thuydung25
  • Hạng 119
  • Ngọc 1,199
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.99%
  • Chỉ số xã hội 492
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuydung251 - 2 ztyg56
thuydung2517 - 10 loclatoi
thuydung255 - 16 nganbali
thuydung257 - 5 tuoiconrong
thuydung251 - 0 thbx1904
thuydung255 - 8 ov2nd
thuydung255 - 0 pthao3799
thuydung253 - 8 caroforfun99999
thuydung251 - 1 hayghe124
thuydung2516 - 7 lovewinter
thuydung251 - 10 chachacha
thuydung253 - 10 vnhello
thuydung253 - 0 buiquanghuy
thuydung257 - 0 dodoanhnhi123
thuydung251 - 0 tringuyen
thuydung252 - 0 hieuhomhinh
thuydung252 - 0 amaan
thuydung2546 - 6 linhmeo1905
thuydung251 - 3 nguyenthanhdo
thuydung252 - 0 duonghoang1998
thuydung255 - 1 manhhh
thuydung256 - 2 tuanpiu
thuydung254 - 0 thanhhiennnq
thuydung250 - 3 anh3khia
thuydung254 - 0 vuabeo
thuydung251 - 0 lamhienvu17010410
thuydung251 - 0 hisinku
thuydung252 - 4 lolovp
thuydung250 - 1 manhlamm
thuydung251 - 6 zer0iq
thuydung251 - 0 sophiabeothui
thuydung253 - 0 khanhhuyen123
thuydung252 - 0 iourgnurt
thuydung251 - 8 muaxuanden
thuydung253 - 3 toxuanhoang
thuydung256 - 1 chinhclopro
thuydung253 - 2 minhtoicodon52
thuydung2510 - 0 hhthai
thuydung254 - 2 huynhtridoan
thuydung251 - 0 nganlesau
thuydung254 - 0 ngohongnhutnam
thuydung251 - 0 abcdcc
thuydung2510 - 14 at0p1xt
thuydung253 - 2 thaihoangvis
thuydung251 - 0 lengocvu
thuydung254 - 0 ditmemaylmaolmaolmao
thuydung252 - 0 lenlenka
thuydung252 - 0 jhin1m
thuydung251 - 1 maynoc
thuydung251 - 1 bachu142ace
thuydung252 - 3 relax
thuydung258 - 0 trucly
thuydung251 - 1 kiemkim1102
thuydung251 - 0 tolahatdauxanh
thuydung250 - 2 hdmi2000
thuydung254 - 0 hoangphuc2040
thuydung250 - 1 beiucuachaeunwoo
thuydung253 - 0 lylokutee
thuydung257 - 0 minhthuanit
thuydung254 - 2 ngocanhgalaxy
thuydung250 - 2 alphax
thuydung254 - 1 tralacmi
thuydung252 - 0 cothanh
thuydung250 - 1 porsche911
thuydung251 - 2 kikokiko
thuydung250 - 1 comchienduongchau
thuydung251 - 2 tintindongnghia1708
thuydung252 - 0 thienbinh
thuydung254 - 14 lebaokhang
thuydung251 - 4 fush1ma
thuydung255 - 0 luongvinhtuan
thuydung254 - 0 nguyensyanh123
thuydung254 - 1 xuannie
thuydung252 - 0 bhzx123
thuydung251 - 0 nolg1029
thuydung251 - 0 thinhnguyenvip1
thuydung251 - 0 lehoangducbinh
thuydung251 - 0 linkkkk
thuydung250 - 1 alienware
thuydung2510 - 1 quocjip
thuydung252 - 0 shrink
thuydung252 - 0 sanaki
thuydung250 - 1 cocarom
thuydung251 - 0 ngoctin
thuydung253 - 13 tranthuahoai
thuydung251 - 0 bosotsuki2012
thuydung253 - 5 nguyenvancu
thuydung253 - 0 ericbaily1
thuydung253 - 0 huyokhuy
thuydung2510 - 0 htkien3110
thuydung251 - 1 kimbinh12211
thuydung253 - 0 longdepzaivl
thuydung257 - 1 namminhz1
thuydung257 - 2 namzxzxzxzxzxzxz
thuydung253 - 3 hiusama
thuydung251 - 0 ducthuy1418
thuydung256 - 3 namvietkyvuong9999
thuydung252 - 0 sunbay2021
thuydung251 - 0 lolololo
thuydung254 - 0 chapcasever