suoingoc
  • Hạng 130
  • Ngọc 1,303
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.40%
  • Chỉ số xã hội 443
  • Chỉ số đam mê 1.73
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suoingoc1 - 4 thaomoc
suoingoc4 - 4 kidboy
suoingoc1 - 2 vnnguyendung
suoingoc1 - 0 hoangvanhung
suoingoc1 - 0 phuthuycanchien
suoingoc1 - 0 trasuatrada
suoingoc2 - 2 hdmi2000
suoingoc2 - 7 muaxuanden
suoingoc7 - 2 saosaysua
suoingoc0 - 2 wibunotsimpttv2k7
suoingoc0 - 1 caroforfun99999
suoingoc2 - 0 rycutes1tg
suoingoc5 - 51 phuongkitty
suoingoc1 - 1 njhvuughbkn
suoingoc0 - 3 giodaingan
suoingoc6 - 0 tthuynga897
suoingoc2 - 4 lexuan22
suoingoc1 - 0 hoangthienphuc123890
suoingoc3 - 2 thuakoku
suoingoc2 - 3 hanalov1
suoingoc1 - 0 nhibuong
suoingoc1 - 1 serazs
suoingoc2 - 0 lolololo
suoingoc2 - 0 quanvodoi
suoingoc2 - 4 quachdozz
suoingoc2 - 3 koka262
suoingoc3 - 0 khmel1409
suoingoc2 - 1 suthatchico1
suoingoc0 - 2 mainhat
suoingoc7 - 15 minhtoanwin
suoingoc1 - 0 boycute1008
suoingoc0 - 2 sabo2412
suoingoc1 - 0 yuukimisuna
suoingoc0 - 1 nguyennhisopoor
suoingoc1 - 0 nghialovely
suoingoc1 - 0 ahihihaha
suoingoc1 - 2 nonameme
suoingoc4 - 0 minhpham
suoingoc1 - 0 gfhkiuky
suoingoc1 - 1 hxmb26
suoingoc0 - 2 vivacoffee
suoingoc6 - 0 duongthanhhai
suoingoc3 - 0 kanhhh
suoingoc0 - 3 kinuong123
suoingoc1 - 0 thanhduonghand
suoingoc3 - 0 bkdth2019
suoingoc1 - 5 ozonevietnam
suoingoc1 - 0 kyhoi
suoingoc3 - 0 lordbinh
suoingoc1 - 0 ghosts
suoingoc3 - 1 ok123456
suoingoc2 - 3 cocuser
suoingoc3 - 1 giainghi11
suoingoc2 - 0 nguyendangquans2
suoingoc2 - 0 balacone
suoingoc2 - 0 nguyetnguyet
suoingoc4 - 0 nguyenducphatabc123
suoingoc2 - 0 meeyi
suoingoc3 - 1 loloti
suoingoc2 - 0 xuanzhuang90
suoingoc0 - 1 thuyhoa
suoingoc2 - 0 nguyenhongson
suoingoc2 - 0 thedang
suoingoc2 - 0 skyloan12
suoingoc5 - 0 trungbb203n
suoingoc0 - 4 linhlucden
suoingoc1 - 2 evanst
suoingoc1 - 0 sonngocvn
suoingoc3 - 3 happykid76
suoingoc1 - 1 cuccu
suoingoc2 - 0 vinhgm1503
suoingoc10 - 5 dat7446az
suoingoc3 - 0 tqcrrfchjsjfvehj
suoingoc0 - 4 dongsongbang19
suoingoc2 - 0 chuanhtien
suoingoc2 - 0 gaothui123
suoingoc0 - 3 mmmon
suoingoc1 - 0 vobuky12
suoingoc4 - 9 lucatin
suoingoc14 - 15 nguyenhuong90
suoingoc1 - 3 winxp
suoingoc0 - 2 kaitokun
suoingoc5 - 1 quangkohocgioi
suoingoc1 - 1 alecharry91
suoingoc1 - 2 travahuong
suoingoc1 - 0 myanhtran04
suoingoc0 - 1 tdthuan2021
suoingoc2 - 0 monchangcheo
suoingoc4 - 0 nghiacaro
suoingoc2 - 0 thanhhanh2k1
suoingoc7 - 0 kain98
suoingoc3 - 0 mocdonpx
suoingoc1 - 0 hunglk
suoingoc0 - 1 nguyenhonganh
suoingoc1 - 0 caroman9
suoingoc8 - 2 ngaaaaaaa
suoingoc1 - 0 asthesun
suoingoc5 - 3 phancongtri11
suoingoc0 - 3 byeyou
suoingoc13 - 10 ngocgiau04