lvtrung
  • Hạng ...
  • Ngọc 810
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.00%
  • Chỉ số xã hội 418
  • Chỉ số đam mê 3.13
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lvtrung4 - 6 thienthan999
lvtrung1 - 3 tomcuamuc
lvtrung2 - 0 depgaigai
lvtrung3 - 1 fushima
lvtrung4 - 0 sachthethaovodich
lvtrung2 - 0 gucfhgd
lvtrung0 - 1 binzzz98
lvtrung0 - 1 wibunotsimpttv2k7
lvtrung2 - 0 ndquy
lvtrung6 - 4 mikochan
lvtrung2 - 0 hohoaianh08
lvtrung1 - 2 luckystar
lvtrung3 - 5 heoway
lvtrung3 - 1 trunghieu87
lvtrung4 - 4 xuanthupro
lvtrung4 - 5 kiendz12
lvtrung0 - 2 tranthuahoai
lvtrung1 - 25 caroforfun99999
lvtrung0 - 1 rubikson
lvtrung4 - 2 travahuong
lvtrung1 - 8 hdmi2000
lvtrung11 - 0 mdsun
lvtrung1 - 0 pokemonface
lvtrung5 - 2 dbqg000
lvtrung0 - 1 kakachieu030201
lvtrung15 - 3 thuyhoa
lvtrung1 - 0 haiamen
lvtrung0 - 1 comsat
lvtrung5 - 2 trucmai
lvtrung1 - 3 badboy
lvtrung9 - 0 kimhanlong
lvtrung3 - 1 na12345jhgfdsf
lvtrung0 - 1 carohcm
lvtrung4 - 0 doanduong
lvtrung3 - 5 evanst
lvtrung2 - 4 cocvang
lvtrung2 - 0 tybonlom10915
lvtrung0 - 1 lunguyencong
lvtrung3 - 4 thuyt1
lvtrung9 - 51 phuongkitty
lvtrung2 - 0 xuankieu
lvtrung0 - 4 vivacoffee
lvtrung1 - 0 huongduong
lvtrung11 - 4 bongbongmua12
lvtrung0 - 1 nguyennhisopoor
lvtrung1 - 0 chemga12
lvtrung0 - 2 chuotmom
lvtrung5 - 0 kain98
lvtrung2 - 0 polokoio09
lvtrung1 - 0 alllll
lvtrung4 - 2 topservervietnam
lvtrung1 - 2 hoaanhdao2008
lvtrung0 - 2 dinhkhang
lvtrung1 - 0 xmen117
lvtrung1 - 1 minhbuik12k
lvtrung0 - 2 tapchoigomoku
lvtrung0 - 3 linhlucden
lvtrung3 - 1 thinpham
lvtrung4 - 8 yuli777
lvtrung1 - 0 giangkuuhaku
lvtrung3 - 1 newbiecaro
lvtrung0 - 1 nghiacaro
lvtrung1 - 0 quynhgiao
lvtrung0 - 1 vuabip
lvtrung1 - 0 sungirl
lvtrung0 - 1 cahuvui
lvtrung1 - 2 meocute30t
lvtrung3 - 0 thienthanjukem
lvtrung1 - 0 vuthienthanh
lvtrung1 - 1 cumeo
lvtrung1 - 2 nguyenduyduc
lvtrung0 - 3 phumyhung
lvtrung1 - 0 xinmotlanthang
lvtrung10 - 15 hsghoa
lvtrung2 - 0 toloveru
lvtrung1 - 0 nguyenmanhlama01
lvtrung1 - 0 phudfssgtr
lvtrung2 - 0 nonamefire
lvtrung0 - 1 hocchoicaro
lvtrung3 - 0 buinhung
lvtrung1 - 0 hoangthiem88
lvtrung1 - 0 cocuser
lvtrung1 - 1 phuongly
lvtrung2 - 0 tranlybichngoc
lvtrung0 - 1 alecharry91
lvtrung8 - 0 minzxje
lvtrung3 - 0 suzi157
lvtrung4 - 1 myanhtran04
lvtrung1 - 1 haimientay
lvtrung13 - 0 giainghi11
lvtrung3 - 0 xxxshin2k4xxx
lvtrung3 - 2 biktyne
lvtrung3 - 0 ci0mimi
lvtrung2 - 0 covit0310
lvtrung3 - 5 quoccanh03
lvtrung2 - 0 taladanbienma
lvtrung2 - 0 trungthuc
lvtrung2 - 2 akirakun
lvtrung0 - 1 tranhoabroland
lvtrung3 - 0 lionking