happykid76
  • Hạng 88
  • Ngọc 1,190
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.22%
  • Chỉ số xã hội 522
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
happykid7619 - 18 cuccu
happykid761 - 0 mrsac
happykid7623 - 14 giodaingan
happykid7623 - 22 kyhoi
happykid7611 - 11 thaomoc
happykid7615 - 12 ozonevietnam
happykid760 - 2 congtrinh
happykid769 - 14 nguyenhonganh
happykid762 - 0 phgdepchai
happykid768 - 6 vientuong
happykid761 - 6 aikhongsotui
happykid761 - 0 khahnlie
happykid764 - 6 cocvang
happykid765 - 0 zhaile181z
happykid7610 - 13 nganbali
happykid761 - 0 phongnha
happykid761 - 0 lukedt
happykid765 - 1 tharolys
happykid760 - 2 muaxuanden
happykid7624 - 0 kimphung
happykid761 - 0 nartcurt
happykid763 - 11 newnewnew
happykid763 - 1 docuong
happykid768 - 0 minhpham
happykid765 - 0 phongphongphongle999
happykid767 - 0 cuocsongvatva
happykid760 - 1 truonguet
happykid764 - 4 simple00000
happykid766 - 12 silverfang
happykid760 - 1 neolklk
happykid762 - 0 zikra
happykid762 - 4 siro2012
happykid761 - 3 lexuan22
happykid760 - 1 tomcuamuc
happykid761 - 0 dinhhung2k8
happykid7610 - 2 kionoko295
happykid761 - 0 caohuy
happykid760 - 1 ginsosad
happykid766 - 2 maimilk
happykid763 - 6 ellis
happykid769 - 2 toankan1111
happykid761 - 0 quachdozzzz
happykid760 - 4 caroforfun99999
happykid769 - 1 thaiuumm
happykid762 - 1 hongkong1
happykid765 - 0 vvanh59
happykid762 - 0 htranq
happykid763 - 0 chinhsky
happykid765 - 0 asexualkkk
happykid761 - 0 phanthanhphuc291007
happykid761 - 1 giangltn
happykid761 - 0 vinlee
happykid761 - 3 sabo2412
happykid761 - 0 nhamthaolinh
happykid767 - 4 tranlamson
happykid762 - 0 herewegooo
happykid763 - 0 thichbocphet
happykid764 - 1 rimurunopro
happykid766 - 0 haicd2721
happykid760 - 3 yephdith
happykid761 - 0 kenhacker
happykid762 - 0 nqmtrung
happykid769 - 7 thanhngaho
happykid760 - 1 chumchum
happykid763 - 0 dinhquanghongvan
happykid764 - 0 quannisann
happykid760 - 1 thangchin
happykid763 - 0 buiquoctu
happykid767 - 0 anhvuhoang
happykid763 - 0 vankhaig
happykid760 - 2 amazon
happykid768 - 0 hailolhihi98
happykid762 - 0 frankho
happykid762 - 0 khapham118
happykid760 - 1 hdmi2000
happykid760 - 1 dangtiendung
happykid765 - 0 nguyenhoangthuy
happykid766 - 5 tintindongnghia1708
happykid761 - 1 hrhud7
happykid761 - 0 phuthuycanchien
happykid762 - 2 dongnghia119
happykid762 - 0 meocuteee
happykid762 - 0 dynha209
happykid762 - 0 sthswrong
happykid763 - 0 doqbao2009
happykid761 - 2 buonnhoem
happykid766 - 0 fckboi
happykid761 - 3 lebaokhang
happykid761 - 0 phamnam
happykid761 - 0 smdwfuiefi
happykid761 - 0 thiengon123
happykid761 - 0 anmtori89
happykid761 - 0 yurushia
happykid761 - 5 travahuong
happykid762 - 0 quangledang98
happykid764 - 7 veeee0032
happykid761 - 0 namjapanne123
happykid761 - 0 iviskaa2007
happykid762 - 1 lolololo
happykid761 - 0 letzgo