suoingoc
  • Hạng 27
  • Ngọc 13,585
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.96%
  • Chỉ số xã hội 489
  • Chỉ số đam mê 0.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suoingoc1 - 1 behahay01
suoingoc9 - 7 sabo2412
suoingoc0 - 1 quenduocthiquen
suoingoc15 - 16 thaomoc
suoingoc15 - 23 lexuan22
suoingoc7 - 2 vinnie
suoingoc4 - 9 winxp
suoingoc9 - 1 hgftydhjghklj
suoingoc4 - 0 nnnht17
suoingoc5 - 10 ozonevietnam
suoingoc7 - 7 simple00000
suoingoc12 - 16 kidboy
suoingoc4 - 7 lop2a
suoingoc19 - 14 saosaysua
suoingoc0 - 4 tomcuamuc
suoingoc2 - 6 vnnguyendung
suoingoc2 - 4 pdungyl3
suoingoc0 - 1 ellis
suoingoc1 - 0 tinatran
suoingoc3 - 6 newnewnew
suoingoc3 - 7 giodaingan
suoingoc0 - 2 caroforfun99999
suoingoc6 - 7 quachdozz
suoingoc3 - 6 cocvang
suoingoc1 - 0 adachi
suoingoc6 - 2 linhcnmc
suoingoc3 - 0 binh2k8nopro
suoingoc6 - 0 tonlopro
suoingoc0 - 1 emiya
suoingoc1 - 0 tungnt70
suoingoc1 - 0 nhamthaolinh
suoingoc4 - 1 huyenvu1
suoingoc0 - 2 anh3khia
suoingoc5 - 0 thanlapnickmoi1241
suoingoc1 - 0 herewegooo
suoingoc4 - 0 khiemtop1caro
suoingoc4 - 0 tranhuynh
suoingoc4 - 0 khangnopro
suoingoc1 - 0 thuynganho
suoingoc1 - 3 travahuong
suoingoc0 - 1 chumchum
suoingoc1 - 1 pmihwan
suoingoc8 - 1 hoannguyen255203
suoingoc6 - 1 moana
suoingoc2 - 2 xuninak
suoingoc3 - 3 hanalov1
suoingoc1 - 0 hung6969dq
suoingoc3 - 0 thaem
suoingoc8 - 2 toilacucarot1
suoingoc2 - 0 xuandinh
suoingoc0 - 1 amazon
suoingoc0 - 8 dangtiendung
suoingoc4 - 0 emsonon1
suoingoc21 - 3 thanhtanbinh
suoingoc1 - 0 huymyb7410
suoingoc1 - 5 koora
suoingoc26 - 0 luuhaphuong
suoingoc4 - 0 meocuteee
suoingoc2 - 8 muaxuanden
suoingoc2 - 0 carokhet
suoingoc2 - 0 muoiiot
suoingoc1 - 0 hoangvanhung
suoingoc1 - 0 phuthuycanchien
suoingoc1 - 0 trasuatrada
suoingoc2 - 2 hdmi2000
suoingoc0 - 2 wibunotsimpttv2k7
suoingoc2 - 0 rycutes1tg
suoingoc5 - 51 phuongkitty
suoingoc1 - 1 njhvuughbkn
suoingoc6 - 0 tthuynga897
suoingoc1 - 0 hoangthienphuc123890
suoingoc3 - 2 thuakoku
suoingoc1 - 0 nhibuong
suoingoc1 - 1 serazs
suoingoc2 - 0 lolololo
suoingoc2 - 0 quanvodoi
suoingoc2 - 3 koka262
suoingoc3 - 0 khmel1409
suoingoc2 - 1 suthatchico1
suoingoc0 - 2 mainhat
suoingoc7 - 15 minhtoanwin
suoingoc1 - 0 boycute1008
suoingoc1 - 0 yuukimisuna
suoingoc0 - 1 nguyennhisopoor
suoingoc1 - 0 nghialovely
suoingoc1 - 0 ahihihaha
suoingoc1 - 2 nonameme
suoingoc4 - 0 minhpham
suoingoc1 - 0 gfhkiuky
suoingoc1 - 1 hxmb26
suoingoc0 - 2 vivacoffee
suoingoc6 - 0 duongthanhhai
suoingoc3 - 0 kanhhh
suoingoc0 - 3 kinuong123
suoingoc1 - 0 thanhduonghand
suoingoc3 - 0 bkdth2019
suoingoc1 - 0 kyhoi
suoingoc3 - 0 lordbinh
suoingoc1 - 0 ghosts
suoingoc3 - 1 ok123456