lemaipa
  • Hạng ...
  • Ngọc 874
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.42%
  • Chỉ số xã hội 462
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lemaipa8 - 11 nganbali
lemaipa6 - 11 paduc
lemaipa0 - 1 ellis
lemaipa11 - 6 tralacmi
lemaipa12 - 12 thanhvan2021
lemaipa12 - 9 alphax
lemaipa2 - 0 beauti
lemaipa2 - 10 thuong95
lemaipa3 - 5 hoangphuc2040
lemaipa6 - 5 heoconhamchoi
lemaipa1 - 0 htavan248
lemaipa1 - 0 zerokobtchs
lemaipa0 - 1 nguyenmanhlama01
lemaipa3 - 1 thaiuumm
lemaipa2 - 6 haizzzzzzzzzzzzz
lemaipa1 - 0 giabao20496000da
lemaipa8 - 2 lequyhoangha
lemaipa2 - 0 ductvj952br123
lemaipa1 - 0 lynnlynn96
lemaipa1 - 0 ngphgdeptrai
lemaipa2 - 0 khanghuynh12345
lemaipa10 - 0 tonlopro
lemaipa0 - 6 zer0iq
lemaipa4 - 0 hungvngan18
lemaipa4 - 1 viminhgiabao
lemaipa3 - 0 buithanhhuyen08
lemaipa6 - 14 cocvang
lemaipa1 - 12 hdmi2000
lemaipa5 - 1 tinhkt79
lemaipa11 - 1 buiquangvuanh
lemaipa0 - 2 muaxuanden
lemaipa0 - 2 lucatin
lemaipa3 - 0 adswzxcvbnm
lemaipa1 - 0 trugthah
lemaipa1 - 0 hoanhauhung
lemaipa2 - 0 vuvuive1
lemaipa1 - 0 longbq1403
lemaipa0 - 3 tomcuamuc
lemaipa3 - 0 docterc
lemaipa1 - 1 vuhoanganh245
lemaipa6 - 0 darkalpha
lemaipa3 - 2 tahuy
lemaipa0 - 3 vnhello
lemaipa3 - 0 ngochoangdaklak
lemaipa1 - 0 top000cocaro
lemaipa1 - 0 nctnta888
lemaipa1 - 0 trucly
lemaipa1 - 2 sonccccc
lemaipa2 - 7 wibunotsimpttv2k7
lemaipa3 - 2 minhreal23
lemaipa1 - 0 dalei
lemaipa2 - 0 sonkykk123
lemaipa2 - 0 phamduong2k5
lemaipa14 - 1 kamento
lemaipa1 - 0 minhkhoi4487ghvn
lemaipa3 - 0 tthh5392
lemaipa1 - 0 thanhtanbinh
lemaipa0 - 1 comchienduongchau
lemaipa1 - 0 minhphucoo1
lemaipa1 - 0 dacvuchimmoi
lemaipa1 - 0 tdp109
lemaipa2 - 7 saphia
lemaipa1 - 0 meocuteee
lemaipa1 - 0 binzzz98
lemaipa3 - 0 g4e5trfygeessrft
lemaipa1 - 0 zinkama
lemaipa7 - 0 phunguyenelx1
lemaipa1 - 0 phungkha
lemaipa0 - 1 tonngokhong9
lemaipa2 - 0 chungloe
lemaipa3 - 0 gaunaucubu
lemaipa8 - 0 nguyennhatkhanhlinh
lemaipa3 - 7 truongsinh
lemaipa1 - 0 hoangvanhung
lemaipa3 - 0 dungmoi12
lemaipa4 - 0 dzphucdz
lemaipa10 - 54 phuongkitty
lemaipa1 - 0 nghiahung13
lemaipa3 - 1 kain98
lemaipa2 - 0 yumkhin
lemaipa1 - 10 chachacha
lemaipa15 - 0 stkdyodyi
lemaipa4 - 1 namzxzxzxzxzxzxz
lemaipa3 - 0 meowpn32
lemaipa4 - 0 tieumong
lemaipa3 - 10 minhtoanwin
lemaipa2 - 1 vangnguyen
lemaipa2 - 0 lee16
lemaipa0 - 1 nguyennhisoreall
lemaipa4 - 0 thaideptroai
lemaipa2 - 2 lunguyencong
lemaipa2 - 0 vivi216
lemaipa1 - 4 evanst
lemaipa4 - 0 xrcdrcv
lemaipa1 - 1 hoanggaonline
lemaipa0 - 1 kaitokun
lemaipa1 - 0 datxtz123
lemaipa1 - 3 carohcm
lemaipa1 - 4 nguyennhisopoor
lemaipa2 - 0 quguyoo112