phuongxoan
  • Hạng ...
  • Ngọc 790
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.91%
  • Chỉ số xã hội 504
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongxoan12 - 10 vuongkhanh
phuongxoan13 - 20 vangbacdaquy
phuongxoan0 - 5 aikhongsotui
phuongxoan3 - 10 muaxuanden
phuongxoan3 - 3 thutrang
phuongxoan18 - 23 maruko
phuongxoan14 - 10 nkocdethuong
phuongxoan12 - 11 hannie
phuongxoan4 - 7 rocket290671
phuongxoan0 - 2 silverfang
phuongxoan1 - 0 lalamu
phuongxoan1 - 0 phanvantai
phuongxoan5 - 7 canho
phuongxoan1 - 0 zenitsu
phuongxoan1 - 2 kienmai
phuongxoan5 - 13 docuong
phuongxoan1 - 0 tamhe112
phuongxoan1 - 6 ellis
phuongxoan22 - 33 huongjep
phuongxoan3 - 0 bluewhale
phuongxoan1 - 0 minhtienle9898
phuongxoan4 - 0 pngodfather
phuongxoan12 - 16 nganbali
phuongxoan1 - 0 nethonglinh
phuongxoan3 - 1 sangdvnd1993
phuongxoan1 - 7 lunox
phuongxoan3 - 0 minhpham
phuongxoan5 - 0 dinhdung2808
phuongxoan8 - 0 jamesss201980
phuongxoan1 - 5 newnewnew
phuongxoan0 - 4 caroforfun99999
phuongxoan4 - 1 kippyquyen2410
phuongxoan5 - 1 bigdick
phuongxoan13 - 0 greycattt
phuongxoan2 - 5 happy123
phuongxoan2 - 0 simthuy
phuongxoan3 - 4 ngocanh3tuoi
phuongxoan2 - 8 chupchup
phuongxoan5 - 5 maohiem123
phuongxoan1 - 0 hongkong1
phuongxoan1 - 0 dilinh01
phuongxoan1 - 3 nhatnhatsl
phuongxoan1 - 0 xuanphuc1610
phuongxoan2 - 7 zaninovn1324
phuongxoan1 - 0 khangnguyen2
phuongxoan3 - 0 tuankhoi
phuongxoan4 - 0 lulipham
phuongxoan1 - 3 manhlamm
phuongxoan2 - 11 sabo2412
phuongxoan7 - 0 minhtri1810ii
phuongxoan1 - 0 congminhtn
phuongxoan8 - 0 elninot9
phuongxoan8 - 1 hongbeoi
phuongxoan4 - 3 leduchieu
phuongxoan1 - 0 trianh
phuongxoan6 - 5 nguyenthanhdo
phuongxoan5 - 1 tongtuan
phuongxoan1 - 0 smilelizzie
phuongxoan2 - 0 hoang3chan
phuongxoan1 - 0 namsongo123
phuongxoan1 - 0 mrlinhnguyen101
phuongxoan3 - 1 ovpdng124
phuongxoan1 - 0 thuynganho
phuongxoan1 - 0 khaprotc
phuongxoan4 - 0 rdgpicolo
phuongxoan1 - 0 albertrich1234
phuongxoan1 - 0 vuductuan
phuongxoan0 - 1 wibunotsimpttv2k7
phuongxoan3 - 0 nguyenquangql
phuongxoan1 - 2 shogomakishima
phuongxoan3 - 0 vuvuive1
phuongxoan0 - 1 damphucanh
phuongxoan3 - 0 jasam
phuongxoan14 - 6 nhidor
phuongxoan1 - 0 hungdx43
phuongxoan1 - 0 nguoivohinh
phuongxoan1 - 0 trucly
phuongxoan23 - 2 yelneko
phuongxoan0 - 3 cothanh
phuongxoan5 - 1 nnonn
phuongxoan2 - 0 hoangngocminh2006
phuongxoan3 - 0 katenhikate2008
phuongxoan1 - 3 phungtien
phuongxoan1 - 1 ngocdinh
phuongxoan2 - 0 lylokute
phuongxoan2 - 0 ffgbvefvdfv
phuongxoan1 - 1 loanloan
phuongxoan1 - 0 meocuteee
phuongxoan2 - 0 camdau
phuongxoan2 - 5 hoan90
phuongxoan3 - 0 heheiuanhat
phuongxoan2 - 1 shotgun7
phuongxoan1 - 0 phant0m
phuongxoan2 - 0 tranbahieu
phuongxoan2 - 0 tiedat
phuongxoan1 - 0 nhimcoi100120
phuongxoan12 - 1 pokaolala
phuongxoan0 - 3 anh3khia
phuongxoan2 - 0 lovetaiwan
phuongxoan0 - 3 ltb0605