trunghieu87
  • Hạng ...
  • Ngọc 42
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.36%
  • Chỉ số xã hội 524
  • Chỉ số đam mê 1.93
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trunghieu874 - 17 nganbali
trunghieu8710 - 9 chuotmom
trunghieu871 - 0 trithuctre
trunghieu878 - 5 badboy
trunghieu877 - 4 hoaanhdao2008
trunghieu878 - 1 myhangsg
trunghieu872 - 1 verhips
trunghieu875 - 1 mikochan
trunghieu8715 - 8 xuanthupro
trunghieu873 - 7 lvtrung
trunghieu875 - 2 lejun
trunghieu870 - 2 emiya
trunghieu879 - 0 vuabeo
trunghieu871 - 2 cocvang
trunghieu871 - 0 tongtuan
trunghieu874 - 2 pthao3799
trunghieu873 - 10 hdmi2000
trunghieu872 - 0 thegirltuhu
trunghieu871 - 0 trantuananh12
trunghieu879 - 11 sabo2412
trunghieu872 - 0 bibobipbip
trunghieu871 - 0 nampro2k8
trunghieu870 - 1 muaxuanden
trunghieu874 - 0 quyenjerry96
trunghieu870 - 3 wibunotsimpttv2k7
trunghieu8719 - 1 soibactr
trunghieu871 - 0 bruno678
trunghieu872 - 0 minina162
trunghieu871 - 0 tuanvjppro
trunghieu877 - 0 admingo
trunghieu871 - 0 janis
trunghieu871 - 0 phamduong2k5
trunghieu870 - 2 gankedbymom
trunghieu873 - 0 neza263
trunghieu873 - 0 maiann99
trunghieu871 - 0 hoangngocbaotram
trunghieu871 - 0 luckystar
trunghieu870 - 1 comchienduongchau
trunghieu871 - 0 vodangminhtri2709
trunghieu874 - 0 anhchientn1993
trunghieu873 - 0 maimaidkh89
trunghieu873 - 0 dungxcosny
trunghieu874 - 0 koora
trunghieu871 - 3 thuyt1
trunghieu871 - 0 boothetechies
trunghieu873 - 0 depgaigai
trunghieu871 - 3 truongsinh
trunghieu8711 - 0 gucfhgd
trunghieu874 - 2 bentenyson
trunghieu871 - 0 alencino
trunghieu872 - 0 meocon9xx
trunghieu871 - 0 tuoitrehotboy
trunghieu876 - 0 trasuatrada
trunghieu872 - 0 thanhdatdat7412
trunghieu874 - 0 jdscnj
trunghieu876 - 0 nguyensyanh123
trunghieu872 - 0 onoonn
trunghieu872 - 3 saphia
trunghieu871 - 0 nlhkhanh
trunghieu870 - 3 lebaokhang
trunghieu871 - 3 caroforfun99999
trunghieu870 - 2 hoangduy357
trunghieu871 - 0 kingcarozzi
trunghieu876 - 0 vhiigddcbj
trunghieu871 - 0 hackxyz01
trunghieu872 - 0 trungkieentp
trunghieu872 - 0 dangbalam
trunghieu8711 - 1 elley
trunghieu871 - 0 haiamen
trunghieu871 - 0 khanhlinh2k8
trunghieu871 - 0 kiethfhgcvc
trunghieu8715 - 1 diepruby2019
trunghieu872 - 6 anh3khia
trunghieu870 - 3 lunguyencong
trunghieu870 - 2 thuanvane
trunghieu870 - 4 nguyennhisopoor
trunghieu872 - 0 kimhanlong
trunghieu873 - 0 ngocchung
trunghieu870 - 1 anhlatrumday
trunghieu872 - 0 yuygkk8
trunghieu871 - 0 thuakoku
trunghieu871 - 0 duongktvl
trunghieu871 - 0 bangkieu
trunghieu873 - 0 caubedangthuong
trunghieu872 - 0 doquangtrung
trunghieu872 - 0 loloti
trunghieu871 - 0 jhgtyfgui
trunghieu871 - 4 travahuong
trunghieu870 - 2 carohcm
trunghieu870 - 3 phiacuoiconduong
trunghieu871 - 0 yayhallo3
trunghieu872 - 0 heoway
trunghieu877 - 2 nqgxi
trunghieu875 - 4 pro0never0die
trunghieu871 - 3 koka262
trunghieu870 - 2 iamrose84
trunghieu871 - 0 chuminhduc488
trunghieu871 - 1 cocuser
trunghieu870 - 1 thuyhoa
trunghieu873 - 0 meeyi