tuanlongtt
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.57%
  • Chỉ số xã hội 587
  • Chỉ số đam mê 2.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuanlongtt14 - 11 totoro
tuanlongtt4 - 28 beteoteosg
tuanlongtt17 - 19 phameco
tuanlongtt0 - 1 ginsosad
tuanlongtt18 - 18 quangmetro
tuanlongtt14 - 11 bangtam2312
tuanlongtt13 - 14 hatcatnho
tuanlongtt3 - 0 thanhvy95
tuanlongtt1 - 0 cruel
tuanlongtt15 - 16 toanluf
tuanlongtt1 - 5 xtungftu
tuanlongtt2 - 4 docuong
tuanlongtt21 - 20 nhatvy2291
tuanlongtt3 - 14 aikhongsotui
tuanlongtt2 - 0 sakurajp
tuanlongtt0 - 18 rocket290671
tuanlongtt24 - 0 moonrobber
tuanlongtt4 - 3 dolphin
tuanlongtt0 - 4 ellis
tuanlongtt0 - 2 hdmi2000
tuanlongtt19 - 0 mvhung
tuanlongtt7 - 0 edogawanguyen
tuanlongtt4 - 12 huongjep
tuanlongtt4 - 0 thangbg
tuanlongtt6 - 3 nguyenvanphap
tuanlongtt4 - 7 sabo2412
tuanlongtt0 - 2 winxp
tuanlongtt1 - 0 firexdestroy
tuanlongtt1 - 0 nguyengiahuyoke
tuanlongtt12 - 1 ddddggg12
tuanlongtt5 - 0 hutodesign
tuanlongtt5 - 0 maflo2202
tuanlongtt2 - 1 pocazino19xx
tuanlongtt1 - 0 hoanghaannguyen
tuanlongtt0 - 1 lunox
tuanlongtt6 - 1 caronew2022
tuanlongtt2 - 0 lsc123456789
tuanlongtt2 - 0 nguyendavid
tuanlongtt1 - 0 jamesss201980
tuanlongtt3 - 1 minhtuntun
tuanlongtt0 - 1 siro2012
tuanlongtt1 - 0 redmonsterpluss
tuanlongtt2 - 0 tigerzing
tuanlongtt2 - 6 meohoang123
tuanlongtt4 - 0 thanhduypq
tuanlongtt3 - 1 aklsjdfiahuviugh
tuanlongtt6 - 0 hienbuihoa
tuanlongtt4 - 0 thotu506
tuanlongtt0 - 2 newnewnew
tuanlongtt3 - 1 vominhquang123
tuanlongtt3 - 0 khajsvv
tuanlongtt2 - 9 nhatnhatsl
tuanlongtt1 - 0 nikai1840
tuanlongtt9 - 9 nganbali
tuanlongtt1 - 6 manhlamm
tuanlongtt7 - 5 socnau
tuanlongtt1 - 0 posskg
tuanlongtt0 - 2 cocvang
tuanlongtt1 - 0 khanhhoang1409
tuanlongtt0 - 2 vuabip
tuanlongtt5 - 0 nguyenquangtrung206
tuanlongtt3 - 0 hngaan06
tuanlongtt9 - 0 sunsky24
tuanlongtt1 - 1 chumchum
tuanlongtt1 - 2 hyenhyen8888
tuanlongtt6 - 1 cfffairchild
tuanlongtt8 - 0 mycaro
tuanlongtt2 - 0 mamacyfan
tuanlongtt5 - 0 adswzxcvbnm
tuanlongtt3 - 7 lucatin
tuanlongtt8 - 0 ptanne2309
tuanlongtt2 - 2 hoadongtien00
tuanlongtt0 - 1 letandat1234
tuanlongtt1 - 0 lxl987
tuanlongtt1 - 0 sngaspotato
tuanlongtt1 - 0 nguyenkhoi540729
tuanlongtt5 - 11 travahuong
tuanlongtt0 - 3 tomcuamuc
tuanlongtt3 - 0 trinhvankhoi12
tuanlongtt5 - 0 nguyendat1301aaa
tuanlongtt3 - 5 xuninak
tuanlongtt2 - 0 phucluan
tuanlongtt4 - 2 thuytinhkhoc
tuanlongtt4 - 0 dungtrieu
tuanlongtt5 - 1 sweetheart4u1991
tuanlongtt0 - 4 vuhoangnguyen
tuanlongtt4 - 0 tramday123
tuanlongtt0 - 1 thichcarolam
tuanlongtt0 - 1 kenlazy
tuanlongtt0 - 1 binzzz98
tuanlongtt1 - 0 thnam276
tuanlongtt0 - 1 neverletmewin
tuanlongtt0 - 4 truongsinh
tuanlongtt0 - 3 caroforfun99999
tuanlongtt10 - 1 enceallu
tuanlongtt1 - 0 hieucaothu
tuanlongtt1 - 0 lemyha
tuanlongtt1 - 0 enderduyphamvn
tuanlongtt1 - 0 kazuu1554
tuanlongtt1 - 4 pity08