tranhang07
  • Hạng ...
  • Ngọc 945
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.90%
  • Chỉ số xã hội 562
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tranhang070 - 1 nlquan1996
tranhang071 - 0 tungdeptrai
tranhang070 - 2 yephdith
tranhang072 - 0 pngodfather
tranhang074 - 5 huongjep
tranhang073 - 10 docuong
tranhang0716 - 13 phuongkarry
tranhang072 - 4 winxp
tranhang077 - 9 vitsenpaii
tranhang0714 - 22 trailangthang
tranhang0712 - 17 tungk3
tranhang0710 - 4 nakime3769
tranhang0711 - 2 vqhuy29042006
tranhang0711 - 4 bumchiu
tranhang070 - 1 newnewnew
tranhang071 - 0 at0p1xt
tranhang074 - 6 aikhongsotui
tranhang076 - 10 mayakieu
tranhang0710 - 11 cobebencuaso
tranhang071 - 0 newbielok
tranhang074 - 3 nganbali
tranhang072 - 0 tigerzing
tranhang072 - 9 meohoang123
tranhang079 - 11 khiconjx
tranhang077 - 0 kathylim937
tranhang073 - 0 laoetchuahe1711
tranhang071 - 0 sodaica09
tranhang074 - 1 crzzix
tranhang070 - 3 kiepphongtran
tranhang074 - 1 letrunghieu
tranhang070 - 2 simthuy
tranhang070 - 1 ellis
tranhang071 - 2 khoitm5
tranhang070 - 6 hdmi2000
tranhang076 - 11 thaiuumm
tranhang072 - 0 beatcaro999
tranhang070 - 2 lucatin
tranhang071 - 1 kippyquyen2410
tranhang074 - 0 lulipham
tranhang071 - 4 ndvhoang
tranhang076 - 0 jzbzug
tranhang071 - 3 cocvang
tranhang073 - 0 oneduck123
tranhang074 - 0 aljfyvajld13
tranhang078 - 1 baogam251105
tranhang078 - 3 ah2002anhemta
tranhang071 - 1 tonducnam
tranhang073 - 0 leopard1608
tranhang070 - 2 mrthang78
tranhang071 - 0 vanlh11
tranhang075 - 0 thinhdom
tranhang073 - 0 huytrucksnb
tranhang0715 - 2 seadragon
tranhang070 - 2 ltb0605
tranhang071 - 0 shibangulem
tranhang071 - 0 nhan1210bk
tranhang071 - 1 emiya
tranhang072 - 6 sabo2412
tranhang072 - 1 bachu142ace
tranhang071 - 0 chysnh
tranhang071 - 0 mylite
tranhang070 - 5 tomcuamuc
tranhang071 - 0 maynoc
tranhang071 - 0 sonkykk123
tranhang071 - 0 xatoiraco
tranhang071 - 0 labeo
tranhang073 - 0 cashcat
tranhang070 - 1 khoadayne8992
tranhang070 - 1 comchienduongchau
tranhang070 - 8 lebaokhang
tranhang071 - 1 ekxanh
tranhang074 - 5 loanloan
tranhang071 - 0 toigalam
tranhang071 - 0 pqchinh84
tranhang071 - 0 hamona
tranhang072 - 0 kingkhelang
tranhang076 - 0 axtcaro
tranhang070 - 1 wibunotsimpttv2k7
tranhang072 - 0 gokuto
tranhang071 - 0 kaikento
tranhang076 - 0 quanglb2001
tranhang074 - 2 ngoctin
tranhang071 - 3 saphia
tranhang071 - 0 xuanzhuang90
tranhang070 - 4 anh3khia
tranhang070 - 12 caroforfun99999
tranhang073 - 0 nguyenvonglinh98796
tranhang073 - 4 njhvuughbkn
tranhang072 - 0 bosotsuki2012
tranhang076 - 0 hanzxinkdep
tranhang072 - 0 hongnguquetui66
tranhang072 - 0 pehihihi
tranhang071 - 5 pity08
tranhang071 - 0 nguoichoiso08
tranhang076 - 34 phuongkitty
tranhang070 - 2 koka262
tranhang072 - 0 buithjloam897
tranhang072 - 1 serazs
tranhang070 - 3 nonameme
tranhang075 - 3 umsangcon