thuydung25
  • Hạng ...
  • Ngọc 901
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.43%
  • Chỉ số xã hội 519
  • Chỉ số đam mê 1.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuydung2511 - 4 tungchi321hp
thuydung2512 - 9 tuoiconrong
thuydung252 - 5 rocket290671
thuydung251 - 7 aikhongsotui
thuydung251 - 0 sakurajp
thuydung2521 - 15 lovewinter
thuydung252 - 0 giabaopham
thuydung258 - 10 ov2nd
thuydung254 - 1 youreinmemind
thuydung256 - 29 docuong
thuydung2523 - 15 loclatoi
thuydung2510 - 0 tienanhkdn
thuydung252 - 0 thanhhoanduong003
thuydung257 - 11 vnhello
thuydung253 - 7 lolovp
thuydung250 - 1 cocvang
thuydung256 - 2 hoangphuc2040
thuydung250 - 1 hhoangkeke
thuydung2516 - 2 xtmc9x
thuydung252 - 0 choivanminh
thuydung254 - 1 dangthuan
thuydung251 - 1 thhoazgtran
thuydung2513 - 12 huongjep
thuydung251 - 0 zenim
thuydung2511 - 1 office
thuydung254 - 0 yvoab
thuydung255 - 3 minhpham
thuydung252 - 0 chibaogomchuvaso
thuydung252 - 3 principiamathematica
thuydung250 - 1 ginsosad
thuydung252 - 0 khaiken300522
thuydung253 - 0 haanhh
thuydung251 - 0 ktfcfviyvgg11255
thuydung252 - 0 cuongtran8464
thuydung253 - 0 greycattt
thuydung253 - 4 toxuanhoang
thuydung251 - 2 ztyg56
thuydung255 - 16 nganbali
thuydung251 - 0 thbx1904
thuydung255 - 0 pthao3799
thuydung253 - 8 caroforfun99999
thuydung251 - 1 hayghe124
thuydung251 - 10 chachacha
thuydung253 - 0 buiquanghuy
thuydung257 - 0 dodoanhnhi123
thuydung251 - 0 tringuyen
thuydung252 - 0 hieuhomhinh
thuydung252 - 0 amaan
thuydung2546 - 6 linhmeo1905
thuydung251 - 3 nguyenthanhdo
thuydung252 - 0 duonghoang1998
thuydung255 - 1 manhhh
thuydung256 - 2 tuanpiu
thuydung254 - 0 thanhhiennnq
thuydung250 - 3 anh3khia
thuydung254 - 0 vuabeo
thuydung251 - 0 lamhienvu17010410
thuydung251 - 0 hisinku
thuydung250 - 1 manhlamm
thuydung251 - 6 zer0iq
thuydung251 - 0 sophiabeothui
thuydung253 - 0 khanhhuyen123
thuydung252 - 0 iourgnurt
thuydung251 - 8 muaxuanden
thuydung256 - 1 chinhclopro
thuydung253 - 2 minhtoicodon52
thuydung2510 - 0 hhthai
thuydung254 - 2 huynhtridoan
thuydung251 - 0 nganlesau
thuydung254 - 0 ngohongnhutnam
thuydung251 - 0 abcdcc
thuydung2510 - 14 at0p1xt
thuydung253 - 2 thaihoangvis
thuydung251 - 0 lengocvu
thuydung254 - 0 ditmemaylmaolmaolmao
thuydung252 - 0 lenlenka
thuydung252 - 0 jhin1m
thuydung251 - 1 maynoc
thuydung251 - 1 bachu142ace
thuydung252 - 3 relax
thuydung258 - 0 trucly
thuydung251 - 1 kiemkim1102
thuydung251 - 0 tolahatdauxanh
thuydung250 - 2 hdmi2000
thuydung250 - 1 beiucuachaeunwoo
thuydung253 - 0 lylokutee
thuydung257 - 0 minhthuanit
thuydung254 - 2 ngocanhgalaxy
thuydung250 - 2 alphax
thuydung254 - 1 tralacmi
thuydung252 - 0 cothanh
thuydung250 - 1 porsche911
thuydung251 - 2 kikokiko
thuydung250 - 1 comchienduongchau
thuydung251 - 2 tintindongnghia1708
thuydung252 - 0 thienbinh
thuydung254 - 14 lebaokhang
thuydung251 - 4 fush1ma
thuydung255 - 0 luongvinhtuan
thuydung254 - 0 nguyensyanh123