huongkute
  • Hạng ...
  • Ngọc 278
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.57%
  • Chỉ số xã hội 536
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongkute1 - 3 lee16
huongkute0 - 1 lephuochau
huongkute4 - 3 nguyenvanphap
huongkute18 - 12 h2so4
huongkute6 - 7 totoro
huongkute4 - 8 toanluf
huongkute1 - 0 hainam89hy
huongkute22 - 12 dungtrieu
huongkute2 - 11 hdmi2000
huongkute4 - 0 nguyengiahuyoke
huongkute12 - 8 dolphin
huongkute8 - 7 nguoivohinh
huongkute11 - 16 trannhat
huongkute6 - 19 nganbali
huongkute7 - 3 minhpham
huongkute1 - 2 winxp
huongkute2 - 0 huulesiudepzai
huongkute0 - 9 muaxuanden
huongkute2 - 1 principiamathematica
huongkute1 - 0 hoangngungoc
huongkute2 - 0 hiepvinh89
huongkute1 - 3 meohoang123
huongkute3 - 4 phungtien
huongkute2 - 1 dinhhung2k8
huongkute2 - 6 cocvang
huongkute6 - 0 hellobangioi2k8
huongkute2 - 0 mhehehehe
huongkute1 - 0 lop2a
huongkute3 - 0 greycattt
huongkute10 - 2 dqbao123
huongkute2 - 0 anhkhoax23
huongkute1 - 0 trahaykhoc231102
huongkute11 - 9 carokid
huongkute11 - 10 qnhat1501
huongkute0 - 1 chupchup
huongkute2 - 0 quyen0123456789aaaaa
huongkute0 - 2 danhthithanhlam
huongkute5 - 7 sabo2412
huongkute1 - 0 tienbaka
huongkute1 - 0 babymoon11700
huongkute4 - 0 quockenfan
huongkute4 - 0 ezbronze0911
huongkute0 - 4 tomcuamuc
huongkute0 - 1 hieuhomhinh
huongkute0 - 1 hongkong1
huongkute1 - 0 phim1hay
huongkute2 - 0 duongchilamth7
huongkute1 - 0 huynhquangthao1206
huongkute2 - 2 lycoris
huongkute2 - 3 tuanpiu
huongkute3 - 0 xvideo
huongkute1 - 3 vuabip
huongkute11 - 17 lucatin
huongkute2 - 0 lehne9
huongkute3 - 1 vmkdepzai
huongkute2 - 0 hoaphudunghoaithuong
huongkute1 - 1 huynhtridoan
huongkute1 - 0 thanhthanhxlvqk
huongkute1 - 0 dangnguyenphu2
huongkute0 - 1 tiennhanholo
huongkute1 - 0 tudang13264869
huongkute2 - 0 hoanhmanh93
huongkute5 - 0 dieinternal
huongkute3 - 4 quangmetro
huongkute0 - 1 shin255
huongkute2 - 0 trucly
huongkute7 - 0 kiemkim1102
huongkute9 - 4 admingo
huongkute1 - 0 minhlong123lo
huongkute3 - 2 minhreal23
huongkute2 - 0 nguyenthehuan7a1
huongkute3 - 0 dinhlamdao2710
huongkute2 - 0 haohanchuacay
huongkute0 - 1 thichcarolam
huongkute5 - 1 nguyenvanbin
huongkute0 - 4 comchienduongchau
huongkute1 - 2 tintindongnghia1708
huongkute7 - 4 pqchinh84
huongkute2 - 3 toigalam
huongkute2 - 12 lebaokhang
huongkute0 - 5 meocute30t
huongkute2 - 0 phamtai
huongkute4 - 1 enceallu
huongkute2 - 1 nhimcoi100120
huongkute3 - 2 travahuong
huongkute1 - 0 luungocbich3367
huongkute1 - 0 postmalone
huongkute0 - 1 caroforfun99999
huongkute3 - 0 namthien8875
huongkute3 - 1 bongbongmua12
huongkute1 - 1 dangkytaikhoan
huongkute3 - 5 gayboi
huongkute3 - 0 tapbeoo0312
huongkute5 - 0 ducdnh
huongkute4 - 0 legendneverdied
huongkute0 - 2 truongsinh
huongkute0 - 1 lemyha
huongkute0 - 1 gomukupro33333
huongkute0 - 11 wibunotsimpttv2k7
huongkute4 - 4 huynhthehau