chuotbobo
  • Hạng 83
  • Ngọc 1,386
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.23%
  • Chỉ số xã hội 535
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotbobo12 - 20 sieutron
chuotbobo0 - 1 ellis
chuotbobo5 - 8 lanhphong
chuotbobo0 - 9 newnewnew
chuotbobo13 - 14 thythy2021
chuotbobo12 - 9 bapcaingoc
chuotbobo1 - 4 nganbali
chuotbobo2 - 0 aimar
chuotbobo1 - 0 taolanguoidepchai
chuotbobo2 - 1 karogamingss999
chuotbobo7 - 5 mailady
chuotbobo3 - 4 sanbangtaca123
chuotbobo4 - 0 vuabeo
chuotbobo7 - 3 duyen10
chuotbobo2 - 0 lollllllllll
chuotbobo1 - 1 yangabcd
chuotbobo2 - 0 mnbvbhyb123
chuotbobo4 - 1 thaonguyencafe
chuotbobo1 - 0 phanthanhphuc291007
chuotbobo3 - 0 leeanhthuw12
chuotbobo4 - 1 phngth213
chuotbobo1 - 1 tien09
chuotbobo3 - 7 sabo2412
chuotbobo4 - 2 chumchum
chuotbobo1 - 0 qhfpq1994
chuotbobo1 - 4 lucatin
chuotbobo9 - 0 fcvtygn
chuotbobo2 - 0 immaprocaro
chuotbobo6 - 1 nguyensang
chuotbobo1 - 0 choconngocngech12zmc
chuotbobo1 - 0 quynhcham
chuotbobo14 - 10 duyanh
chuotbobo3 - 0 dioda
chuotbobo0 - 1 cuacang3333
chuotbobo10 - 0 hongbeoi
chuotbobo2 - 7 cocvang
chuotbobo5 - 4 chauky77
chuotbobo7 - 0 meomunday
chuotbobo0 - 1 xuninak
chuotbobo3 - 0 paopi
chuotbobo2 - 0 vivivi0006
chuotbobo2 - 4 travahuong
chuotbobo4 - 1 haphuonggg23100
chuotbobo1 - 8 hdmi2000
chuotbobo1 - 0 minhgyeu123
chuotbobo5 - 0 lylokutee
chuotbobo1 - 1 cothanh
chuotbobo1 - 0 imdaisy
chuotbobo1 - 0 songjiang
chuotbobo0 - 1 neverletmewin
chuotbobo1 - 0 dithadieu
chuotbobo1 - 0 ltv1312002
chuotbobo10 - 1 hunghandsome
chuotbobo1 - 1 congvang
chuotbobo1 - 0 kwanguyaaa
chuotbobo3 - 2 hoangnhatthanh
chuotbobo0 - 1 ngocluan
chuotbobo1 - 0 bosotsuki2012
chuotbobo1 - 0 behanh00
chuotbobo1 - 0 hunggb
chuotbobo0 - 2 muaxuanden
chuotbobo0 - 1 datngan
chuotbobo1 - 3 changtraivotinh035
chuotbobo7 - 3 minhanngu978
chuotbobo1 - 0 vuphamdai
chuotbobo5 - 2 dbqg000
chuotbobo1 - 3 nttthuy
chuotbobo9 - 4 thuyhoa
chuotbobo1 - 0 bethukute
chuotbobo2 - 0 zauysd
chuotbobo2 - 12 lunguyencong
chuotbobo2 - 0 hiuhu
chuotbobo1 - 0 fuushi
chuotbobo1 - 0 aibicgiau
chuotbobo1 - 2 nguyennhisopoor
chuotbobo4 - 0 diemxinhzai12bennuoc
chuotbobo1 - 0 yuifeg
chuotbobo1 - 0 mrjin
chuotbobo2 - 0 loloti
chuotbobo2 - 0 kieucnk
chuotbobo5 - 8 mblife2021
chuotbobo1 - 0 mogghg
chuotbobo2 - 0 ngankimhoang
chuotbobo0 - 2 anh3khia
chuotbobo2 - 0 deahhhhhhh
chuotbobo1 - 0 nguyennhisoreall
chuotbobo1 - 1 artdk
chuotbobo1 - 0 giunyo12
chuotbobo1 - 0 hancutefomaiwe1
chuotbobo1 - 0 managerx1
chuotbobo2 - 0 meeyi
chuotbobo4 - 0 huysh
chuotbobo2 - 0 hungbeond
chuotbobo4 - 31 phuongkitty
chuotbobo7 - 0 emnho
chuotbobo2 - 5 vuabip
chuotbobo1 - 0 amaan
chuotbobo13 - 0 xxcrushxx
chuotbobo3 - 0 iamrose84
chuotbobo2 - 2 tralena12