phuongxoan
  • Hạng ...
  • Ngọc 982
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.66%
  • Chỉ số xã hội 483
  • Chỉ số đam mê 2.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongxoan17 - 18 maruko
phuongxoan3 - 6 canho
phuongxoan10 - 9 hannie
phuongxoan3 - 4 ngocanh3tuoi
phuongxoan9 - 12 nganbali
phuongxoan8 - 7 vuongkhanh
phuongxoan2 - 8 chupchup
phuongxoan5 - 5 maohiem123
phuongxoan1 - 0 hongkong1
phuongxoan1 - 0 dilinh01
phuongxoan1 - 3 nhatnhatsl
phuongxoan1 - 0 xuanphuc1610
phuongxoan2 - 7 zaninovn1324
phuongxoan11 - 8 nkocdethuong
phuongxoan1 - 0 khangnguyen2
phuongxoan3 - 0 tuankhoi
phuongxoan4 - 0 lulipham
phuongxoan1 - 3 manhlamm
phuongxoan2 - 11 sabo2412
phuongxoan7 - 0 minhtri1810ii
phuongxoan1 - 0 congminhtn
phuongxoan8 - 0 elninot9
phuongxoan8 - 1 hongbeoi
phuongxoan4 - 3 leduchieu
phuongxoan1 - 0 trianh
phuongxoan6 - 5 nguyenthanhdo
phuongxoan1 - 5 happy123
phuongxoan5 - 1 tongtuan
phuongxoan1 - 0 smilelizzie
phuongxoan2 - 0 hoang3chan
phuongxoan1 - 0 namsongo123
phuongxoan1 - 0 mrlinhnguyen101
phuongxoan8 - 10 vangbacdaquy
phuongxoan3 - 1 ovpdng124
phuongxoan1 - 0 thuynganho
phuongxoan1 - 0 khaprotc
phuongxoan4 - 0 rdgpicolo
phuongxoan1 - 0 albertrich1234
phuongxoan1 - 0 vuductuan
phuongxoan0 - 1 wibunotsimpttv2k7
phuongxoan3 - 0 nguyenquangql
phuongxoan1 - 2 shogomakishima
phuongxoan3 - 0 vuvuive1
phuongxoan0 - 1 damphucanh
phuongxoan3 - 0 jasam
phuongxoan14 - 6 nhidor
phuongxoan1 - 0 hungdx43
phuongxoan1 - 0 nguoivohinh
phuongxoan1 - 0 trucly
phuongxoan23 - 2 yelneko
phuongxoan2 - 2 thutrang
phuongxoan0 - 3 cothanh
phuongxoan5 - 1 nnonn
phuongxoan2 - 0 hoangngocminh2006
phuongxoan3 - 0 katenhikate2008
phuongxoan1 - 3 phungtien
phuongxoan1 - 1 ngocdinh
phuongxoan2 - 0 lylokute
phuongxoan2 - 0 ffgbvefvdfv
phuongxoan1 - 1 loanloan
phuongxoan1 - 0 meocuteee
phuongxoan2 - 0 camdau
phuongxoan2 - 5 hoan90
phuongxoan3 - 0 heheiuanhat
phuongxoan2 - 1 shotgun7
phuongxoan1 - 0 phant0m
phuongxoan2 - 0 tranbahieu
phuongxoan2 - 0 tiedat
phuongxoan1 - 0 nhimcoi100120
phuongxoan0 - 3 caroforfun99999
phuongxoan12 - 1 pokaolala
phuongxoan0 - 3 anh3khia
phuongxoan2 - 0 lovetaiwan
phuongxoan0 - 3 ltb0605
phuongxoan0 - 5 sepdeptrai
phuongxoan0 - 3 tonngokhong9
phuongxoan0 - 1 gomukupro33333
phuongxoan1 - 0 azsxdcfvgbhn123
phuongxoan3 - 0 quocdat9a2
phuongxoan3 - 0 lemyha
phuongxoan1 - 0 jhoa25
phuongxoan3 - 0 pehihihi
phuongxoan2 - 0 khanyi2811
phuongxoan2 - 0 dangthithuy
phuongxoan2 - 0 itasuchi
phuongxoan8 - 36 phuongkitty
phuongxoan1 - 0 anhngoc9x
phuongxoan0 - 1 dohovi18
phuongxoan0 - 2 ekumino
phuongxoan1 - 0 nenechi
phuongxoan0 - 1 hanhphucthoangqua
phuongxoan22 - 4 kain98
phuongxoan3 - 0 doanduong
phuongxoan0 - 2 lovekr01
phuongxoan2 - 0 babeobenbobien123
phuongxoan2 - 2 vivacoffee
phuongxoan0 - 4 travahuong
phuongxoan0 - 3 haianthui
phuongxoan1 - 4 noodles
phuongxoan2 - 0 hoagiay123