vnnguyendung
  • Hạng ...
  • Ngọc 790
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.48%
  • Chỉ số xã hội 418
  • Chỉ số đam mê 2.53
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vnnguyendung3 - 5 hanalov1
vnnguyendung2 - 1 suoingoc
vnnguyendung1 - 0 tinatina
vnnguyendung1 - 0 girlvipk00
vnnguyendung4 - 0 tringo
vnnguyendung4 - 4 quachdozz
vnnguyendung3 - 3 luke911
vnnguyendung5 - 1 saosaysua
vnnguyendung1 - 0 nuocdihayday2702
vnnguyendung8 - 3 cocarom
vnnguyendung4 - 6 tondan
vnnguyendung0 - 2 kiendz12
vnnguyendung4 - 0 ngoquangphu
vnnguyendung0 - 2 caroforfun99999
vnnguyendung1 - 2 nhibuong
vnnguyendung2 - 4 thuykien
vnnguyendung0 - 26 gomukupro33333
vnnguyendung6 - 0 khuyenham
vnnguyendung1 - 0 langiao123
vnnguyendung1 - 0 hoangvanhung
vnnguyendung1 - 0 thoant
vnnguyendung1 - 0 pinkpanther
vnnguyendung2 - 4 hdmi2000
vnnguyendung1 - 0 nekodesu2004
vnnguyendung8 - 5 veeee0032
vnnguyendung1 - 0 hongthuy141201
vnnguyendung3 - 5 ncminhkhoi03
vnnguyendung1 - 1 kain98
vnnguyendung1 - 0 huyhoangnguyen
vnnguyendung2 - 0 lolololo
vnnguyendung2 - 0 sunnieechann
vnnguyendung1 - 0 nguyennhisoreall
vnnguyendung2 - 0 kimhanlong
vnnguyendung1 - 0 vclvclvcl
vnnguyendung0 - 1 nguyennhisopoor
vnnguyendung2 - 0 animexyz
vnnguyendung0 - 2 kidboy
vnnguyendung1 - 1 thaomoc
vnnguyendung0 - 3 sondoan1w
vnnguyendung2 - 1 ngvietanh204
vnnguyendung8 - 0 thaiminh7433
vnnguyendung1 - 0 kieucnk
vnnguyendung1 - 0 nguyendangquans2
vnnguyendung0 - 7 lamcaro2
vnnguyendung1 - 0 kinuong123
vnnguyendung0 - 1 shinken
vnnguyendung4 - 2 bkdth2019
vnnguyendung0 - 2 wibunotsimpttv2k7
vnnguyendung2 - 0 heliosxyz
vnnguyendung1 - 2 chopper
vnnguyendung1 - 0 ozonevietnam
vnnguyendung0 - 1 hancutefomaiwe1
vnnguyendung1 - 0 manhnhakieu
vnnguyendung4 - 3 cocuser
vnnguyendung10 - 0 rptvanh
vnnguyendung2 - 4 carohcm
vnnguyendung1 - 0 sungirl
vnnguyendung3 - 0 vuongvp123
vnnguyendung0 - 1 silverfang
vnnguyendung2 - 0 witsiu2k5
vnnguyendung2 - 2 khoathuya1
vnnguyendung1 - 5 belen3
vnnguyendung1 - 2 giodaingan
vnnguyendung0 - 1 yamasan99
vnnguyendung2 - 0 ggbin2
vnnguyendung1 - 1 linda
vnnguyendung1 - 0 skyloan12
vnnguyendung1 - 0 lamnguyen2012
vnnguyendung0 - 2 huyluxz
vnnguyendung3 - 0 giainghi11
vnnguyendung2 - 2 nghiacaro
vnnguyendung4 - 1 huihui
vnnguyendung1 - 0 hggggtfff
vnnguyendung1 - 0 binhntl
vnnguyendung5 - 1 kiopin17
vnnguyendung0 - 1 nguyenhuong90
vnnguyendung1 - 1 vuabip
vnnguyendung0 - 2 hocchoicaro
vnnguyendung0 - 1 yephdith
vnnguyendung2 - 0 huyenmai96
vnnguyendung1 - 0 dongsongbang19
vnnguyendung1 - 0 vietnamovernight
vnnguyendung2 - 2 ngucazo
vnnguyendung1 - 0 baoboll12345
vnnguyendung22 - 2 richchoi
vnnguyendung2 - 0 caroman9
vnnguyendung0 - 1 linhlucden
vnnguyendung0 - 2 emdangicachly
vnnguyendung1 - 0 minhmanmoi1
vnnguyendung0 - 1 byeyou
vnnguyendung8 - 3 ngaaaaaaa
vnnguyendung4 - 0 huythanh08
vnnguyendung12 - 0 kenruhuynh
vnnguyendung3 - 9 vanluc
vnnguyendung5 - 11 nangcanhhoaroi
vnnguyendung2 - 0 teemovnkg01
vnnguyendung1 - 0 bongpro
vnnguyendung2 - 0 thengoc
vnnguyendung1 - 1 florence00
vnnguyendung2 - 0 ducatuan2020