changtraivotinh035
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.01%
  • Chỉ số xã hội 477
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
changtraivotinh03510 - 7 osin2k
changtraivotinh03512 - 15 duyen10
changtraivotinh0350 - 3 rocket290671
changtraivotinh0353 - 0 ngocchau2022
changtraivotinh03512 - 12 heokool
changtraivotinh0350 - 2 hieunobrain
changtraivotinh0351 - 2 phucvodich
changtraivotinh0351 - 0 taigame123
changtraivotinh0352 - 6 docuong
changtraivotinh03520 - 19 thaonguyencafe
changtraivotinh0353 - 6 mailady
changtraivotinh0355 - 6 thythy2021
changtraivotinh0351 - 0 zenitsu
changtraivotinh0353 - 0 kaioh
changtraivotinh0351 - 0 luuquy
changtraivotinh0350 - 1 hochitrung
changtraivotinh0351 - 0 lukedt
changtraivotinh0351 - 0 david1712dxt
changtraivotinh0352 - 3 winxp
changtraivotinh0359 - 13 phucname
changtraivotinh03511 - 12 huongjep
changtraivotinh0356 - 7 cocvang
changtraivotinh0351 - 0 vitkhongngu
changtraivotinh03513 - 19 qindy
changtraivotinh0351 - 0 hainam89hy
changtraivotinh0353 - 0 dungxiao1142
changtraivotinh0351 - 0 huankhongbanh08
changtraivotinh0350 - 5 hdmi2000
changtraivotinh03511 - 21 siro2012
changtraivotinh0351 - 0 namkhai123654789
changtraivotinh03513 - 0 caronew2022
changtraivotinh0352 - 0 kissmax8989
changtraivotinh0351 - 0 minhpham
changtraivotinh0356 - 14 nganbali
changtraivotinh0352 - 0 zikra
changtraivotinh0353 - 0 principiamathematica
changtraivotinh0351 - 0 neolklk
changtraivotinh0354 - 1 umbra123
changtraivotinh0352 - 9 newnewnew
changtraivotinh0356 - 1 danganhthu
changtraivotinh0352 - 0 pahhnz
changtraivotinh0356 - 2 ysoseriuss
changtraivotinh0351 - 2 at0p1xt
changtraivotinh0351 - 2 manhlamm
changtraivotinh0352 - 1 hongkong1
changtraivotinh0355 - 2 truongiq000000
changtraivotinh0356 - 0 huanzing1322009
changtraivotinh0352 - 0 onghung12a2
changtraivotinh0351 - 0 phanxyz186
changtraivotinh0351 - 0 phim1hay
changtraivotinh0353 - 0 mylovevip
changtraivotinh0354 - 1 heophuc012
changtraivotinh0351 - 0 thuyhc
changtraivotinh0358 - 0 scotr
changtraivotinh0356 - 0 ccsssssas
changtraivotinh0350 - 8 sabo2412
changtraivotinh0350 - 1 jeffnotfound29
changtraivotinh0353 - 0 minthichchoicaro
changtraivotinh0353 - 3 tien09
changtraivotinh0353 - 5 lucatin
changtraivotinh0351 - 0 caotrivn
changtraivotinh0351 - 3 chumchum
changtraivotinh0351 - 0 reese0208
changtraivotinh0353 - 8 tomcuamuc
changtraivotinh0351 - 2 nguyenkhoi540729
changtraivotinh0351 - 0 haimxnn
changtraivotinh0351 - 1 travahuong
changtraivotinh0351 - 0 zxnguyenhaixz
changtraivotinh0353 - 1 tamnguyenngoc
changtraivotinh0352 - 0 ngogiabao0902
changtraivotinh0353 - 0 hocongnhat
changtraivotinh0354 - 0 nguyendat1301aaa
changtraivotinh0355 - 0 milkyway1998
changtraivotinh0352 - 1 toidanhga
changtraivotinh0352 - 0 vivivi0006
changtraivotinh0353 - 0 ninhdng37
changtraivotinh0352 - 1 tanphuc
changtraivotinh0352 - 1 sieutron
changtraivotinh0353 - 7 sonccccc
changtraivotinh0352 - 2 nhimxu
changtraivotinh0350 - 1 porsche911
changtraivotinh0351 - 0 thivanlekhoa
changtraivotinh0350 - 2 thichcarolam
changtraivotinh0350 - 1 tintindongnghia1708
changtraivotinh0353 - 0 chuotcuteosodach1231
changtraivotinh0350 - 2 hikaru
changtraivotinh0350 - 3 binhnhi
changtraivotinh0355 - 0 yourmomahoe
changtraivotinh0351 - 0 congvang
changtraivotinh0351 - 0 dinhluc
changtraivotinh0353 - 0 hohoaianh08
changtraivotinh0353 - 0 nguyensyanh123
changtraivotinh0350 - 2 byeyou
changtraivotinh0351 - 0 quyenlong
changtraivotinh0353 - 0 bosotsuki2012
changtraivotinh0350 - 2 caroforfun99999
changtraivotinh0352 - 0 nguyenduyen
changtraivotinh03514 - 85 phuongkitty
changtraivotinh0355 - 1 skunho
changtraivotinh0353 - 1 chuotbobo