconrong1 - 5 lamcaro2
tuoiconrong5 - 0 sedukos2
tuoiconrong0 - 1 huanrose
tuoiconrong4 - 4 carohcm
tuoiconrong1 - 0 everestin4
tuoiconrong3 - 0 nonoy
tuoiconrong0 - 3 haianthui
tuoiconrong0 - 1 anhlatrumday
tuoiconrong2 - 0 guvanu123
tuoiconrong2 - 1 vuabip
tuoiconrong0 - 1 serahwang
tuoiconrong1 - 0 ddd1906
tuoiconrong4 - 2 kain98
tuoiconrong0 - 3 muaxuanden
tuoiconrong1 - 0 kocanbietbietlamgi
tuoiconrong1 - 0 hocsinhtot
tuoiconrong1 - 0 covit0310
tuoiconrong0 - 1 happytree
tuoiconrong2 - 0 lemaipa
tuoiconrong0 - 1 koka262
tuoiconrong3 - 0 thanhbac2k666
tuoiconrong1 - 1 thuykieu
tuoiconrong1 - 0 huinumi123
tuoiconrong5 - 5 veeee0032
tuoiconrong2 - 11 hoangnam124ha
tuoiconrong0 - 1 nobodyaone
tuoiconrong1 - 0 hoanghuydf
tuoiconrong3 - 1 thanhvan2021
tuoiconrong3 - 1 amencong
tuoiconrong4 - 1 nghiacaro
tuoiconrong0 - 8 ellytuyen
tuoiconrong4 - 0 lesiu115
tuoiconrong3 - 0 yotohime
tuoiconrong1 - 0 tungduy7690
tuoiconrong1 - 0 tonyparker
tuoiconrong0 - 2 luungocbich3367
tuoiconrong0 - 4 linhlucden
tuoiconrong0 - 2 fanfcb10
tuoiconrong1 - 0 truongcoi123
tuoiconrong1 - 8 dangtiendo
tuoiconrong1 - 0 yqhgiudahusd
tuoiconrong2 - 3 heliosxyz
tuoiconrong7 - 0 lovelyday
tuoiconrong2 - 1 thaidinh
tuoiconrong1 - 0 honhanductue
tuoiconrong0 - 1 yephdith
tuoiconrong1 - 0 namnam2222dz
tuoiconrong1 - 7 balong
tuoiconrong2 - 0 nqgxi
tuoiconrong7 - 2 hieuhd123kl
tuoiconrong1 - 0 vomyna1
tuoiconrong1 - 0 hquoan
tuoiconrong1 - 0 dangquangadc03
tuoiconrong0 - 2 carocuibap28
tuoiconrong1 - 1 ltdat0112
tuoiconrong1 - 0 khangnongrdo
tuoiconrong3 - 0 nguyenthanhna1905
tuoiconrong9 - 0 tramparma
tuoiconrong2 - 0 myanhtran04