trunghieu87
  • Hạng ...
  • Ngọc 587
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.19%
  • Chỉ số xã hội 565
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trunghieu8722 - 17 xuanthupro
trunghieu8719 - 18 hoaanhdao2008
trunghieu8724 - 25 chuotmom
trunghieu871 - 5 congtrinh
trunghieu8718 - 21 badboy
trunghieu873 - 15 aikhongsotui
trunghieu871 - 15 beteoteosg
trunghieu870 - 4 muaxuanden
trunghieu8712 - 19 sabo2412
trunghieu875 - 4 huongjep
trunghieu871 - 0 tramkh1234
trunghieu8712 - 14 lvtrung
trunghieu8710 - 6 lejun
trunghieu871 - 0 vietnamcom
trunghieu876 - 6 mikochan
trunghieu879 - 9 hatcatnho
trunghieu871 - 0 nhanyeutrinh
trunghieu876 - 0 luli2k306092003
trunghieu871 - 0 gaysomangi
trunghieu871 - 6 rocket290671
trunghieu877 - 0 khanhmessi
trunghieu871 - 0 lopey
trunghieu8712 - 3 myhangsg
trunghieu872 - 0 nguyenhuyen
trunghieu873 - 0 sakurajp
trunghieu870 - 4 docuong
trunghieu877 - 3 hienmt
trunghieu8714 - 0 tamhi123
trunghieu871 - 0 baminh1432009
trunghieu874 - 0 trannhathuy1622010
trunghieu874 - 0 nguyenminhkhangvuive
trunghieu879 - 0 dinhthinga203
trunghieu874 - 23 nganbali
trunghieu871 - 1 hihi112
trunghieu879 - 7 thiengon123
trunghieu872 - 1 bumchiu
trunghieu873 - 0 kiengiang84
trunghieu871 - 0 trunghoangg
trunghieu870 - 7 lop2a
trunghieu870 - 2 newnewnew
trunghieu873 - 1 overthemoon2022
trunghieu871 - 4 biktytop1gamethu
trunghieu870 - 1 noithatcanhohanoi
trunghieu872 - 6 wibunotsimpttv2k7
trunghieu873 - 0 khaiken300522
trunghieu872 - 0 dariycows1403
trunghieu871 - 0 xipi567
trunghieu872 - 0 heodatak
trunghieu871 - 0 choikhonghay
trunghieu874 - 13 hdmi2000
trunghieu874 - 3 nhatnhatsl
trunghieu871 - 0 vuongvan540119
trunghieu870 - 1 ellis
trunghieu871 - 0 lulipham
trunghieu870 - 3 manhlamm
trunghieu871 - 0 quoctoan14
trunghieu871 - 0 anhvuok12314
trunghieu871 - 0 trithuctre
trunghieu872 - 1 verhips
trunghieu870 - 2 emiya
trunghieu879 - 0 vuabeo
trunghieu871 - 2 cocvang
trunghieu871 - 0 tongtuan
trunghieu874 - 2 pthao3799
trunghieu872 - 0 thegirltuhu
trunghieu871 - 0 trantuananh12
trunghieu872 - 0 bibobipbip
trunghieu871 - 0 nampro2k8
trunghieu874 - 0 quyenjerry96
trunghieu8719 - 1 soibactr
trunghieu871 - 0 bruno678
trunghieu872 - 0 minina162
trunghieu871 - 0 tuanvjppro
trunghieu877 - 0 admingo
trunghieu871 - 0 janis
trunghieu871 - 0 phamduong2k5
trunghieu870 - 2 gankedbymom
trunghieu873 - 0 neza263
trunghieu873 - 0 maiann99
trunghieu871 - 0 hoangngocbaotram
trunghieu871 - 0 luckystar
trunghieu870 - 1 comchienduongchau
trunghieu871 - 0 vodangminhtri2709
trunghieu874 - 0 anhchientn1993
trunghieu873 - 0 maimaidkh89
trunghieu873 - 0 dungxcosny
trunghieu874 - 0 koora
trunghieu871 - 3 thuyt1
trunghieu871 - 0 boothetechies
trunghieu873 - 0 depgaigai
trunghieu871 - 3 truongsinh
trunghieu8711 - 0 gucfhgd
trunghieu874 - 2 bentenyson
trunghieu871 - 0 alencino
trunghieu872 - 0 meocon9xx
trunghieu871 - 0 tuoitrehotboy
trunghieu876 - 0 trasuatrada
trunghieu872 - 0 thanhdatdat7412
trunghieu874 - 0 jdscnj
trunghieu876 - 0 nguyensyanh123