vnnguyendung
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.31%
  • Chỉ số xã hội 477
  • Chỉ số đam mê 1.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vnnguyendung2 - 9 huongjep
vnnguyendung3 - 0 emameo
vnnguyendung5 - 10 tenry
vnnguyendung1 - 0 agasdfasdasdas
vnnguyendung5 - 9 sabo2412
vnnguyendung1 - 1 lexuan22
vnnguyendung23 - 10 quachdozz
vnnguyendung11 - 7 saosaysua
vnnguyendung3 - 1 ducvuvan
vnnguyendung1 - 0 nethonglinh
vnnguyendung2 - 1 jiosaji094
vnnguyendung1 - 0 duckykk
vnnguyendung2 - 0 spade
vnnguyendung1 - 0 monchangcheo
vnnguyendung15 - 15 nhibuong
vnnguyendung14 - 20 hanalov1
vnnguyendung3 - 7 siro2012
vnnguyendung4 - 0 nonameinw
vnnguyendung7 - 13 kidboy
vnnguyendung1 - 12 docuong
vnnguyendung5 - 12 huyluxz
vnnguyendung6 - 2 suoingoc
vnnguyendung0 - 1 ellis
vnnguyendung3 - 1 imtheking
vnnguyendung1 - 11 at0p1xt
vnnguyendung10 - 0 vominhquang123
vnnguyendung2 - 0 pnthihihehe
vnnguyendung2 - 2 lucatin
vnnguyendung1 - 3 nganbali
vnnguyendung1 - 0 phucnekk2k11
vnnguyendung2 - 1 vietbach99
vnnguyendung1 - 0 anhthuhk18cla
vnnguyendung1 - 0 thuythoitha
vnnguyendung2 - 0 blackandwhite
vnnguyendung2 - 8 thuykien
vnnguyendung6 - 1 phucnguyen301299
vnnguyendung0 - 4 chachacha
vnnguyendung2 - 0 dungrua141
vnnguyendung1 - 0 nhanchiphan
vnnguyendung1 - 0 duogghuyy2706
vnnguyendung1 - 0 determinationvkthanh
vnnguyendung5 - 0 tungnt70
vnnguyendung3 - 0 huytrucksnb
vnnguyendung2 - 1 thegioicuavanh
vnnguyendung1 - 0 spotifydkt
vnnguyendung6 - 0 ashfblsavfb
vnnguyendung7 - 0 herewegooo
vnnguyendung1 - 0 taer0918
vnnguyendung0 - 1 cocvang
vnnguyendung1 - 0 huybuong
vnnguyendung1 - 2 travahuong
vnnguyendung0 - 2 chumchum
vnnguyendung2 - 0 qwertynhan
vnnguyendung8 - 0 hapororo94
vnnguyendung6 - 0 hoangquaan
vnnguyendung3 - 0 adassd
vnnguyendung5 - 9 admingo
vnnguyendung4 - 1 trilt5
vnnguyendung3 - 0 trnmhtrg
vnnguyendung4 - 3 luke911
vnnguyendung0 - 1 thaem
vnnguyendung0 - 1 muaxuanden
vnnguyendung0 - 1 amazon
vnnguyendung6 - 0 lylokutee
vnnguyendung4 - 0 chinhnek123
vnnguyendung1 - 0 phamduong2k5
vnnguyendung3 - 0 tkiet190569
vnnguyendung4 - 0 skylonely
vnnguyendung10 - 12 ok123456
vnnguyendung4 - 0 iydiydy357
vnnguyendung1 - 0 iamhaeun010908
vnnguyendung3 - 0 hrhud7
vnnguyendung1 - 0 tinatina
vnnguyendung1 - 0 girlvipk00
vnnguyendung4 - 0 tringo
vnnguyendung1 - 0 nuocdihayday2702
vnnguyendung8 - 3 cocarom
vnnguyendung4 - 6 tondan
vnnguyendung0 - 2 kiendz12
vnnguyendung4 - 0 ngoquangphu
vnnguyendung0 - 2 caroforfun99999
vnnguyendung0 - 26 gomukupro33333
vnnguyendung6 - 0 khuyenham
vnnguyendung1 - 0 langiao123
vnnguyendung1 - 0 hoangvanhung
vnnguyendung1 - 0 thoant
vnnguyendung1 - 0 pinkpanther
vnnguyendung2 - 4 hdmi2000
vnnguyendung1 - 0 nekodesu2004
vnnguyendung8 - 5 veeee0032
vnnguyendung1 - 0 hongthuy141201
vnnguyendung3 - 5 ncminhkhoi03
vnnguyendung1 - 1 kain98
vnnguyendung1 - 0 huyhoangnguyen
vnnguyendung2 - 0 lolololo
vnnguyendung2 - 0 sunnieechann
vnnguyendung1 - 0 nguyennhisoreall
vnnguyendung2 - 0 kimhanlong
vnnguyendung1 - 0 vclvclvcl
vnnguyendung0 - 1 nguyennhisopoor