thuytinhkhoc
  • Hạng 75
  • Ngọc 1,870
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.49%
  • Chỉ số xã hội 521
  • Chỉ số đam mê 2.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuytinhkhoc5 - 6 socnau
thuytinhkhoc4 - 7 binhnhi
thuytinhkhoc14 - 7 beyeupk
thuytinhkhoc1 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
thuytinhkhoc3 - 4 ngocsonhb
thuytinhkhoc7 - 2 nguyenthanhdo
thuytinhkhoc11 - 6 hoadongtien00
thuytinhkhoc2 - 0 lamhienvu17010410
thuytinhkhoc2 - 8 bangtam2312
thuytinhkhoc1 - 0 hieuhomhinh
thuytinhkhoc5 - 1 nganbali
thuytinhkhoc1 - 0 kazull
thuytinhkhoc1 - 0 exdevilcaro04
thuytinhkhoc5 - 6 winxp
thuytinhkhoc9 - 0 yuqifakenr123
thuytinhkhoc2 - 0 tonguyen12
thuytinhkhoc2 - 6 nhimxu
thuytinhkhoc5 - 9 cocvang
thuytinhkhoc1 - 2 thienthansau
thuytinhkhoc5 - 3 thaidinh
thuytinhkhoc3 - 0 haicd2721
thuytinhkhoc2 - 0 seadragon
thuytinhkhoc1 - 2 sabo2412
thuytinhkhoc2 - 6 wibunotsimpttv2k7
thuytinhkhoc1 - 0 vinhthe1406
thuytinhkhoc1 - 0 thuynganho
thuytinhkhoc5 - 1 tan0choido
thuytinhkhoc9 - 0 haison2k7
thuytinhkhoc1 - 0 huynhkhang
thuytinhkhoc6 - 0 vuongcony
thuytinhkhoc1 - 0 gwbnmcbdh
thuytinhkhoc4 - 0 banhthilun0803
thuytinhkhoc3 - 2 phameco
thuytinhkhoc1 - 4 letandat1234
thuytinhkhoc2 - 0 hunterkiller
thuytinhkhoc3 - 0 nguyenkhoi540729
thuytinhkhoc5 - 0 ruy2xbp3uygbp
thuytinhkhoc2 - 0 huyhoangnguyen
thuytinhkhoc2 - 6 lucatin
thuytinhkhoc2 - 0 phucluan
thuytinhkhoc2 - 4 tuanlongtt
thuytinhkhoc1 - 0 spamoke115
thuytinhkhoc4 - 1 admingo
thuytinhkhoc0 - 3 tomcuamuc
thuytinhkhoc1 - 0 hackerr27108
thuytinhkhoc1 - 0 thutoan10
thuytinhkhoc2 - 0 mrcheese
thuytinhkhoc5 - 0 votruc34
thuytinhkhoc2 - 0 langtuan2007
thuytinhkhoc12 - 0 meosimmy
thuytinhkhoc1 - 4 heokool
thuytinhkhoc0 - 1 osin2k
thuytinhkhoc1 - 0 heheboyyy
thuytinhkhoc3 - 0 cothanh
thuytinhkhoc6 - 1 muontennao
thuytinhkhoc1 - 3 thoigianhp
thuytinhkhoc3 - 0 tanloi1010
thuytinhkhoc0 - 4 lebaokhang
thuytinhkhoc13 - 0 kiopin17
thuytinhkhoc1 - 1 minhtoicodon52
thuytinhkhoc1 - 0 hazama
thuytinhkhoc1 - 0 nlhkhanh
thuytinhkhoc2 - 6 tondan
thuytinhkhoc3 - 0 iyumi
thuytinhkhoc2 - 0 njhvuughbkn
thuytinhkhoc1 - 0 kazuu1554
thuytinhkhoc4 - 0 nguyenvu28112006z
thuytinhkhoc0 - 1 linhlog
thuytinhkhoc2 - 0 namidol
thuytinhkhoc3 - 36 phuongkitty
thuytinhkhoc0 - 1 bentenyson
thuytinhkhoc1 - 5 minhtoanwin
thuytinhkhoc1 - 1 greystar
thuytinhkhoc10 - 14 quanvodoi
thuytinhkhoc0 - 2 travahuong
thuytinhkhoc4 - 0 kimhanlong
thuytinhkhoc0 - 2 vivacoffee
thuytinhkhoc1 - 0 vodanhtieutot
thuytinhkhoc3 - 2 crisis
thuytinhkhoc1 - 1 quachhaivlog
thuytinhkhoc1 - 0 tieumong
thuytinhkhoc1 - 6 lamcaro2
thuytinhkhoc3 - 0 azzzzz
thuytinhkhoc1 - 9 haianthui
thuytinhkhoc0 - 3 noodles
thuytinhkhoc1 - 0 nhatvy2291
thuytinhkhoc13 - 4 bkdth2019
thuytinhkhoc9 - 0 hunghandsome
thuytinhkhoc2 - 0 truonggk
thuytinhkhoc1 - 0 suthatchics1
thuytinhkhoc8 - 0 haithekinggofxo
thuytinhkhoc3 - 0 thanhpro123h
thuytinhkhoc1 - 0 kieucnk
thuytinhkhoc2 - 0 mogghg
thuytinhkhoc2 - 0 loloti
thuytinhkhoc4 - 0 sungo
thuytinhkhoc1 - 0 tanrik
thuytinhkhoc1 - 0 gtemyo12
thuytinhkhoc2 - 0 meeyi
thuytinhkhoc1 - 2 giainghi11