mayakieu
  • Hạng 71
  • Ngọc 1,958
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.24%
  • Chỉ số xã hội 485
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mayakieu8 - 8 thinpham
mayakieu9 - 13 trucmai
mayakieu3 - 0 tanchimto
mayakieu1 - 0 nguyendau123
mayakieu1 - 0 nhtnghia1311
mayakieu3 - 3 tranhang07
mayakieu17 - 8 ekxanh
mayakieu4 - 8 cumeo
mayakieu13 - 11 khiconjx
mayakieu1 - 0 spotifydkt
mayakieu1 - 0 giangltn
mayakieu1 - 0 xgirlchoicaro
mayakieu6 - 0 phandanthan10anh1
mayakieu10 - 1 herewegooo
mayakieu6 - 8 cobebencuaso
mayakieu1 - 0 trucbao2012
mayakieu3 - 7 lucatin
mayakieu13 - 16 vuabip
mayakieu11 - 0 trantuananh12
mayakieu1 - 0 quanotis
mayakieu2 - 0 jacobsproducer
mayakieu1 - 2 ssrankss
mayakieu3 - 1 thanhngaho
mayakieu1 - 0 thriving84464
mayakieu5 - 1 chumchum
mayakieu6 - 9 damphucanh
mayakieu0 - 1 tdunggg
mayakieu5 - 4 phuongkarry
mayakieu0 - 1 x0nguoidanhco0x
mayakieu0 - 2 muaxuanden
mayakieu0 - 2 tomcuamuc
mayakieu2 - 0 anhtuanle146
mayakieu2 - 1 thutoan10
mayakieu5 - 1 labeo
mayakieu4 - 0 cashcat
mayakieu2 - 0 loanloan
mayakieu5 - 4 heoway
mayakieu3 - 0 untee
mayakieu1 - 1 trailangthang
mayakieu1 - 4 wibunotsimpttv2k7
mayakieu2 - 10 lebaokhang
mayakieu0 - 1 alienware
mayakieu0 - 4 caroforfun99999
mayakieu4 - 91 phuongkitty
mayakieu2 - 1 nomax4632
mayakieu10 - 0 cameramttg
mayakieu4 - 0 egavldunggiete
mayakieu1 - 0 fjfufyfyij
mayakieu1 - 0 phucnonson
mayakieu1 - 0 anhngoc9x
mayakieu1 - 0 devilking
mayakieu3 - 1 lamquennha
mayakieu1 - 0 ghfjf
mayakieu1 - 0 myhueghie680
mayakieu3 - 0 binikien899
mayakieu1 - 0 serazs
mayakieu2 - 7 lunguyencong
mayakieu3 - 0 babycutie
mayakieu2 - 1 evanst
mayakieu5 - 1 snowfake838
mayakieu1 - 4 travahuong
mayakieu0 - 4 linda
mayakieu7 - 12 hdmi2000
mayakieu1 - 0 wanzin247133
mayakieu1 - 0 khangyeuem
mayakieu1 - 0 zhenzhen
mayakieu11 - 15 hienvq
mayakieu1 - 0 huongbui123
mayakieu2 - 0 phuongyeuyen
mayakieu5 - 0 kimhanlong
mayakieu3 - 0 devil2k7
mayakieu0 - 1 hoangnam124ha
mayakieu1 - 0 duongktvl
mayakieu0 - 1 muxuden2021
mayakieu3 - 0 watersame100
mayakieu3 - 0 hoducthien
mayakieu2 - 0 kinuoa12311
mayakieu4 - 0 chanpham
mayakieu1 - 0 yugjoh66
mayakieu1 - 0 vozanhxyz
mayakieu3 - 9 haianthui
mayakieu3 - 3 suthatchico1
mayakieu0 - 3 thienthan999
mayakieu0 - 1 phiacuoiconduong
mayakieu0 - 7 dangtiendung
mayakieu3 - 0 sabo2412
mayakieu10 - 0 kain98
mayakieu10 - 0 inun2016
mayakieu0 - 1 luckystar
mayakieu2 - 11 lamcaro2
mayakieu2 - 3 veeee0032
mayakieu2 - 11 linhlucden
mayakieu3 - 2 minhbuik12k
mayakieu2 - 7 yuli777
mayakieu1 - 3 huyenmai96
mayakieu12 - 5 hiepsimatbuon
mayakieu9 - 0 bestphong
mayakieu2 - 0 mykute
mayakieu2 - 0 easy0000
mayakieu1 - 0 huongduong