lvtrung
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.34%
  • Chỉ số xã hội 470
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lvtrung6 - 15 nganbali
lvtrung5 - 14 badboy
lvtrung4 - 7 luckystar
lvtrung1 - 0 hhhrv4
lvtrung1 - 0 trungkha
lvtrung4 - 7 thuyt1
lvtrung21 - 0 nguyenthinuong1978
lvtrung2 - 0 at0p1xt
lvtrung6 - 0 carokhongdoithu0011
lvtrung4 - 10 sanbangtaca123
lvtrung2 - 0 zakhim07
lvtrung2 - 2 nhatnhatsl
lvtrung1 - 0 nfuabhfuiaw
lvtrung2 - 0 thaiuumm
lvtrung1 - 10 hdmi2000
lvtrung15 - 9 mikochan
lvtrung13 - 13 xuanthupro
lvtrung7 - 6 thienthan999
lvtrung1 - 0 hihello
lvtrung1 - 0 sshinee
lvtrung3 - 4 phuongw
lvtrung2 - 0 depchaisieucap
lvtrung1 - 5 chumchum
lvtrung2 - 4 chuotmom
lvtrung5 - 0 ankkhoi2009
lvtrung1 - 0 namnopro
lvtrung1 - 0 hongkong1
lvtrung0 - 2 manhlamm
lvtrung1 - 0 verhips
lvtrung1 - 4 sauminh
lvtrung7 - 3 trunghieu87
lvtrung0 - 2 nhtnghia1311
lvtrung1 - 0 kophaitanh
lvtrung1 - 0 thtruc
lvtrung3 - 1 tctindahouse
lvtrung10 - 7 lazil
lvtrung0 - 1 sabo2412
lvtrung1 - 0 bienvuducbien
lvtrung2 - 0 ebentruc231
lvtrung4 - 1 vitkhongquao
lvtrung1 - 1 thanhngaho
lvtrung0 - 1 b0yvjppr0
lvtrung1 - 0 hisinku
lvtrung1 - 0 laidangthach123
lvtrung2 - 0 quanprocaro
lvtrung0 - 1 ggez113
lvtrung1 - 0 baoson
lvtrung2 - 0 longdeeptry
lvtrung1 - 0 hungbd
lvtrung0 - 1 muaxuanden
lvtrung3 - 0 dungquynh17102303
lvtrung3 - 6 cocvang
lvtrung1 - 0 dktlevis
lvtrung3 - 0 tnmp2014
lvtrung1 - 0 lejun
lvtrung3 - 0 lukhachgiangho2509
lvtrung1 - 0 hunhww
lvtrung2 - 0 phamduong2k5
lvtrung6 - 6 heoway
lvtrung1 - 2 lehoangvietphuong
lvtrung4 - 0 lylokute
lvtrung0 - 1 ngocdz2k
lvtrung2 - 3 hoaanhdao2008
lvtrung2 - 0 maiann99
lvtrung0 - 1 phong123zr8
lvtrung1 - 3 tomcuamuc
lvtrung2 - 0 depgaigai
lvtrung3 - 1 fushima
lvtrung4 - 0 sachthethaovodich
lvtrung2 - 0 gucfhgd
lvtrung0 - 1 binzzz98
lvtrung0 - 1 wibunotsimpttv2k7
lvtrung2 - 0 ndquy
lvtrung2 - 0 hohoaianh08
lvtrung4 - 5 kiendz12
lvtrung0 - 2 tranthuahoai
lvtrung1 - 25 caroforfun99999
lvtrung0 - 1 rubikson
lvtrung4 - 2 travahuong
lvtrung11 - 0 mdsun
lvtrung1 - 0 pokemonface
lvtrung5 - 2 dbqg000
lvtrung0 - 1 kakachieu030201
lvtrung15 - 3 thuyhoa
lvtrung1 - 0 haiamen
lvtrung0 - 1 comsat
lvtrung5 - 2 trucmai
lvtrung9 - 0 kimhanlong
lvtrung3 - 1 na12345jhgfdsf
lvtrung0 - 1 carohcm
lvtrung4 - 0 doanduong
lvtrung3 - 5 evanst
lvtrung2 - 0 tybonlom10915
lvtrung0 - 1 lunguyencong
lvtrung9 - 51 phuongkitty
lvtrung2 - 0 xuankieu
lvtrung0 - 4 vivacoffee
lvtrung1 - 0 huongduong
lvtrung11 - 4 bongbongmua12
lvtrung0 - 1 nguyennhisopoor