nhipcautre21
  • Hạng 86
  • Ngọc 1,411
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.53%
  • Chỉ số xã hội 483
  • Chỉ số đam mê 1.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhipcautre2112 - 3 simple00000
nhipcautre217 - 6 teoteo
nhipcautre210 - 5 muaxuanden
nhipcautre2111 - 19 mjetran
nhipcautre214 - 0 principiamathematica
nhipcautre2117 - 11 paradol
nhipcautre216 - 8 pingpong
nhipcautre210 - 2 meohoang123
nhipcautre215 - 0 tronghieulaptop1983
nhipcautre218 - 5 thienloi
nhipcautre215 - 13 ngannguyen
nhipcautre213 - 0 abc123hjk
nhipcautre211 - 0 thientrung
nhipcautre210 - 3 vuabip
nhipcautre212 - 0 hellobangioi2k8
nhipcautre211 - 0 tkhuyn
nhipcautre210 - 3 zaruu
nhipcautre212 - 0 quocvinhhh
nhipcautre211 - 0 nthanhphat111
nhipcautre212 - 5 nganbali
nhipcautre211 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
nhipcautre211 - 0 pororoha20
nhipcautre218 - 10 thaiuumm
nhipcautre211 - 3 ellis
nhipcautre211 - 0 sabara2k7
nhipcautre218 - 0 beonce123
nhipcautre211 - 3 hanhphucvotan
nhipcautre210 - 1 tonngokhong9
nhipcautre211 - 1 cocvang
nhipcautre211 - 0 giaminnh0906
nhipcautre213 - 3 lyquoc
nhipcautre214 - 0 zxcasd0123
nhipcautre212 - 0 nguyenngochoabinh1
nhipcautre211 - 0 hahaimagain
nhipcautre211 - 0 haicd2721
nhipcautre210 - 2 hdmi2000
nhipcautre211 - 0 hungdepzai1
nhipcautre214 - 0 thiengia21
nhipcautre218 - 9 sabo2412
nhipcautre211 - 2 shogomakishima
nhipcautre212 - 0 haongo
nhipcautre210 - 1 chumchum
nhipcautre212 - 2 ledinhhieu
nhipcautre211 - 0 khz12
nhipcautre212 - 0 khangcena
nhipcautre213 - 1 huynhtridoan
nhipcautre212 - 0 phuoccheems
nhipcautre215 - 1 ducduyb
nhipcautre214 - 1 enkansie
nhipcautre217 - 0 ihdsgsch
nhipcautre210 - 1 admingo
nhipcautre211 - 0 vuducanbp
nhipcautre212 - 0 vohongan
nhipcautre210 - 2 wibunotsimpttv2k7
nhipcautre211 - 0 kimjin28622
nhipcautre210 - 1 comchienduongchau
nhipcautre215 - 4 loanloan
nhipcautre214 - 0 lyvanben
nhipcautre213 - 0 ngoctin
nhipcautre2117 - 1 xinnhetay
nhipcautre210 - 1 vitaminc
nhipcautre212 - 0 cocarom
nhipcautre210 - 2 silverfang
nhipcautre211 - 2 truongsinh
nhipcautre214 - 0 thuakoku
nhipcautre214 - 1 denhayden
nhipcautre211 - 0 korean
nhipcautre2118 - 25 phuongkitty
nhipcautre213 - 0 ninhpham
nhipcautre212 - 0 lemyha
nhipcautre212 - 0 htpuyenn
nhipcautre212 - 0 vietyvu0
nhipcautre211 - 0 lambien011
nhipcautre210 - 1 thethan1994
nhipcautre211 - 0 khacviet
nhipcautre211 - 0 devilthao1203
nhipcautre213 - 0 accqtyy2823
nhipcautre210 - 6 nonameme
nhipcautre212 - 2 cupcake123
nhipcautre211 - 3 evanst
nhipcautre219 - 0 phongthebest
nhipcautre216 - 0 tieumong
nhipcautre218 - 4 carodanang
nhipcautre211 - 1 viphung
nhipcautre210 - 3 vivacoffee
nhipcautre211 - 4 lamcaro2
nhipcautre212 - 5 noodles
nhipcautre212 - 2 travahuong
nhipcautre213 - 1 thuyhoa
nhipcautre211 - 0 godcarotvk123
nhipcautre213 - 0 cuongrick
nhipcautre211 - 0 animexyz
nhipcautre213 - 12 haianthui
nhipcautre211 - 1 sondoan1w
nhipcautre215 - 0 daophuongthao123
nhipcautre212 - 5 kythutudo
nhipcautre211 - 0 fumkio3212
nhipcautre210 - 2 belen3
nhipcautre213 - 0 miyamurakori
nhipcautre211 - 1 lethuylinh