bapcaingoc
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.06%
  • Chỉ số xã hội 471
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bapcaingoc0 - 1 nvnnnnn
bapcaingoc13 - 18 huongjep
bapcaingoc1 - 2 pngodfather
bapcaingoc3 - 0 chinhmcc
bapcaingoc15 - 15 chuotbobo
bapcaingoc4 - 5 nttthuy
bapcaingoc10 - 8 chauky77
bapcaingoc0 - 4 lunox
bapcaingoc1 - 0 hackermatrix
bapcaingoc2 - 8 winxp
bapcaingoc13 - 17 lanhphong
bapcaingoc0 - 1 maimanh192005
bapcaingoc4 - 6 mailady
bapcaingoc2 - 0 dowpqdmw0601
bapcaingoc11 - 7 thythy2021
bapcaingoc5 - 9 ngocluan
bapcaingoc0 - 4 siro2012
bapcaingoc17 - 8 simple00000
bapcaingoc17 - 16 sieutron
bapcaingoc3 - 0 kissmax8989
bapcaingoc5 - 9 cocvang
bapcaingoc4 - 1 hoangbaochi
bapcaingoc4 - 0 thaituan421976
bapcaingoc7 - 0 thubin89x
bapcaingoc1 - 0 dntlha
bapcaingoc3 - 9 meohoang123
bapcaingoc3 - 0 umbra123
bapcaingoc2 - 4 emiya
bapcaingoc2 - 0 kinid
bapcaingoc8 - 1 greycattt
bapcaingoc1 - 0 songtg2746
bapcaingoc2 - 0 thietdz2k5
bapcaingoc4 - 0 pahhnz
bapcaingoc1 - 1 kentrann
bapcaingoc5 - 0 vyvyhvyvy
bapcaingoc2 - 2 khoitm5
bapcaingoc0 - 2 nganbali
bapcaingoc0 - 1 unknowns
bapcaingoc3 - 1 pthao3799
bapcaingoc1 - 0 riochii
bapcaingoc0 - 3 sanbangtaca123
bapcaingoc1 - 0 lollllllllll
bapcaingoc8 - 2 tongtuan
bapcaingoc2 - 0 quangman2008
bapcaingoc7 - 2 yuqifakenr123
bapcaingoc16 - 1 hungnguyenphi8118
bapcaingoc21 - 14 lucatin
bapcaingoc9 - 10 sabo2412
bapcaingoc2 - 0 haira
bapcaingoc1 - 0 quannnpegasus2
bapcaingoc10 - 0 hatuankiet
bapcaingoc0 - 1 tien09
bapcaingoc0 - 1 phikhanhb7
bapcaingoc1 - 0 qhfpq1994
bapcaingoc9 - 0 lokeybonson
bapcaingoc7 - 0 thancaroxyz
bapcaingoc5 - 0 bonzik
bapcaingoc18 - 5 shinnijin
bapcaingoc1 - 0 laidangthach123
bapcaingoc3 - 0 tien0197tc
bapcaingoc2 - 0 dangnguyenphu2
bapcaingoc4 - 1 rynkito
bapcaingoc1 - 0 ngohongnhutnam
bapcaingoc2 - 0 maanhquan12
bapcaingoc1 - 0 hoangganhh1002
bapcaingoc1 - 0 ngotrananhphuc
bapcaingoc2 - 8 toidanhga
bapcaingoc1 - 0 adassd
bapcaingoc4 - 4 dongcoxanh123
bapcaingoc2 - 0 midsommar
bapcaingoc1 - 0 bruno678
bapcaingoc1 - 0 phanchuongkg
bapcaingoc3 - 0 thutoan10
bapcaingoc1 - 0 minhreal23
bapcaingoc0 - 1 amazon
bapcaingoc1 - 0 lylokutee
bapcaingoc2 - 2 mavuong
bapcaingoc0 - 1 porsche911
bapcaingoc1 - 4 buonnhoem
bapcaingoc3 - 2 balaungu123
bapcaingoc0 - 1 binhthuong
bapcaingoc1 - 3 travahuong
bapcaingoc0 - 3 toiyeuem
bapcaingoc1 - 0 binzzz98
bapcaingoc2 - 0 teestein
bapcaingoc1 - 0 neverlose
bapcaingoc8 - 0 yourmomahoe
bapcaingoc1 - 0 dithadieu
bapcaingoc5 - 0 hangover
bapcaingoc2 - 0 thienlongkp12
bapcaingoc3 - 3 lebaokhang
bapcaingoc1 - 1 saphia
bapcaingoc3 - 2 anh3khia
bapcaingoc8 - 1 drop14112406
bapcaingoc0 - 3 caroforfun99999
bapcaingoc2 - 0 thaonguyencafe
bapcaingoc0 - 3 muaxuanden
bapcaingoc0 - 4 chachacha
bapcaingoc1 - 0 datngan
bapcaingoc3 - 0 happynewyear