tuoiconrong
  • Hạng ...
  • Ngọc 990
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.42%
  • Chỉ số xã hội 447
  • Chỉ số đam mê 1.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuoiconrong6 - 5 loclatoi
tuoiconrong1 - 0 anthonyty
tuoiconrong12 - 9 vnhello
tuoiconrong2 - 7 nganbali
tuoiconrong21 - 13 lovewinter
tuoiconrong5 - 7 thuydung25
tuoiconrong1 - 2 thaiuumm
tuoiconrong7 - 5 sabo2412
tuoiconrong8 - 15 hoangphuc2040
tuoiconrong3 - 4 nhatnhatsl
tuoiconrong4 - 5 anh3khia
tuoiconrong4 - 0 phuclanhat
tuoiconrong2 - 1 maimanh192005
tuoiconrong4 - 0 dodoanhnhi123
tuoiconrong6 - 1 tralacmi
tuoiconrong5 - 5 alphax
tuoiconrong2 - 4 ov2nd
tuoiconrong1 - 2 doanthanhgod
tuoiconrong1 - 0 dangtrungchinh63
tuoiconrong0 - 1 manhhh
tuoiconrong2 - 4 nguyenmanhlama01
tuoiconrong17 - 3 thanhhiennnq
tuoiconrong1 - 0 tranduongdaigia
tuoiconrong6 - 0 senku2202zz
tuoiconrong0 - 1 minhnewbie
tuoiconrong2 - 3 lucatin
tuoiconrong4 - 10 cocvang
tuoiconrong14 - 2 lazil
tuoiconrong3 - 1 nqduy1984
tuoiconrong5 - 0 kenhao2013
tuoiconrong2 - 0 folontilo
tuoiconrong2 - 0 aceg123
tuoiconrong3 - 2 overkill
tuoiconrong8 - 0 banhphu123
tuoiconrong1 - 0 ezed12hy
tuoiconrong4 - 0 trinhbx1
tuoiconrong1 - 0 halm2000
tuoiconrong1 - 0 duydaubuoirerach
tuoiconrong1 - 0 kentboys
tuoiconrong0 - 3 wibunotsimpttv2k7
tuoiconrong2 - 0 ttntvt
tuoiconrong10 - 6 admingo
tuoiconrong0 - 1 at0p1xt
tuoiconrong3 - 0 lehuudao
tuoiconrong20 - 6 dongcoxanh123
tuoiconrong3 - 0 vgthreen
tuoiconrong1 - 0 dioda
tuoiconrong3 - 3 thanhvan2021
tuoiconrong0 - 2 lolovp
tuoiconrong2 - 0 thutoan10
tuoiconrong1 - 0 nguyenthehuan7a1
tuoiconrong0 - 1 amazon
tuoiconrong3 - 0 lylokutee
tuoiconrong4 - 0 besthackwin
tuoiconrong0 - 2 porsche911
tuoiconrong7 - 0 daithinhle
tuoiconrong0 - 3 travahuong
tuoiconrong1 - 0 thevinh25xd
tuoiconrong2 - 0 sochinno
tuoiconrong1 - 2 loanloan
tuoiconrong1 - 0 tinatina
tuoiconrong0 - 3 hdmi2000
tuoiconrong6 - 2 depgaigai
tuoiconrong1 - 3 truongsinh
tuoiconrong1 - 0 linkkkk
tuoiconrong3 - 0 shrink
tuoiconrong0 - 1 ngoctin
tuoiconrong0 - 2 tonngokhong9
tuoiconrong1 - 0 doggod101
tuoiconrong3 - 0 quocdat9a2
tuoiconrong0 - 1 caroforfun99999
tuoiconrong0 - 1 njhvuughbkn
tuoiconrong0 - 1 korean
tuoiconrong2 - 0 legendneverdied
tuoiconrong21 - 38 phuongkitty
tuoiconrong1 - 6 nguyenvancu
tuoiconrong3 - 0 ducbidz
tuoiconrong0 - 2 pumpkin
tuoiconrong2 - 0 tuilavn
tuoiconrong1 - 4 nguyennhisopoor
tuoiconrong17 - 4 thuyhoa
tuoiconrong2 - 3 evanst
tuoiconrong0 - 1 nonameme
tuoiconrong2 - 0 ngochang2609
tuoiconrong3 - 1 tieutuvodanhsl
tuoiconrong0 - 1 minhtoanwin
tuoiconrong1 - 3 nguyennhisoreall
tuoiconrong3 - 1 vonhan123
tuoiconrong5 - 0 phuocancao
tuoiconrong2 - 1 lolololo
tuoiconrong1 - 5 lamcaro2
tuoiconrong5 - 0 sedukos2
tuoiconrong0 - 1 huanrose
tuoiconrong4 - 4 carohcm
tuoiconrong1 - 0 everestin4
tuoiconrong3 - 0 nonoy
tuoiconrong0 - 3 haianthui
tuoiconrong0 - 1 anhlatrumday
tuoiconrong2 - 0 guvanu123
tuoiconrong2 - 1 vuabip