ngocruby9x
  • Hạng ...
  • Ngọc 926
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.01%
  • Chỉ số xã hội 428
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocruby9x1 - 0 maddison
ngocruby9x3 - 0 pooh8294
ngocruby9x4 - 2 andyg
ngocruby9x3 - 8 hdmi2000
ngocruby9x1 - 4 vietnamovernight
ngocruby9x1 - 0 luungocbich3367
ngocruby9x3 - 4 luke911
ngocruby9x9 - 6 hamynn
ngocruby9x2 - 2 nakime3769
ngocruby9x0 - 1 noodles
ngocruby9x1 - 3 travahuong
ngocruby9x1 - 0 ducky2406vn
ngocruby9x0 - 2 dangcapodau
ngocruby9x2 - 2 liuhuy314
ngocruby9x9 - 1 noenoo12345
ngocruby9x1 - 0 wwwhaha
ngocruby9x6 - 30 phuongkitty
ngocruby9x2 - 5 muaxuanden
ngocruby9x3 - 0 korean
ngocruby9x2 - 3 hieula
ngocruby9x2 - 1 njhvuughbkn
ngocruby9x2 - 0 huyluxz
ngocruby9x4 - 2 crystal
ngocruby9x2 - 2 btran2912
ngocruby9x4 - 2 nguyennhisopoor
ngocruby9x14 - 0 kimhanlong
ngocruby9x1 - 0 vitsenpaii
ngocruby9x18 - 2 atlantean1
ngocruby9x2 - 1 vochithien2402
ngocruby9x1 - 0 lolololo
ngocruby9x6 - 9 nonameme
ngocruby9x2 - 1 namvietkyvuong9999
ngocruby9x1 - 5 lovekr01
ngocruby9x2 - 5 lunguyencong
ngocruby9x1 - 9 sondoan1w
ngocruby9x5 - 2 bkdth2019
ngocruby9x0 - 2 anh3khia
ngocruby9x3 - 0 gianghuu
ngocruby9x3 - 0 vietanhvietanhh
ngocruby9x4 - 1 trungcaro
ngocruby9x1 - 0 ngvietanh204
ngocruby9x2 - 0 lethuylinh
ngocruby9x1 - 3 evanst
ngocruby9x3 - 0 gxtryt
ngocruby9x0 - 1 luonluonngunhubo
ngocruby9x0 - 1 lee16
ngocruby9x2 - 0 tiennt
ngocruby9x1 - 0 serazs
ngocruby9x1 - 0 trumgomukoday
ngocruby9x2 - 0 kiofrryo12
ngocruby9x1 - 1 phiacuoiconduong
ngocruby9x0 - 3 cvhung17
ngocruby9x3 - 0 tanichi
ngocruby9x0 - 2 lamcaro2
ngocruby9x1 - 1 xogang123
ngocruby9x3 - 4 wibunotsimpttv2k7
ngocruby9x1 - 0 shuun
ngocruby9x4 - 0 cogk6
ngocruby9x3 - 0 topservervietnam
ngocruby9x0 - 1 minhhihihi
ngocruby9x3 - 7 hoangnam124ha
ngocruby9x9 - 8 sonyvaio99
ngocruby9x1 - 0 lego86
ngocruby9x1 - 0 bappp
ngocruby9x8 - 13 minhquan58
ngocruby9x4 - 0 dangdarling
ngocruby9x2 - 0 quybo
ngocruby9x1 - 0 thedang
ngocruby9x4 - 3 cocuser
ngocruby9x3 - 10 tapchoigomoku
ngocruby9x1 - 0 tieukaka
ngocruby9x0 - 1 silverfang
ngocruby9x0 - 2 yephdith
ngocruby9x6 - 2 hieuhd123kl
ngocruby9x1 - 0 tubui1
ngocruby9x2 - 0 tocvanghoe
ngocruby9x5 - 1 yennth53
ngocruby9x6 - 1 veeee0032
ngocruby9x0 - 3 dangtiendo
ngocruby9x1 - 0 lilmikey
ngocruby9x2 - 0 nghiacaro
ngocruby9x1 - 1 julliavan
ngocruby9x1 - 0 nhilinh26
ngocruby9x1 - 4 linhlucden
ngocruby9x3 - 2 hoangphihung
ngocruby9x1 - 0 dongsongbang19
ngocruby9x3 - 0 linxinhne2
ngocruby9x2 - 0 bctqquynh99
ngocruby9x0 - 1 nhibuong
ngocruby9x1 - 0 kietpro223
ngocruby9x0 - 1 phongan1
ngocruby9x6 - 2 hongnhung96
ngocruby9x4 - 2 lngan991
ngocruby9x0 - 1 zaninovn1324
ngocruby9x1 - 1 linhmiu
ngocruby9x1 - 0 vuhoanhtt
ngocruby9x5 - 4 huongduong
ngocruby9x0 - 4 akirakun
ngocruby9x2 - 0 lusmm46
ngocruby9x0 - 1 tranhoabroland