nhocyeusky
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.48%
  • Chỉ số xã hội 504
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhocyeusky1 - 21 beteoteosg
nhocyeusky13 - 21 hdmi2000
nhocyeusky25 - 21 tahuuson
nhocyeusky13 - 10 bibi0101
nhocyeusky1 - 0 sotava
nhocyeusky9 - 8 hoangthienxa
nhocyeusky5 - 20 onlytrust
nhocyeusky11 - 19 heolovemusic
nhocyeusky7 - 13 thuphuongle99
nhocyeusky5 - 32 aikhongsotui
nhocyeusky1 - 0 ailovedu123
nhocyeusky2 - 4 phuphang3456
nhocyeusky0 - 5 rocket290671
nhocyeusky2 - 0 mastercaromelinh
nhocyeusky1 - 0 kimhue
nhocyeusky1 - 0 quynhphutb
nhocyeusky3 - 6 hoarung
nhocyeusky7 - 14 ellis
nhocyeusky4 - 0 khahnlie
nhocyeusky0 - 3 quynhgiao
nhocyeusky2 - 0 mvhung
nhocyeusky3 - 0 nhuyhuynh
nhocyeusky0 - 1 docuong
nhocyeusky2 - 0 zietbinh133
nhocyeusky2 - 12 siro2012
nhocyeusky3 - 0 ryolee
nhocyeusky15 - 24 huongjep
nhocyeusky6 - 2 lee16
nhocyeusky1 - 0 quangbulu
nhocyeusky1 - 7 nganbali
nhocyeusky2 - 1 caromoi2022
nhocyeusky0 - 1 muaxuanden
nhocyeusky3 - 0 crystalmask
nhocyeusky2 - 0 songoku2k10
nhocyeusky2 - 3 principiamathematica
nhocyeusky1 - 0 trungzirk0212
nhocyeusky0 - 4 silverfang
nhocyeusky6 - 4 tigerzing
nhocyeusky4 - 1 phuocminh
nhocyeusky3 - 1 ampen
nhocyeusky2 - 0 khaiken300522
nhocyeusky3 - 0 greycattt
nhocyeusky1 - 1 daigutboy
nhocyeusky1 - 0 nguyenphuongg1109new
nhocyeusky3 - 8 sabo2412
nhocyeusky1 - 0 khanh16phi
nhocyeusky18 - 5 cuncun
nhocyeusky1 - 0 kennhoc1992
nhocyeusky0 - 2 thaiuumm
nhocyeusky5 - 9 cocvang
nhocyeusky1 - 0 htavan248
nhocyeusky3 - 1 ryanle94
nhocyeusky3 - 1 ericmakati101
nhocyeusky4 - 0 hoagiay123
nhocyeusky1 - 0 tohung1691
nhocyeusky7 - 0 doopera
nhocyeusky1 - 0 hieenminhh
nhocyeusky3 - 5 vuabip
nhocyeusky4 - 1 jeffnotfound29
nhocyeusky5 - 0 chuquangcuong10toan
nhocyeusky6 - 8 lucatin
nhocyeusky0 - 12 tomcuamuc
nhocyeusky5 - 0 namnhut
nhocyeusky1 - 0 nightowl99
nhocyeusky1 - 0 quynhhhh
nhocyeusky2 - 12 wibunotsimpttv2k7
nhocyeusky2 - 0 lamkhodai123
nhocyeusky2 - 0 vanphuan
nhocyeusky3 - 2 dongcoxanh123
nhocyeusky11 - 8 cuacang3333
nhocyeusky2 - 1 vodaiphien
nhocyeusky3 - 1 hungtbn
nhocyeusky1 - 0 arthit52
nhocyeusky1 - 1 toilacucarot1
nhocyeusky1 - 0 ttntvt
nhocyeusky3 - 2 anhhong9011
nhocyeusky1 - 2 cothanh
nhocyeusky0 - 1 alienware
nhocyeusky1 - 0 lovetyfe
nhocyeusky1 - 5 saphia
nhocyeusky0 - 1 thuydhhp
nhocyeusky1 - 0 vanvolang
nhocyeusky3 - 1 dieuthanh
nhocyeusky1 - 0 hauvethep2006
nhocyeusky1 - 0 chuotcuteosodach1231
nhocyeusky3 - 0 bapcainon
nhocyeusky1 - 0 trangbeooo
nhocyeusky1 - 0 kingcarozzi
nhocyeusky7 - 0 depgaigai
nhocyeusky9 - 7 nhimcoi100120
nhocyeusky4 - 9 caroforfun99999
nhocyeusky3 - 10 tranthuahoai
nhocyeusky2 - 0 fckboi
nhocyeusky5 - 23 phuongkitty
nhocyeusky1 - 0 camtq12345
nhocyeusky0 - 7 gomukupro33333
nhocyeusky1 - 3 truongsinh
nhocyeusky2 - 0 xatoiraco
nhocyeusky0 - 1 pity08
nhocyeusky1 - 1 hovandao12