ngocruby9x
  • Hạng ...
  • Ngọc 944
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.55%
  • Chỉ số xã hội 492
  • Chỉ số đam mê 1.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocruby9x3 - 1 nguyengiahuyoke
ngocruby9x3 - 7 huongjep
ngocruby9x1 - 0 tricao5x
ngocruby9x3 - 8 sabo2412
ngocruby9x16 - 1 lhsang
ngocruby9x13 - 13 liuhuy314
ngocruby9x2 - 14 nakime3769
ngocruby9x14 - 14 hieula
ngocruby9x2 - 0 trangxinhgai2k3
ngocruby9x3 - 1 thesunn
ngocruby9x23 - 13 hamynn
ngocruby9x2 - 0 spade
ngocruby9x8 - 12 vietnamovernight
ngocruby9x16 - 12 btran2912
ngocruby9x4 - 1 conhihi
ngocruby9x1 - 0 simple00000
ngocruby9x2 - 10 newnewnew
ngocruby9x8 - 11 crystal
ngocruby9x0 - 1 winxp
ngocruby9x0 - 2 lunox
ngocruby9x2 - 0 thangthep
ngocruby9x8 - 12 nganbali
ngocruby9x2 - 1 huyngunhucho
ngocruby9x1 - 0 vozanhxyz
ngocruby9x0 - 3 ellis
ngocruby9x7 - 0 danhot00
ngocruby9x2 - 0 bewrif
ngocruby9x2 - 0 taianh2k10
ngocruby9x0 - 1 nguyentlaw
ngocruby9x3 - 0 nmphu
ngocruby9x1 - 3 gavuonday
ngocruby9x2 - 5 qnhat1501
ngocruby9x9 - 0 nguyennhathao
ngocruby9x0 - 1 caroforfun99999
ngocruby9x3 - 0 tckhang9498
ngocruby9x1 - 0 depchaisieucap
ngocruby9x2 - 0 adachi
ngocruby9x2 - 0 axedzprovip
ngocruby9x1 - 0 andfdsffdhl
ngocruby9x3 - 0 hieucony123456
ngocruby9x7 - 0 hoangntv2903
ngocruby9x4 - 0 manhpo99
ngocruby9x12 - 8 linhmeo1905
ngocruby9x2 - 0 ngoctuyen25
ngocruby9x1 - 0 babih2o
ngocruby9x5 - 0 lttn2005
ngocruby9x1 - 0 dinhkhang
ngocruby9x2 - 0 balloon
ngocruby9x6 - 0 haicd2721
ngocruby9x3 - 0 perfect9516
ngocruby9x0 - 2 vuabip
ngocruby9x4 - 0 herewegooo
ngocruby9x5 - 0 haira
ngocruby9x5 - 4 luke911
ngocruby9x3 - 2 chumchum
ngocruby9x2 - 0 kiemkim1102
ngocruby9x3 - 0 thanhngaho
ngocruby9x0 - 1 lucatin
ngocruby9x9 - 11 cocvang
ngocruby9x3 - 9 hdmi2000
ngocruby9x4 - 2 phanhoangvu123456
ngocruby9x1 - 0 trungvnadwm
ngocruby9x2 - 0 taobikhung
ngocruby9x1 - 0 thutoan10
ngocruby9x3 - 0 maingoc
ngocruby9x2 - 0 hiepgadeptrai
ngocruby9x1 - 3 pakuda
ngocruby9x1 - 0 hiep151205vn
ngocruby9x0 - 2 thanhdhhp
ngocruby9x17 - 2 phuc3212aaaaa
ngocruby9x0 - 3 sonccccc
ngocruby9x6 - 0 dsafvadsfasdf
ngocruby9x4 - 1 ngoctin
ngocruby9x2 - 0 phuongnth2060
ngocruby9x26 - 1 luuhaphuong
ngocruby9x2 - 3 loanloan
ngocruby9x1 - 0 maddison
ngocruby9x3 - 0 pooh8294
ngocruby9x4 - 2 andyg
ngocruby9x1 - 0 luungocbich3367
ngocruby9x0 - 1 noodles
ngocruby9x1 - 3 travahuong
ngocruby9x1 - 0 ducky2406vn
ngocruby9x0 - 2 dangcapodau
ngocruby9x9 - 1 noenoo12345
ngocruby9x1 - 0 wwwhaha
ngocruby9x6 - 30 phuongkitty
ngocruby9x2 - 5 muaxuanden
ngocruby9x3 - 0 korean
ngocruby9x2 - 1 njhvuughbkn
ngocruby9x2 - 0 huyluxz
ngocruby9x4 - 2 nguyennhisopoor
ngocruby9x14 - 0 kimhanlong
ngocruby9x1 - 0 vitsenpaii
ngocruby9x18 - 2 atlantean1
ngocruby9x2 - 1 vochithien2402
ngocruby9x1 - 0 lolololo
ngocruby9x6 - 9 nonameme
ngocruby9x2 - 1 namvietkyvuong9999
ngocruby9x1 - 5 lovekr01