phuongminh
  • Hạng 169
  • Ngọc 1,154
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.48%
  • Chỉ số xã hội 464
  • Chỉ số đam mê 1.90
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongminh8 - 7 hoagiay123
phuongminh9 - 4 ampen
phuongminh5 - 5 haizzzzzzzzzzzzz
phuongminh0 - 1 huynhquangthao1206
phuongminh3 - 4 nguyenthanhdo
phuongminh1 - 0 sudich
phuongminh1 - 0 minhthiende
phuongminh3 - 5 hdmi2000
phuongminh8 - 0 quynhquynhquynnnh
phuongminh1 - 0 truongbg123
phuongminh16 - 8 vanvolang
phuongminh2 - 0 gobruh
phuongminh5 - 4 thuphuongle99
phuongminh1 - 0 lamrubik1234
phuongminh7 - 7 vesau
phuongminh4 - 5 onlytrust
phuongminh7 - 1 tctindahouse
phuongminh0 - 1 dangtiendung
phuongminh7 - 9 huynhbaobao
phuongminh1 - 3 cocvang
phuongminh2 - 7 sabo2412
phuongminh1 - 0 nopitun2k3
phuongminh4 - 1 tuannnnnn
phuongminh2 - 0 khaine
phuongminh1 - 0 thaichicken
phuongminh0 - 2 thanhthuc
phuongminh3 - 0 trinhminhtuan
phuongminh3 - 7 lucatin
phuongminh3 - 5 moana
phuongminh2 - 0 quocnt
phuongminh3 - 2 ngocdinh
phuongminh0 - 1 at0p1xt
phuongminh1 - 0 vinhvuive03022010
phuongminh1 - 1 hung11sd21
phuongminh3 - 0 buiquoctu
phuongminh1 - 0 buinhatminh985
phuongminh1 - 0 phlinh
phuongminh15 - 1 dongcoxanh123
phuongminh6 - 1 cuacang3333
phuongminh6 - 0 midsommar
phuongminh10 - 0 miminh85
phuongminh1 - 0 ducduyb
phuongminh2 - 0 htttt
phuongminh1 - 0 khangnguyen2
phuongminh3 - 2 neza263
phuongminh4 - 0 luudeptrai
phuongminh0 - 1 porsche911
phuongminh0 - 1 lovetyfe
phuongminh0 - 1 alienware
phuongminh4 - 1 minh2k9nam
phuongminh5 - 0 lientinhqeq
phuongminh1 - 1 vukhacdat1990
phuongminh0 - 1 truongsinh
phuongminh4 - 0 duchuyhahhaha
phuongminh4 - 0 zauysd
phuongminh1 - 0 camdau
phuongminh1 - 1 binzzz98
phuongminh0 - 2 muaxuanden
phuongminh2 - 0 uaaiztr
phuongminh0 - 1 muncute
phuongminh0 - 1 caroforfun99999
phuongminh1 - 4 anh3khia
phuongminh6 - 0 lnd59
phuongminh2 - 2 tahuuson
phuongminh1 - 0 concek098
phuongminh7 - 0 camtq12345
phuongminh1 - 0 xatoiraco
phuongminh3 - 1 hongnguquetui66
phuongminh2 - 1 capma
phuongminh10 - 67 phuongkitty
phuongminh1 - 0 hochihuong
phuongminh1 - 0 anhngoc9x
phuongminh3 - 0 mkngann
phuongminh0 - 1 serazs
phuongminh0 - 1 atula
phuongminh1 - 0 nuumlom975
phuongminh1 - 5 travahuong
phuongminh1 - 3 doubar
phuongminh0 - 2 noodles
phuongminh6 - 0 hackervn
phuongminh1 - 0 tieutubmm
phuongminh0 - 7 haianthui
phuongminh0 - 3 tayngang66
phuongminh1 - 0 khanhvy2702m
phuongminh0 - 5 lamcaro2
phuongminh3 - 0 kidnguyen0102
phuongminh2 - 0 tesla90
phuongminh3 - 0 quanku
phuongminh1 - 1 lequocthinh1006
phuongminh1 - 4 nguyennhisopoor
phuongminh2 - 4 huongjep
phuongminh3 - 0 sondamminh2
phuongminh2 - 0 khle267
phuongminh1 - 1 nguyennhisokill
phuongminh0 - 1 lonufa123
phuongminh2 - 0 yeolll
phuongminh3 - 1 vuonghuu163
phuongminh1 - 0 phanminhvinh
phuongminh2 - 1 juyaaanu123
phuongminh1 - 0 vangbacdaquy