tranhang07
  • Hạng 81
  • Ngọc 1,637
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.29%
  • Chỉ số xã hội 533
  • Chỉ số đam mê 1.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tranhang077 - 17 trailangthang
tranhang076 - 0 jzbzug
tranhang0710 - 3 nakime3769
tranhang071 - 3 cocvang
tranhang078 - 10 tungk3
tranhang073 - 0 oneduck123
tranhang074 - 0 aljfyvajld13
tranhang078 - 10 phuongkarry
tranhang078 - 1 baogam251105
tranhang078 - 3 ah2002anhemta
tranhang071 - 1 tonducnam
tranhang077 - 11 cobebencuaso
tranhang073 - 0 leopard1608
tranhang073 - 3 mayakieu
tranhang070 - 2 mrthang78
tranhang078 - 11 khiconjx
tranhang071 - 0 vanlh11
tranhang075 - 0 thinhdom
tranhang074 - 0 nganbali
tranhang073 - 0 huytrucksnb
tranhang0715 - 2 seadragon
tranhang070 - 2 ltb0605
tranhang076 - 8 vitsenpaii
tranhang071 - 0 shibangulem
tranhang071 - 0 nhan1210bk
tranhang071 - 1 emiya
tranhang072 - 6 sabo2412
tranhang072 - 1 bachu142ace
tranhang071 - 0 chysnh
tranhang071 - 0 mylite
tranhang070 - 5 tomcuamuc
tranhang071 - 0 maynoc
tranhang071 - 0 sonkykk123
tranhang071 - 0 xatoiraco
tranhang071 - 0 labeo
tranhang073 - 0 cashcat
tranhang070 - 1 khoadayne8992
tranhang070 - 1 comchienduongchau
tranhang070 - 8 lebaokhang
tranhang071 - 1 ekxanh
tranhang074 - 5 loanloan
tranhang071 - 0 toigalam
tranhang071 - 0 pqchinh84
tranhang071 - 0 hamona
tranhang070 - 4 hdmi2000
tranhang072 - 0 kingkhelang
tranhang076 - 0 axtcaro
tranhang070 - 1 wibunotsimpttv2k7
tranhang072 - 0 gokuto
tranhang071 - 0 kaikento
tranhang076 - 0 quanglb2001
tranhang074 - 2 ngoctin
tranhang071 - 3 saphia
tranhang071 - 0 xuanzhuang90
tranhang070 - 4 anh3khia
tranhang070 - 12 caroforfun99999
tranhang073 - 0 nguyenvonglinh98796
tranhang073 - 4 njhvuughbkn
tranhang072 - 0 bosotsuki2012
tranhang076 - 0 hanzxinkdep
tranhang072 - 0 hongnguquetui66
tranhang072 - 0 pehihihi
tranhang071 - 5 pity08
tranhang071 - 0 nguoichoiso08
tranhang076 - 34 phuongkitty
tranhang070 - 2 koka262
tranhang072 - 0 buithjloam897
tranhang072 - 1 serazs
tranhang070 - 3 nonameme
tranhang075 - 3 umsangcon
tranhang073 - 0 nguyenminhtri96
tranhang070 - 4 travahuong
tranhang071 - 0 lamquennha
tranhang071 - 0 wanzin247133
tranhang070 - 1 nguyennhisopoor
tranhang074 - 1 minhpham
tranhang072 - 1 vietanhvietanhh
tranhang073 - 4 watersame100
tranhang077 - 2 thanhthanmh0107
tranhang072 - 3 evanst
tranhang070 - 1 phiacuoiconduong
tranhang071 - 1 liuhuy314
tranhang072 - 0 thinpham
tranhang071 - 0 vioanh0512
tranhang071 - 0 hancutefomaiwe1
tranhang074 - 1 phatke
tranhang073 - 1 levananh2001
tranhang073 - 0 mykute
tranhang071 - 2 cocuser
tranhang071 - 0 topservervietnam
tranhang073 - 1 thuyhoa
tranhang077 - 0 nghiemduong
tranhang071 - 1 jumioppoq1
tranhang071 - 0 mikngulam
tranhang072 - 0 lothikien124
tranhang071 - 0 thedang
tranhang070 - 1 tapchoigomoku
tranhang073 - 1 manhnhanaz
tranhang070 - 1 yephdith
tranhang071 - 0 levanhoai11