heodat91
  • Hạng ...
  • Ngọc 967
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.80%
  • Chỉ số xã hội 427
  • Chỉ số đam mê 2.80
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heodat912 - 2 ov2nd
heodat910 - 1 fushima
heodat917 - 0 nguyensyanh123
heodat911 - 0 postmalone
heodat912 - 2 toxuanhoang
heodat914 - 5 jang80
heodat911 - 0 thiengon123
heodat912 - 0 nolg1029
heodat910 - 1 lebaokhang
heodat910 - 1 namle0113
heodat913 - 24 caroforfun99999
heodat916 - 7 wibunotsimpttv2k7
heodat918 - 0 ilbtlsm
heodat912 - 0 njhvuughbkn
heodat910 - 2 cayruong
heodat913 - 3 serahwang
heodat910 - 9 lethutrang
heodat912 - 6 tomcuamuc
heodat917 - 6 lanthanh
heodat912 - 0 thethan1994
heodat913 - 0 xiaoyi
heodat910 - 1 sanghuynh
heodat912 - 1 lamquennha
heodat916 - 1 cogk6
heodat914 - 0 kiopin17
heodat910 - 1 kaitokun
heodat911 - 1 serazs
heodat917 - 1 nonameme
heodat916 - 7 zauysd
heodat912 - 0 thanhhyo
heodat912 - 0 nguyethyxx
heodat910 - 3 xogang123
heodat910 - 1 loclatoi
heodat911 - 2 lazytomcat
heodat913 - 1 kimhanlong
heodat911 - 3 hoaloa0055
heodat911 - 1 huongduong
heodat913 - 0 thanhpt
heodat912 - 0 minhpham
heodat910 - 2 anhlatrumday
heodat919 - 3 veeee0032
heodat910 - 1 haianthui
heodat911 - 2 nguyennhisopoor
heodat912 - 1 cocuser
heodat910 - 2 kiencon
heodat910 - 1 choivuithoi
heodat919 - 2 mykute
heodat910 - 2 linda
heodat914 - 0 phamhongtrinh
heodat910 - 4 lamcaro2
heodat910 - 4 mblife2021
heodat912 - 0 truongiiiphong
heodat911 - 9 koka262
heodat912 - 0 tutunana
heodat910 - 1 maynioeer11
heodat911 - 0 sonke
heodat916 - 0 dubxp4
heodat910 - 1 hdmi2000
heodat912 - 0 taochovui
heodat913 - 0 hungmini
heodat914 - 0 nguyenducphatabc123
heodat913 - 0 nghiemduong
heodat913 - 2 jiemkiop90
heodat912 - 0 lathilo123
heodat917 - 5 biepack1
heodat911 - 1 diquathoigian
heodat915 - 5 phumyhung
heodat911 - 0 vansyaz
heodat911 - 0 vivihihi
heodat911 - 0 vogjct
heodat914 - 6 keibi
heodat910 - 1 hocgomoku
heodat910 - 1 yephdith
heodat915 - 0 nghiacaro
heodat911 - 2 vuabip
heodat913 - 2 laptop
heodat910 - 4 bentenyson
heodat912 - 0 khanhkk
heodat912 - 0 baobinaqa11
heodat913 - 0 tralena12
heodat911 - 4 karuizawa
heodat910 - 4 linhlucden
heodat917 - 5 umsangb
heodat911 - 3 nothing2fear
heodat914 - 9 carocuibap28
heodat910 - 1 luungocbich3367
heodat911 - 4 nguyenduyduc
heodat910 - 6 boncha
heodat917 - 1 shcoolsad
heodat918 - 3 banghoang
heodat910 - 3 remkeomut
heodat911 - 0 chanhiuuuu
heodat912 - 3 canh123456789
heodat914 - 1 lethamm
heodat911 - 0 khangnongrdo
heodat917 - 7 casontruong551
heodat912 - 1 hoangtrieu
heodat9115 - 3 vovanbay
heodat911 - 7 tapchoilon
heodat916 - 0 hohaison