viphung
  • Hạng 54
  • Ngọc 1,425
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.95%
  • Chỉ số xã hội 485
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
viphung1 - 11 aikhongsotui
viphung17 - 12 lyquoc
viphung22 - 19 hanhphucvotan
viphung21 - 16 khanhlucky97
viphung12 - 13 hatcatnho
viphung10 - 18 pingpong
viphung16 - 11 anhhong9011
viphung0 - 2 xuantung91
viphung1 - 0 phatpt16
viphung0 - 2 beteoteosg
viphung1 - 0 benana
viphung20 - 17 nguyentri10x
viphung12 - 2 sakurajp
viphung6 - 1 lampham19
viphung0 - 3 rocket290671
viphung0 - 1 hollanddd9822
viphung6 - 8 lunox
viphung5 - 1 baonhung09
viphung1 - 3 nhipcautre21
viphung10 - 18 hdmi2000
viphung2 - 0 jeremie2k1
viphung2 - 0 leminluan
viphung1 - 0 argon2k3
viphung4 - 2 tontoan21
viphung0 - 1 docuong
viphung1 - 0 riochii
viphung1 - 0 aowaman
viphung5 - 10 phucname
viphung7 - 13 huongjep
viphung1 - 3 siro2012
viphung3 - 0 dcmdcmdcm
viphung3 - 0 nethonglinh
viphung2 - 1 namkhai123654789
viphung4 - 5 ngannguyen
viphung1 - 5 newnewnew
viphung4 - 1 baodq8
viphung6 - 5 hoarung
viphung1 - 0 abc123hjk
viphung0 - 4 nganbali
viphung1 - 3 winxp
viphung1 - 0 ngoviettu1800188
viphung3 - 0 thanhduypq
viphung3 - 3 vuabip
viphung2 - 1 netplayst
viphung1 - 0 hellobangioi2k8
viphung0 - 2 alienware
viphung3 - 0 cuncun
viphung10 - 17 thaiuumm
viphung1 - 0 trongminh123
viphung1 - 1 puppy122022007
viphung2 - 2 hongkong1
viphung2 - 13 tomcuamuc
viphung6 - 13 nhatnhatsl
viphung8 - 2 sabo2412
viphung0 - 1 tonngokhong9
viphung11 - 1 thinhhokage123
viphung1 - 0 hieulekkk
viphung4 - 0 minhkhoivipproxsmax
viphung3 - 0 ttramanh162888
viphung1 - 5 nguyenmanhlama01
viphung1 - 1 tranletuananh919
viphung1 - 0 mixhuyn271
viphung1 - 7 cocvang
viphung3 - 0 kenhao2013
viphung5 - 0 ntqnhu7122005
viphung5 - 0 phandanthan10anh1
viphung1 - 1 helen9x
viphung0 - 2 anh3khia
viphung1 - 0 vozanhxyz
viphung2 - 0 hellothang
viphung0 - 4 chumchum
viphung2 - 0 namm1br1
viphung1 - 0 trieter1
viphung2 - 0 lee16
viphung3 - 0 anhtuanle146
viphung3 - 1 kiensobad
viphung1 - 0 vuphihung
viphung2 - 0 bestrong21
viphung9 - 4 nghiepnguyen011183
viphung0 - 1 tuandavid
viphung2 - 0 khoikimson
viphung3 - 0 hongocngan1
viphung2 - 6 moneylam
viphung1 - 0 starvn
viphung1 - 1 tautochanh
viphung0 - 5 muaxuanden
viphung5 - 0 ddmin
viphung1 - 0 ducanhdz2208
viphung1 - 7 travahuong
viphung4 - 0 linh1982nb
viphung2 - 0 lylokute
viphung1 - 0 thutoan10
viphung0 - 2 bibi0101
viphung3 - 1 admingo
viphung4 - 0 hungbattai1
viphung1 - 0 trungrpg
viphung0 - 1 comchienduongchau
viphung11 - 0 luuhaphuong
viphung2 - 0 zhaoqingwei
viphung3 - 0 trannhatlong6a2