ngocruby9x
  • Hạng 80
  • Ngọc 1,187
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.98%
  • Chỉ số xã hội 512
  • Chỉ số đam mê 0.60
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocruby9x22 - 31 btran2912
ngocruby9x3 - 14 nakime3769
ngocruby9x5 - 0 nghianguyen1995gttn
ngocruby9x0 - 2 skskskksls
ngocruby9x11 - 13 cocvang
ngocruby9x1 - 7 nguoingoaihanhtinh
ngocruby9x0 - 2 titanium
ngocruby9x9 - 0 bo541quang
ngocruby9x4 - 27 beteoteosg
ngocruby9x22 - 21 liuhuy314
ngocruby9x26 - 17 hamynn
ngocruby9x1 - 0 katata
ngocruby9x10 - 13 crystal
ngocruby9x20 - 17 hieula
ngocruby9x0 - 4 thacoanxuong
ngocruby9x8 - 1 thainess
ngocruby9x0 - 2 xuantung91
ngocruby9x1 - 1 hatcatnho
ngocruby9x0 - 2 aikhongsotui
ngocruby9x0 - 3 rocket290671
ngocruby9x4 - 0 jessicajsc157221537
ngocruby9x1 - 5 meohoang123
ngocruby9x9 - 12 vietnamovernight
ngocruby9x11 - 5 subicomeback
ngocruby9x6 - 7 doilt123
ngocruby9x8 - 1 godacedsking
ngocruby9x3 - 10 huongjep
ngocruby9x0 - 2 docuong
ngocruby9x5 - 2 duongbaonhi2012
ngocruby9x3 - 1 nguyengiahuyoke
ngocruby9x1 - 0 tricao5x
ngocruby9x3 - 8 sabo2412
ngocruby9x16 - 1 lhsang
ngocruby9x2 - 0 trangxinhgai2k3
ngocruby9x3 - 1 thesunn
ngocruby9x2 - 0 spade
ngocruby9x4 - 1 conhihi
ngocruby9x1 - 0 simple00000
ngocruby9x2 - 10 newnewnew
ngocruby9x0 - 1 winxp
ngocruby9x0 - 2 lunox
ngocruby9x2 - 0 thangthep
ngocruby9x8 - 12 nganbali
ngocruby9x2 - 1 huyngunhucho
ngocruby9x1 - 0 vozanhxyz
ngocruby9x0 - 3 ellis
ngocruby9x7 - 0 danhot00
ngocruby9x2 - 0 bewrif
ngocruby9x2 - 0 taianh2k10
ngocruby9x0 - 1 nguyentlaw
ngocruby9x3 - 0 nmphu
ngocruby9x1 - 3 gavuonday
ngocruby9x2 - 5 qnhat1501
ngocruby9x9 - 0 nguyennhathao
ngocruby9x0 - 1 caroforfun99999
ngocruby9x3 - 0 tckhang9498
ngocruby9x1 - 0 depchaisieucap
ngocruby9x2 - 0 adachi
ngocruby9x2 - 0 axedzprovip
ngocruby9x1 - 0 andfdsffdhl
ngocruby9x3 - 0 hieucony123456
ngocruby9x7 - 0 hoangntv2903
ngocruby9x4 - 0 manhpo99
ngocruby9x12 - 8 linhmeo1905
ngocruby9x2 - 0 ngoctuyen25
ngocruby9x1 - 0 babih2o
ngocruby9x5 - 0 lttn2005
ngocruby9x1 - 0 dinhkhang
ngocruby9x2 - 0 balloon
ngocruby9x6 - 0 haicd2721
ngocruby9x3 - 0 perfect9516
ngocruby9x0 - 2 vuabip
ngocruby9x4 - 0 herewegooo
ngocruby9x5 - 0 haira
ngocruby9x5 - 4 luke911
ngocruby9x3 - 2 chumchum
ngocruby9x2 - 0 kiemkim1102
ngocruby9x3 - 0 thanhngaho
ngocruby9x0 - 1 lucatin
ngocruby9x3 - 9 hdmi2000
ngocruby9x4 - 2 phanhoangvu123456
ngocruby9x1 - 0 trungvnadwm
ngocruby9x2 - 0 taobikhung
ngocruby9x1 - 0 thutoan10
ngocruby9x3 - 0 maingoc
ngocruby9x2 - 0 hiepgadeptrai
ngocruby9x1 - 3 pakuda
ngocruby9x1 - 0 hiep151205vn
ngocruby9x0 - 2 thanhdhhp
ngocruby9x17 - 2 phuc3212aaaaa
ngocruby9x0 - 3 sonccccc
ngocruby9x6 - 0 dsafvadsfasdf
ngocruby9x4 - 1 ngoctin
ngocruby9x2 - 0 phuongnth2060
ngocruby9x26 - 1 luuhaphuong
ngocruby9x2 - 3 loanloan
ngocruby9x1 - 0 maddison
ngocruby9x3 - 0 pooh8294
ngocruby9x4 - 2 andyg
ngocruby9x1 - 0 luungocbich3367