bapcaingoc
  • Hạng 50
  • Ngọc 1,408
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.03%
  • Chỉ số xã hội 495
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bapcaingoc2 - 1 canhnd94
bapcaingoc22 - 29 lanhphong
bapcaingoc1 - 0 missjiu
bapcaingoc2 - 0 banhbeovodung
bapcaingoc3 - 31 beteoteosg
bapcaingoc34 - 39 hatcatnho
bapcaingoc20 - 17 chuotbobo
bapcaingoc7 - 7 mailady
bapcaingoc23 - 21 sieutron
bapcaingoc2 - 16 aikhongsotui
bapcaingoc1 - 0 stolen
bapcaingoc11 - 10 ngocluan
bapcaingoc14 - 11 chauky77
bapcaingoc4 - 7 nttthuy
bapcaingoc3 - 0 ducsiuuu
bapcaingoc12 - 11 thythy2021
bapcaingoc1 - 1 laffa1e1
bapcaingoc1 - 0 thacoanxuong
bapcaingoc1 - 6 rocket290671
bapcaingoc0 - 1 thotrang
bapcaingoc0 - 1 cuncun
bapcaingoc0 - 2 congtrinh
bapcaingoc1 - 5 phamphuhung
bapcaingoc2 - 4 docuong
bapcaingoc2 - 1 sakurajp
bapcaingoc6 - 9 cocvang
bapcaingoc10 - 3 julieeee3322
bapcaingoc13 - 0 bestplaycaro2010
bapcaingoc3 - 1 lukedt
bapcaingoc10 - 1 tharolys
bapcaingoc0 - 2 thienanlk113
bapcaingoc0 - 1 sryyouzz
bapcaingoc1 - 0 aumaigot
bapcaingoc2 - 0 qino1303
bapcaingoc0 - 1 nvnnnnn
bapcaingoc13 - 18 huongjep
bapcaingoc1 - 2 pngodfather
bapcaingoc3 - 0 chinhmcc
bapcaingoc0 - 4 lunox
bapcaingoc1 - 0 hackermatrix
bapcaingoc2 - 8 winxp
bapcaingoc0 - 1 maimanh192005
bapcaingoc2 - 0 dowpqdmw0601
bapcaingoc0 - 4 siro2012
bapcaingoc17 - 8 simple00000
bapcaingoc3 - 0 kissmax8989
bapcaingoc4 - 1 hoangbaochi
bapcaingoc4 - 0 thaituan421976
bapcaingoc7 - 0 thubin89x
bapcaingoc1 - 0 dntlha
bapcaingoc3 - 9 meohoang123
bapcaingoc3 - 0 umbra123
bapcaingoc2 - 4 emiya
bapcaingoc2 - 0 kinid
bapcaingoc8 - 1 greycattt
bapcaingoc1 - 0 songtg2746
bapcaingoc2 - 0 thietdz2k5
bapcaingoc4 - 0 pahhnz
bapcaingoc1 - 1 kentrann
bapcaingoc5 - 0 vyvyhvyvy
bapcaingoc2 - 2 khoitm5
bapcaingoc0 - 2 nganbali
bapcaingoc0 - 1 unknowns
bapcaingoc3 - 1 pthao3799
bapcaingoc1 - 0 riochii
bapcaingoc0 - 3 sanbangtaca123
bapcaingoc1 - 0 lollllllllll
bapcaingoc8 - 2 tongtuan
bapcaingoc2 - 0 quangman2008
bapcaingoc7 - 2 yuqifakenr123
bapcaingoc16 - 1 hungnguyenphi8118
bapcaingoc21 - 14 lucatin
bapcaingoc9 - 10 sabo2412
bapcaingoc2 - 0 haira
bapcaingoc1 - 0 quannnpegasus2
bapcaingoc10 - 0 hatuankiet
bapcaingoc0 - 1 tien09
bapcaingoc0 - 1 phikhanhb7
bapcaingoc1 - 0 qhfpq1994
bapcaingoc9 - 0 lokeybonson
bapcaingoc7 - 0 thancaroxyz
bapcaingoc5 - 0 bonzik
bapcaingoc18 - 5 shinnijin
bapcaingoc1 - 0 laidangthach123
bapcaingoc3 - 0 tien0197tc
bapcaingoc2 - 0 dangnguyenphu2
bapcaingoc4 - 1 rynkito
bapcaingoc1 - 0 ngohongnhutnam
bapcaingoc2 - 0 maanhquan12
bapcaingoc1 - 0 hoangganhh1002
bapcaingoc1 - 0 ngotrananhphuc
bapcaingoc2 - 8 toidanhga
bapcaingoc1 - 0 adassd
bapcaingoc4 - 4 dongcoxanh123
bapcaingoc2 - 0 midsommar
bapcaingoc1 - 0 bruno678
bapcaingoc1 - 0 phanchuongkg
bapcaingoc3 - 0 thutoan10
bapcaingoc1 - 0 minhreal23
bapcaingoc0 - 1 amazon