thuytinhkhoc
  • Hạng 60
  • Ngọc 1,527
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.07%
  • Chỉ số xã hội 544
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuytinhkhoc5 - 1 thongnt
thuytinhkhoc0 - 2 siro2012
thuytinhkhoc3 - 1 quangbulu
thuytinhkhoc31 - 33 huongjep
thuytinhkhoc10 - 0 minhpham
thuytinhkhoc4 - 0 letronganh93
thuytinhkhoc9 - 7 socnau
thuytinhkhoc4 - 11 ngocsonhb
thuytinhkhoc24 - 14 beyeupk
thuytinhkhoc4 - 13 binhnhi
thuytinhkhoc3 - 3 phameco
thuytinhkhoc20 - 12 hoadongtien00
thuytinhkhoc2 - 0 hunghai1
thuytinhkhoc3 - 0 sangdvnd1993
thuytinhkhoc7 - 5 a0988430222
thuytinhkhoc1 - 0 nguyendavid
thuytinhkhoc8 - 1 linhkhoa123
thuytinhkhoc1 - 7 meohoang123
thuytinhkhoc5 - 0 nguyenthivannga
thuytinhkhoc3 - 7 nhimxu
thuytinhkhoc4 - 0 truine
thuytinhkhoc1 - 0 mrking
thuytinhkhoc2 - 5 newnewnew
thuytinhkhoc0 - 1 caroforfun99999
thuytinhkhoc2 - 1 lionboydk
thuytinhkhoc7 - 5 nganbali
thuytinhkhoc2 - 9 bangtam2312
thuytinhkhoc1 - 0 kippyquyen2410
thuytinhkhoc11 - 1 vuongcaomoc
thuytinhkhoc1 - 0 dacoconut
thuytinhkhoc2 - 0 amypham91
thuytinhkhoc7 - 14 winxp
thuytinhkhoc2 - 0 namcutohi
thuytinhkhoc1 - 0 lahihi
thuytinhkhoc1 - 0 jojodaynetrui
thuytinhkhoc1 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
thuytinhkhoc7 - 2 nguyenthanhdo
thuytinhkhoc2 - 0 lamhienvu17010410
thuytinhkhoc1 - 0 hieuhomhinh
thuytinhkhoc1 - 0 kazull
thuytinhkhoc1 - 0 exdevilcaro04
thuytinhkhoc9 - 0 yuqifakenr123
thuytinhkhoc2 - 0 tonguyen12
thuytinhkhoc5 - 9 cocvang
thuytinhkhoc1 - 2 thienthansau
thuytinhkhoc5 - 3 thaidinh
thuytinhkhoc3 - 0 haicd2721
thuytinhkhoc2 - 0 seadragon
thuytinhkhoc1 - 2 sabo2412
thuytinhkhoc2 - 6 wibunotsimpttv2k7
thuytinhkhoc1 - 0 vinhthe1406
thuytinhkhoc1 - 0 thuynganho
thuytinhkhoc5 - 1 tan0choido
thuytinhkhoc9 - 0 haison2k7
thuytinhkhoc1 - 0 huynhkhang
thuytinhkhoc6 - 0 vuongcony
thuytinhkhoc1 - 0 gwbnmcbdh
thuytinhkhoc4 - 0 banhthilun0803
thuytinhkhoc1 - 4 letandat1234
thuytinhkhoc2 - 0 hunterkiller
thuytinhkhoc3 - 0 nguyenkhoi540729
thuytinhkhoc5 - 0 ruy2xbp3uygbp
thuytinhkhoc2 - 0 huyhoangnguyen
thuytinhkhoc2 - 6 lucatin
thuytinhkhoc2 - 0 phucluan
thuytinhkhoc2 - 4 tuanlongtt
thuytinhkhoc1 - 0 spamoke115
thuytinhkhoc4 - 1 admingo
thuytinhkhoc0 - 3 tomcuamuc
thuytinhkhoc1 - 0 hackerr27108
thuytinhkhoc1 - 0 thutoan10
thuytinhkhoc2 - 0 mrcheese
thuytinhkhoc5 - 0 votruc34
thuytinhkhoc2 - 0 langtuan2007
thuytinhkhoc12 - 0 meosimmy
thuytinhkhoc1 - 4 heokool
thuytinhkhoc0 - 1 osin2k
thuytinhkhoc1 - 0 heheboyyy
thuytinhkhoc3 - 0 cothanh
thuytinhkhoc6 - 1 muontennao
thuytinhkhoc1 - 3 thoigianhp
thuytinhkhoc3 - 0 tanloi1010
thuytinhkhoc0 - 4 lebaokhang
thuytinhkhoc13 - 0 kiopin17
thuytinhkhoc1 - 1 minhtoicodon52
thuytinhkhoc1 - 0 hazama
thuytinhkhoc1 - 0 nlhkhanh
thuytinhkhoc2 - 6 tondan
thuytinhkhoc3 - 0 iyumi
thuytinhkhoc2 - 0 njhvuughbkn
thuytinhkhoc1 - 0 kazuu1554
thuytinhkhoc4 - 0 nguyenvu28112006z
thuytinhkhoc0 - 1 linhlog
thuytinhkhoc2 - 0 namidol
thuytinhkhoc3 - 36 phuongkitty
thuytinhkhoc0 - 1 bentenyson
thuytinhkhoc1 - 5 minhtoanwin
thuytinhkhoc1 - 1 greystar
thuytinhkhoc10 - 14 quanvodoi
thuytinhkhoc0 - 2 travahuong