hamynn
  • Hạng 263
  • Ngọc 1,001
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.16%
  • Chỉ số xã hội 376
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hamynn1 - 0 depgaigai
hamynn1 - 1 binzzz98
hamynn2 - 0 tinatina
hamynn2 - 0 ngoctin
hamynn6 - 10 hdmi2000
hamynn4 - 0 nakime3769
hamynn6 - 9 ngocruby9x
hamynn2 - 3 luke911
hamynn0 - 2 lebaokhang
hamynn7 - 15 tomcuamuc
hamynn4 - 0 liuhuy314
hamynn1 - 5 btran2912
hamynn2 - 0 hoahoa99kt
hamynn6 - 0 tung2k7ct
hamynn0 - 4 caremcarem
hamynn5 - 4 crystal
hamynn3 - 0 nguyentan2k8
hamynn2 - 0 hoanlong
hamynn5 - 26 phuongkitty
hamynn1 - 0 vitsenpaii
hamynn7 - 11 cuiguoi946
hamynn1 - 1 beopieng897
hamynn2 - 1 choichutchovui
hamynn1 - 18 nonameme
hamynn1 - 0 suthatchico1
hamynn1 - 0 chemga12
hamynn3 - 2 veeee0032
hamynn1 - 0 binhyennhe
hamynn1 - 0 lamquennha
hamynn1 - 2 travahuong
hamynn1 - 0 zhenzhen
hamynn1 - 0 kinkhang123
hamynn4 - 1 nguyennhisopoor
hamynn2 - 1 biogun0915
hamynn0 - 2 evanst
hamynn3 - 0 ahihihaha
hamynn3 - 0 quocbinh2003
hamynn2 - 5 wibunotsimpttv2k7
hamynn0 - 1 thuanvane
hamynn2 - 0 truongkien077
hamynn4 - 1 lostkute113
hamynn2 - 0 luathachthihong
hamynn1 - 3 koka262
hamynn3 - 0 danhnehihi369
hamynn0 - 1 chopper
hamynn2 - 0 hanrytran
hamynn3 - 10 hotmitmeo
hamynn0 - 1 trumgomukoday
hamynn1 - 0 nguyenthithuthao
hamynn1 - 0 hireentran
hamynn0 - 1 phiacuoiconduong
hamynn0 - 3 vietnamovernight
hamynn1 - 0 hanalov1
hamynn0 - 1 thuykien
hamynn4 - 12 lucatin
hamynn8 - 0 inun2016
hamynn3 - 2 dongsongbang19
hamynn3 - 0 potatodragon
hamynn1 - 0 vanhh
hamynn5 - 0 topservervietnam
hamynn1 - 0 iamrose84
hamynn2 - 1 khoathuya1
hamynn4 - 1 ducdo
hamynn1 - 1 nyhufd72
hamynn3 - 0 vabieyn112
hamynn3 - 2 vungochuy
hamynn3 - 0 btuptuan1307
hamynn1 - 0 dangdarling
hamynn1 - 0 tieukaka
hamynn2 - 0 tralena12
hamynn0 - 1 yephdith
hamynn8 - 0 sickenchic
hamynn2 - 0 thusieudepgai
hamynn1 - 4 byeyou
hamynn0 - 2 sinbad
hamynn2 - 0 danhthithanhlam
hamynn5 - 0 thuyhc
hamynn0 - 2 bienho
hamynn2 - 2 hieula
hamynn4 - 2 umsanga
hamynn1 - 0 maianhquang84
hamynn3 - 0 kiopin17
hamynn3 - 0 bienpham
hamynn7 - 0 giainghi11
hamynn2 - 0 lilstein
hamynn0 - 1 gnahk
hamynn10 - 3 canh123456789
hamynn5 - 1 hihahuhu
hamynn6 - 6 alecharry91
hamynn8 - 0 minhpham
hamynn2 - 6 sabo2412
hamynn3 - 0 longgg
hamynn1 - 0 kietpro223
hamynn2 - 0 lyle056465
hamynn2 - 0 heliosxyz
hamynn1 - 1 kaitokun
hamynn1 - 2 kakachieu030201
hamynn3 - 0 datxd11
hamynn2 - 0 dinhnguyenngoc
hamynn1 - 0 pedothepolarbear