nhatvy2291
  • Hạng ...
  • Ngọc 246
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.06%
  • Chỉ số xã hội 512
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhatvy22913 - 7 docuong
nhatvy22912 - 0 biinbinn8223
nhatvy22912 - 1 vitkhongngu
nhatvy22912 - 4 winxp
nhatvy229120 - 17 quangmetro
nhatvy22912 - 0 firexdestroy
nhatvy229117 - 18 tuanlongtt
nhatvy22914 - 1 khongcokhong
nhatvy22911 - 0 minhkk98
nhatvy22919 - 5 socnau
nhatvy229116 - 7 bangtam2312
nhatvy22914 - 5 hoadongtien00
nhatvy22911 - 0 pocazino19xx
nhatvy22914 - 1 aikhongsotui
nhatvy22913 - 2 sangdvnd1993
nhatvy22916 - 6 totoro
nhatvy229114 - 17 phameco
nhatvy22917 - 10 huongjep
nhatvy22911 - 0 redmonsterpluss
nhatvy22911 - 0 lynnsayhii29
nhatvy22911 - 0 haconvuongnang12
nhatvy22916 - 1 hoangdzqua
nhatvy22913 - 2 lamsh123987
nhatvy22911 - 0 thotu506
nhatvy22910 - 1 newnewnew
nhatvy22913 - 0 maluong
nhatvy22913 - 0 khajsvv
nhatvy22914 - 1 thaiuumm
nhatvy22916 - 19 chupchup
nhatvy22917 - 6 toanluf
nhatvy22911 - 0 htavan248
nhatvy22911 - 4 ellis
nhatvy22911 - 5 hongkong1
nhatvy229110 - 9 nganbali
nhatvy22914 - 0 nampantene66
nhatvy22911 - 0 lostkute1998dl
nhatvy22912 - 2 caosunanh
nhatvy22911 - 0 nguyendau123
nhatvy22911 - 0 iamnguyen459
nhatvy22914 - 0 aimar
nhatvy22911 - 0 rntmat
nhatvy22912 - 0 minhdeptraivaicut
nhatvy22911 - 0 khanhprocaro
nhatvy22911 - 0 rgnhgtgktmgkm
nhatvy22916 - 11 cocvang
nhatvy22910 - 1 haizzzzzzzzzzzzz
nhatvy22911 - 0 ltatu071109
nhatvy22910 - 1 huynhquangthao1206
nhatvy229111 - 1 posskg
nhatvy22914 - 0 khanhhoang1409
nhatvy22913 - 0 cauutday11
nhatvy22916 - 0 nguyenquangtrung206
nhatvy22916 - 2 mariohaha03
nhatvy22914 - 0 salala
nhatvy22913 - 1 hienhamho98
nhatvy22915 - 0 sophiaa
nhatvy22912 - 0 hisashi2k3
nhatvy22913 - 0 danghoangloc
nhatvy22918 - 0 minhthiet25
nhatvy22913 - 0 nguyensyanh123
nhatvy22918 - 1 mycaro
nhatvy22911 - 0 hungbd
nhatvy22911 - 0 mamacyfan
nhatvy22913 - 0 adswzxcvbnm
nhatvy22910 - 1 tomcuamuc
nhatvy22917 - 7 lucatin
nhatvy22911 - 1 monsieurtuna
nhatvy22915 - 0 nhatvn
nhatvy22914 - 0 vantypro0123
nhatvy22914 - 2 dolphin
nhatvy22911 - 4 thomqua
nhatvy22913 - 4 travahuong
nhatvy22914 - 1 hoanhmanh93
nhatvy229110 - 14 at0p1xt
nhatvy22914 - 0 trangiabao
nhatvy22919 - 0 meomunday
nhatvy22910 - 1 nh0xackekeect
nhatvy22911 - 0 hogwarts010420
nhatvy22916 - 0 roger
nhatvy22914 - 0 duytanbestcaro
nhatvy22918 - 0 htttt
nhatvy22910 - 4 loanloan
nhatvy22912 - 1 koora
nhatvy22914 - 2 fush1ma
nhatvy22911 - 0 megamindddd
nhatvy22911 - 0 hamona
nhatvy22911 - 0 vitospb2vn
nhatvy22911 - 0 nptplaycaro
nhatvy22911 - 1 dungtrieu
nhatvy22911 - 0 quanggno1234
nhatvy22910 - 1 caroforfun99999
nhatvy22914 - 6 lebaokhang
nhatvy22910 - 1 gayboi
nhatvy22913 - 13 trovequakhu
nhatvy22911 - 3 truongsinh
nhatvy22910 - 3 gomukupro33333
nhatvy22911 - 0 enderduyphamvn
nhatvy22911 - 5 caremcarem
nhatvy229111 - 10 nguyenvancu
nhatvy22910 - 1 pity08