trunghieu87
  • Hạng 133
  • Ngọc 1,044
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.64%
  • Chỉ số xã hội 550
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trunghieu8714 - 0 tamhi123
trunghieu871 - 0 baminh1432009
trunghieu874 - 0 trannhathuy1622010
trunghieu874 - 0 nguyenminhkhangvuive
trunghieu879 - 0 dinhthinga203
trunghieu874 - 23 nganbali
trunghieu8718 - 14 xuanthupro
trunghieu871 - 1 hihi112
trunghieu8710 - 11 lvtrung
trunghieu876 - 4 mikochan
trunghieu879 - 7 thiengon123
trunghieu872 - 1 bumchiu
trunghieu8713 - 9 badboy
trunghieu8714 - 11 hoaanhdao2008
trunghieu873 - 0 kiengiang84
trunghieu870 - 1 aikhongsotui
trunghieu871 - 0 trunghoangg
trunghieu8719 - 15 chuotmom
trunghieu870 - 7 lop2a
trunghieu870 - 2 newnewnew
trunghieu873 - 1 overthemoon2022
trunghieu871 - 4 biktytop1gamethu
trunghieu870 - 1 noithatcanhohanoi
trunghieu872 - 6 wibunotsimpttv2k7
trunghieu873 - 0 khaiken300522
trunghieu877 - 5 lejun
trunghieu872 - 0 dariycows1403
trunghieu871 - 0 xipi567
trunghieu872 - 0 heodatak
trunghieu871 - 0 choikhonghay
trunghieu8710 - 3 myhangsg
trunghieu874 - 13 hdmi2000
trunghieu874 - 3 nhatnhatsl
trunghieu871 - 0 vuongvan540119
trunghieu870 - 1 ellis
trunghieu871 - 0 lulipham
trunghieu870 - 3 manhlamm
trunghieu871 - 0 quoctoan14
trunghieu871 - 0 anhvuok12314
trunghieu871 - 0 trithuctre
trunghieu872 - 1 verhips
trunghieu870 - 2 emiya
trunghieu879 - 0 vuabeo
trunghieu871 - 2 cocvang
trunghieu871 - 0 tongtuan
trunghieu874 - 2 pthao3799
trunghieu872 - 0 thegirltuhu
trunghieu871 - 0 trantuananh12
trunghieu879 - 11 sabo2412
trunghieu872 - 0 bibobipbip
trunghieu871 - 0 nampro2k8
trunghieu870 - 1 muaxuanden
trunghieu874 - 0 quyenjerry96
trunghieu8719 - 1 soibactr
trunghieu871 - 0 bruno678
trunghieu872 - 0 minina162
trunghieu871 - 0 tuanvjppro
trunghieu877 - 0 admingo
trunghieu871 - 0 janis
trunghieu871 - 0 phamduong2k5
trunghieu870 - 2 gankedbymom
trunghieu873 - 0 neza263
trunghieu873 - 0 maiann99
trunghieu871 - 0 hoangngocbaotram
trunghieu871 - 0 luckystar
trunghieu870 - 1 comchienduongchau
trunghieu871 - 0 vodangminhtri2709
trunghieu874 - 0 anhchientn1993
trunghieu873 - 0 maimaidkh89
trunghieu873 - 0 dungxcosny
trunghieu874 - 0 koora
trunghieu871 - 3 thuyt1
trunghieu871 - 0 boothetechies
trunghieu873 - 0 depgaigai
trunghieu871 - 3 truongsinh
trunghieu8711 - 0 gucfhgd
trunghieu874 - 2 bentenyson
trunghieu871 - 0 alencino
trunghieu872 - 0 meocon9xx
trunghieu871 - 0 tuoitrehotboy
trunghieu876 - 0 trasuatrada
trunghieu872 - 0 thanhdatdat7412
trunghieu874 - 0 jdscnj
trunghieu876 - 0 nguyensyanh123
trunghieu872 - 0 onoonn
trunghieu872 - 3 saphia
trunghieu871 - 0 nlhkhanh
trunghieu870 - 3 lebaokhang
trunghieu871 - 3 caroforfun99999
trunghieu870 - 2 hoangduy357
trunghieu871 - 0 kingcarozzi
trunghieu876 - 0 vhiigddcbj
trunghieu871 - 0 hackxyz01
trunghieu872 - 0 trungkieentp
trunghieu872 - 0 dangbalam
trunghieu8711 - 1 elley
trunghieu871 - 0 haiamen
trunghieu871 - 0 khanhlinh2k8
trunghieu871 - 0 kiethfhgcvc
trunghieu8715 - 1 diepruby2019