changtraivotinh035
  • Hạng 132
  • Ngọc 1,107
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.67%
  • Chỉ số xã hội 445
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
changtraivotinh0359 - 8 heokool
changtraivotinh03512 - 18 qindy
changtraivotinh0356 - 9 duyen10
changtraivotinh03515 - 15 thaonguyencafe
changtraivotinh0358 - 6 osin2k
changtraivotinh0356 - 12 nganbali
changtraivotinh0352 - 3 mailady
changtraivotinh0351 - 2 manhlamm
changtraivotinh0352 - 1 hongkong1
changtraivotinh0355 - 2 truongiq000000
changtraivotinh0356 - 0 huanzing1322009
changtraivotinh0352 - 0 onghung12a2
changtraivotinh0351 - 0 phanxyz186
changtraivotinh0351 - 0 phim1hay
changtraivotinh0353 - 0 mylovevip
changtraivotinh0354 - 1 heophuc012
changtraivotinh0353 - 4 cocvang
changtraivotinh0351 - 0 thuyhc
changtraivotinh0358 - 0 scotr
changtraivotinh0356 - 0 ccsssssas
changtraivotinh0350 - 8 sabo2412
changtraivotinh0350 - 1 jeffnotfound29
changtraivotinh0353 - 0 minthichchoicaro
changtraivotinh0353 - 3 tien09
changtraivotinh0353 - 5 lucatin
changtraivotinh0351 - 0 caotrivn
changtraivotinh0351 - 3 chumchum
changtraivotinh0354 - 5 thythy2021
changtraivotinh0351 - 0 reese0208
changtraivotinh0353 - 8 tomcuamuc
changtraivotinh0351 - 2 nguyenkhoi540729
changtraivotinh0351 - 0 haimxnn
changtraivotinh0351 - 1 travahuong
changtraivotinh0351 - 0 zxnguyenhaixz
changtraivotinh0353 - 1 tamnguyenngoc
changtraivotinh0352 - 0 ngogiabao0902
changtraivotinh0353 - 0 hocongnhat
changtraivotinh0354 - 0 nguyendat1301aaa
changtraivotinh0355 - 0 milkyway1998
changtraivotinh0352 - 1 toidanhga
changtraivotinh0352 - 0 vivivi0006
changtraivotinh0353 - 0 ninhdng37
changtraivotinh0352 - 1 tanphuc
changtraivotinh0352 - 1 sieutron
changtraivotinh0353 - 7 sonccccc
changtraivotinh0352 - 2 nhimxu
changtraivotinh0350 - 1 porsche911
changtraivotinh0351 - 0 thivanlekhoa
changtraivotinh0350 - 2 thichcarolam
changtraivotinh0350 - 1 tintindongnghia1708
changtraivotinh0353 - 0 chuotcuteosodach1231
changtraivotinh0350 - 2 hikaru
changtraivotinh0350 - 3 binhnhi
changtraivotinh0355 - 0 yourmomahoe
changtraivotinh0351 - 0 congvang
changtraivotinh0351 - 0 dinhluc
changtraivotinh0353 - 0 hohoaianh08
changtraivotinh0353 - 0 nguyensyanh123
changtraivotinh0350 - 2 byeyou
changtraivotinh0351 - 0 quyenlong
changtraivotinh0353 - 0 bosotsuki2012
changtraivotinh0350 - 2 caroforfun99999
changtraivotinh0352 - 0 nguyenduyen
changtraivotinh03514 - 85 phuongkitty
changtraivotinh0355 - 1 skunho
changtraivotinh0353 - 1 chuotbobo
changtraivotinh0352 - 0 dumecuocdoi
changtraivotinh0351 - 5 kyle1st
changtraivotinh0350 - 3 muaxuanden
changtraivotinh0353 - 0 thanhmilan
changtraivotinh0352 - 1 bihnghie988
changtraivotinh0350 - 8 nonameem
changtraivotinh0355 - 0 tla6mui
changtraivotinh0350 - 1 belen3
changtraivotinh0351 - 0 lolololo
changtraivotinh0350 - 2 lovekr01
changtraivotinh0353 - 3 cupcake123
changtraivotinh0352 - 0 ngocsonhb
changtraivotinh0351 - 0 pancancoi150
changtraivotinh0353 - 2 umsangcon
changtraivotinh0353 - 1 ngang123
changtraivotinh0351 - 0 bhnghie680
changtraivotinh0350 - 4 lamcaro2
changtraivotinh0352 - 1 nguyennhisopoor
changtraivotinh0350 - 3 vivacoffee
changtraivotinh0352 - 0 outtr
changtraivotinh0350 - 4 evanst
changtraivotinh0351 - 0 aibicgiau
changtraivotinh0353 - 0 gftyftffyfr6i7u
changtraivotinh0355 - 0 hactam12345
changtraivotinh0351 - 4 noodles
changtraivotinh0351 - 0 vietyvu0
changtraivotinh0354 - 1 kain98
changtraivotinh0351 - 0 toandz123i
changtraivotinh0351 - 3 suthatchico1
changtraivotinh0356 - 0 trangnana
changtraivotinh0350 - 1 anhlatrumday
changtraivotinh0351 - 0 sungo
changtraivotinh0352 - 0 nguyenlinhchi
changtraivotinh0351 - 0 miyamurakori