heokool
  • Hạng 81
  • Ngọc 1,315
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.00%
  • Chỉ số xã hội 503
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heokool1 - 0 misatien
heokool3 - 1 dingdingdong
heokool2 - 4 huongjep
heokool1 - 8 muaxuanden
heokool2 - 1 docuong
heokool3 - 3 ngocsonhb
heokool4 - 1 minhpham
heokool1 - 0 hainam89hy
heokool23 - 20 qindy
heokool14 - 17 nhimxu
heokool23 - 17 osin2k
heokool11 - 11 changtraivotinh035
heokool2 - 0 izumikan321
heokool4 - 1 caronew2022
heokool1 - 0 khanhlong1969
heokool3 - 1 schemingl
heokool4 - 1 satthucoro007
heokool0 - 1 gemini
heokool4 - 3 tigerzing
heokool1 - 7 newnewnew
heokool4 - 7 thaonguyencafe
heokool0 - 2 siro2012
heokool4 - 3 binhnhi
heokool0 - 2 manhlamm
heokool3 - 6 sabo2412
heokool2 - 0 lanphuong0966
heokool8 - 3 dilinh01
heokool2 - 5 hdmi2000
heokool1 - 0 ttmcam98
heokool10 - 14 nganbali
heokool3 - 0 lulipham
heokool1 - 1 anhvuok12314
heokool6 - 0 smilelizzie
heokool2 - 0 uhsysvdhudbdh737727
heokool7 - 0 levycuong
heokool3 - 0 biggggg
heokool5 - 2 tongtuan
heokool1 - 1 thuyhc
heokool1 - 0 chovameonho1605
heokool3 - 0 mrthang78
heokool2 - 0 battoa999
heokool1 - 4 cocvang
heokool1 - 0 cuberubik
heokool2 - 4 chumchum
heokool1 - 0 nhatfx1012
heokool7 - 0 sherlock
heokool6 - 0 bigmikeemmingo
heokool1 - 0 thanhngaho
heokool1 - 0 caotrivn
heokool2 - 0 kentboys
heokool3 - 0 tnmp2014
heokool1 - 0 nguyenkhoi540729
heokool3 - 0 hungkuuuuuu123
heokool1 - 0 bruno678
heokool2 - 0 hackerr27108
heokool0 - 1 ngothetan2k
heokool2 - 1 quanbich581874
heokool1 - 1 cothanh
heokool0 - 1 langtuan2007
heokool1 - 0 ene98bg
heokool5 - 3 duyen10
heokool4 - 1 thuytinhkhoc
heokool0 - 1 ghostriders
heokool1 - 8 dangtiendung
heokool2 - 0 kiennguyenminh2k
heokool1 - 0 thutoan10
heokool1 - 0 phuongbd1
heokool0 - 1 porsche911
heokool14 - 15 nguyenvancu
heokool6 - 3 beyeupk
heokool0 - 6 anh3khia
heokool1 - 3 tintindongnghia1708
heokool1 - 0 jhgogfhuif88961
heokool2 - 0 ukrs1
heokool1 - 0 buithanhthao12345
heokool0 - 1 luungocbich3367
heokool6 - 0 hgftyftgyhtggttg
heokool4 - 1 phant0m
heokool1 - 0 kiemkhachgiangho
heokool0 - 1 hangover
heokool1 - 0 minhloipro95
heokool1 - 0 longdepzaivl
heokool0 - 2 caroforfun99999
heokool6 - 34 phuongkitty
heokool1 - 1 njhvuughbkn
heokool1 - 0 nguyenthanhchinh
heokool1 - 0 bosotsuki2012
heokool0 - 3 gomukupro33333
heokool1 - 0 nguyenduyen
heokool1 - 0 xatoiraco
heokool1 - 0 knkid
heokool3 - 1 nguyentandung
heokool2 - 0 pokemonface
heokool1 - 0 lamquennha
heokool8 - 0 quangteotl1
heokool9 - 0 khangkjhgf
heokool12 - 6 veeee0032
heokool1 - 0 babeobenbobien123
heokool1 - 0 shindy
heokool2 - 0 pancancoi150