tuoiconrong
  • Hạng 40
  • Ngọc 2,308
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.85%
  • Chỉ số xã hội 463
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuoiconrong4 - 1 docuong
tuoiconrong4 - 0 johnson
tuoiconrong11 - 5 canminhtu
tuoiconrong14 - 11 vnhello
tuoiconrong24 - 22 lovewinter
tuoiconrong6 - 8 alphax
tuoiconrong3 - 0 quanoc16092003
tuoiconrong9 - 18 hoangphuc2040
tuoiconrong6 - 10 thuydung25
tuoiconrong7 - 7 loclatoi
tuoiconrong1 - 0 nguyenanhthong
tuoiconrong12 - 2 toninguyen
tuoiconrong0 - 4 hdmi2000
tuoiconrong3 - 0 namleevn
tuoiconrong6 - 2 minhpham
tuoiconrong0 - 1 hoanghkmc5
tuoiconrong2 - 5 ov2nd
tuoiconrong3 - 5 ellis
tuoiconrong3 - 4 winxp
tuoiconrong6 - 2 tralacmi
tuoiconrong5 - 0 doouuth
tuoiconrong3 - 1 greycattt
tuoiconrong3 - 1 happynewyear
tuoiconrong3 - 0 tradaooo
tuoiconrong10 - 7 carokid
tuoiconrong2 - 5 silverfang
tuoiconrong1 - 0 anthonyty
tuoiconrong2 - 7 nganbali
tuoiconrong1 - 2 thaiuumm
tuoiconrong7 - 5 sabo2412
tuoiconrong3 - 4 nhatnhatsl
tuoiconrong4 - 5 anh3khia
tuoiconrong4 - 0 phuclanhat
tuoiconrong2 - 1 maimanh192005
tuoiconrong4 - 0 dodoanhnhi123
tuoiconrong1 - 2 doanthanhgod
tuoiconrong1 - 0 dangtrungchinh63
tuoiconrong0 - 1 manhhh
tuoiconrong2 - 4 nguyenmanhlama01
tuoiconrong17 - 3 thanhhiennnq
tuoiconrong1 - 0 tranduongdaigia
tuoiconrong6 - 0 senku2202zz
tuoiconrong0 - 1 minhnewbie
tuoiconrong2 - 3 lucatin
tuoiconrong4 - 10 cocvang
tuoiconrong14 - 2 lazil
tuoiconrong3 - 1 nqduy1984
tuoiconrong5 - 0 kenhao2013
tuoiconrong2 - 0 folontilo
tuoiconrong2 - 0 aceg123
tuoiconrong3 - 2 overkill
tuoiconrong8 - 0 banhphu123
tuoiconrong1 - 0 ezed12hy
tuoiconrong4 - 0 trinhbx1
tuoiconrong1 - 0 halm2000
tuoiconrong1 - 0 duydaubuoirerach
tuoiconrong1 - 0 kentboys
tuoiconrong0 - 3 wibunotsimpttv2k7
tuoiconrong2 - 0 ttntvt
tuoiconrong10 - 6 admingo
tuoiconrong0 - 1 at0p1xt
tuoiconrong3 - 0 lehuudao
tuoiconrong20 - 6 dongcoxanh123
tuoiconrong3 - 0 vgthreen
tuoiconrong1 - 0 dioda
tuoiconrong3 - 3 thanhvan2021
tuoiconrong0 - 2 lolovp
tuoiconrong2 - 0 thutoan10
tuoiconrong1 - 0 nguyenthehuan7a1
tuoiconrong0 - 1 amazon
tuoiconrong3 - 0 lylokutee
tuoiconrong4 - 0 besthackwin
tuoiconrong0 - 2 porsche911
tuoiconrong7 - 0 daithinhle
tuoiconrong0 - 3 travahuong
tuoiconrong1 - 0 thevinh25xd
tuoiconrong2 - 0 sochinno
tuoiconrong1 - 2 loanloan
tuoiconrong1 - 0 tinatina
tuoiconrong6 - 2 depgaigai
tuoiconrong1 - 3 truongsinh
tuoiconrong1 - 0 linkkkk
tuoiconrong3 - 0 shrink
tuoiconrong0 - 1 ngoctin
tuoiconrong0 - 2 tonngokhong9
tuoiconrong1 - 0 doggod101
tuoiconrong3 - 0 quocdat9a2
tuoiconrong0 - 1 caroforfun99999
tuoiconrong0 - 1 njhvuughbkn
tuoiconrong0 - 1 korean
tuoiconrong2 - 0 legendneverdied
tuoiconrong21 - 38 phuongkitty
tuoiconrong1 - 6 nguyenvancu
tuoiconrong3 - 0 ducbidz
tuoiconrong0 - 2 pumpkin
tuoiconrong2 - 0 tuilavn
tuoiconrong1 - 4 nguyennhisopoor
tuoiconrong17 - 4 thuyhoa
tuoiconrong2 - 3 evanst
tuoiconrong0 - 1 nonameme