heoconhamchoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 793
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.08%
  • Chỉ số xã hội 483
  • Chỉ số đam mê 3.07
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heoconhamchoi1 - 9 tahuy
heoconhamchoi2 - 4 thuong95
heoconhamchoi3 - 1 thanhvan2021
heoconhamchoi1 - 0 phunguyenelx1
heoconhamchoi5 - 6 hansome1999
heoconhamchoi4 - 0 haichau1215
heoconhamchoi4 - 1 alphax
heoconhamchoi1 - 2 lemaipa
heoconhamchoi0 - 1 alienware
heoconhamchoi1 - 0 qhis123
heoconhamchoi20 - 0 kimmchii2008
heoconhamchoi0 - 1 muaxuanden
heoconhamchoi3 - 3 ok123456
heoconhamchoi0 - 1 hdmi2000
heoconhamchoi8 - 10 tfchicken
heoconhamchoi1 - 0 kiuu153
heoconhamchoi8 - 0 veryperi
heoconhamchoi2 - 0 letuankhiem2403
heoconhamchoi4 - 0 xatoiraco
heoconhamchoi0 - 2 wibunotsimpttv2k7
heoconhamchoi6 - 1 dorabase
heoconhamchoi5 - 1 simple00000
heoconhamchoi1 - 0 conket
heoconhamchoi2 - 4 soseri100
heoconhamchoi1 - 2 silverfang
heoconhamchoi3 - 0 honghahbvn
heoconhamchoi3 - 3 travahuong
heoconhamchoi2 - 0 pinno
heoconhamchoi6 - 1 paduc
heoconhamchoi1 - 0 thaonha
heoconhamchoi1 - 12 lamcaro2
heoconhamchoi0 - 2 lovekr01
heoconhamchoi1 - 2 evanst
heoconhamchoi2 - 1 ngang123
heoconhamchoi1 - 0 aibicgiau
heoconhamchoi0 - 1 nhathaha
heoconhamchoi18 - 44 phuongkitty
heoconhamchoi2 - 0 hoanggaonline
heoconhamchoi1 - 0 zhflc
heoconhamchoi1 - 0 adammen
heoconhamchoi0 - 1 tralacmi
heoconhamchoi6 - 4 quyami123
heoconhamchoi3 - 0 nhanleaaa
heoconhamchoi1 - 0 bntyhnrtgnb
heoconhamchoi2 - 1 hoa06cute
heoconhamchoi0 - 1 nguyennhisopoor
heoconhamchoi1 - 0 genztino345
heoconhamchoi1 - 0 lamotthangcontrai
heoconhamchoi1 - 0 binhphonui
heoconhamchoi8 - 0 hanrytran
heoconhamchoi2 - 0 nguyennhisokill
heoconhamchoi7 - 14 cvhung17
heoconhamchoi4 - 2 thuanvane
heoconhamchoi2 - 0 hailohoc
heoconhamchoi0 - 2 hieuga
heoconhamchoi2 - 0 wingkasg
heoconhamchoi2 - 7 oxoxox
heoconhamchoi0 - 6 koka262
heoconhamchoi8 - 6 hjumnyo12
heoconhamchoi1 - 0 dubxp4
heoconhamchoi0 - 3 belen3
heoconhamchoi2 - 1 amencong
heoconhamchoi2 - 0 rptvanh
heoconhamchoi2 - 1 lee16
heoconhamchoi1 - 0 meeyi
heoconhamchoi2 - 0 nghiemduong
heoconhamchoi1 - 0 lionkingfvf
heoconhamchoi8 - 0 xuanzhuang90
heoconhamchoi2 - 2 meokitty
heoconhamchoi1 - 0 takemichi
heoconhamchoi2 - 0 yumkhin
heoconhamchoi1 - 0 mythoai12
heoconhamchoi1 - 1 kusdabest
heoconhamchoi2 - 3 noodles
heoconhamchoi1 - 2 vuabip
heoconhamchoi1 - 0 leopham
heoconhamchoi4 - 0 thanhthanhx1
heoconhamchoi2 - 0 quocdien
heoconhamchoi2 - 2 luungocbich3367
heoconhamchoi6 - 4 locelso
heoconhamchoi6 - 1 kain98
heoconhamchoi3 - 2 tralena12
heoconhamchoi7 - 0 lovelyday
heoconhamchoi3 - 0 crisss
heoconhamchoi2 - 6 sabo2412
heoconhamchoi3 - 1 truongiiiphong
heoconhamchoi0 - 2 dangtiendo
heoconhamchoi2 - 4 alecharry91
heoconhamchoi1 - 1 duycuongdraven
heoconhamchoi3 - 1 huongduong
heoconhamchoi0 - 5 vtvtvt
heoconhamchoi3 - 1 kikiki
heoconhamchoi1 - 0 manhlama01
heoconhamchoi0 - 2 baniphonere
heoconhamchoi1 - 0 mycow
heoconhamchoi0 - 2 phamtungson1404
heoconhamchoi1 - 0 asthemoon
heoconhamchoi3 - 2 minzxje
heoconhamchoi0 - 2 veeee0032
heoconhamchoi0 - 1 dzuy3012k6