huynhbaobao
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.39%
  • Chỉ số xã hội 462
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huynhbaobao0 - 2 winxp
huynhbaobao3 - 0 trantuhjldw
huynhbaobao15 - 3 binhganhep
huynhbaobao2 - 0 tungdeptrai
huynhbaobao4 - 3 docuong
huynhbaobao2 - 1 pngodfather
huynhbaobao1 - 0 thegoodgun
huynhbaobao6 - 9 nganbali
huynhbaobao14 - 19 phuongminh
huynhbaobao9 - 13 hoagiay123
huynhbaobao7 - 10 happy123
huynhbaobao16 - 9 ngocdinh
huynhbaobao6 - 8 lunox
huynhbaobao19 - 21 vanvolang
huynhbaobao19 - 20 vesau
huynhbaobao6 - 3 vuongkhanh
huynhbaobao5 - 2 bumchiu
huynhbaobao0 - 1 meohoang123
huynhbaobao3 - 7 huongjep
huynhbaobao3 - 6 ampen
huynhbaobao8 - 16 siro2012
huynhbaobao0 - 3 ellis
huynhbaobao1 - 0 newnewnew
huynhbaobao2 - 0 phuocminh
huynhbaobao2 - 0 trinhxi1
huynhbaobao0 - 1 nguyenmanhlama01
huynhbaobao3 - 0 tintrungnguyen2210
huynhbaobao3 - 9 hdmi2000
huynhbaobao1 - 1 ptmq23082006
huynhbaobao2 - 0 khangnguyen2
huynhbaobao1 - 0 nghia35
huynhbaobao0 - 3 chupchup
huynhbaobao0 - 2 nhatnhatsl
huynhbaobao0 - 1 dilinh01
huynhbaobao2 - 0 baosieuvip
huynhbaobao1 - 0 ryanle94
huynhbaobao0 - 2 alienware
huynhbaobao3 - 0 hubgw
huynhbaobao1 - 1 truonggatg
huynhbaobao1 - 0 imnotchuong
huynhbaobao3 - 6 sabo2412
huynhbaobao0 - 2 haizzzzzzzzzzzzz
huynhbaobao4 - 4 daicatan
huynhbaobao4 - 0 spidew
huynhbaobao5 - 2 nguyenthanhdo
huynhbaobao1 - 0 buinguyenthuan
huynhbaobao2 - 0 ducnndpro123
huynhbaobao1 - 0 truongbg123
huynhbaobao2 - 0 vuabeo
huynhbaobao5 - 3 tranletuananh919
huynhbaobao2 - 0 hhhjdajksdggahdggvn
huynhbaobao0 - 1 ngphgdeptrai
huynhbaobao1 - 0 atebitee
huynhbaobao3 - 0 ducvduc2468
huynhbaobao4 - 0 bluekr
huynhbaobao0 - 1 shibangulem
huynhbaobao1 - 1 suport007
huynhbaobao1 - 0 tunem
huynhbaobao2 - 0 fdhnky
huynhbaobao2 - 0 adswzxcvbnm
huynhbaobao4 - 0 thuynganho
huynhbaobao2 - 7 thanhthuc
huynhbaobao9 - 3 namnhut
huynhbaobao1 - 5 cocvang
huynhbaobao1 - 0 tdunggg
huynhbaobao1 - 0 hungsnnptnt93
huynhbaobao2 - 0 lamtuandu1903
huynhbaobao0 - 1 vuductuan
huynhbaobao1 - 0 dfhrthtre
huynhbaobao0 - 3 wibunotsimpttv2k7
huynhbaobao1 - 0 reese0208
huynhbaobao2 - 1 docterc
huynhbaobao3 - 0 huynhtridoan
huynhbaobao4 - 3 hannie
huynhbaobao0 - 1 vangbacdaquy
huynhbaobao0 - 1 tomcuamuc
huynhbaobao3 - 0 katenhikate2008
huynhbaobao1 - 0 htttt
huynhbaobao1 - 0 teismokers
huynhbaobao0 - 1 porsche911
huynhbaobao3 - 0 iq2000cuavy
huynhbaobao3 - 0 dieuthanh
huynhbaobao4 - 0 onlytrust
huynhbaobao3 - 0 minh2k9nam
huynhbaobao1 - 0 lientinhqeq
huynhbaobao14 - 5 dongnghia119
huynhbaobao2 - 0 vsdfsccda
huynhbaobao1 - 5 zauysd
huynhbaobao0 - 2 muaxuanden
huynhbaobao9 - 2 nhimcoi100120
huynhbaobao2 - 5 saphia
huynhbaobao2 - 0 uaaiztr
huynhbaobao0 - 2 muncute
huynhbaobao1 - 1 thuphuongle99
huynhbaobao0 - 1 caroforfun99999
huynhbaobao1 - 0 joynlnguyen
huynhbaobao6 - 65 phuongkitty
huynhbaobao3 - 0 hongnguquetui66
huynhbaobao2 - 0 nguyendinhchieu2000
huynhbaobao1 - 0 nguyenlamanh