khiconjx
  • Hạng 163
  • Ngọc 1,190
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.78%
  • Chỉ số xã hội 408
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khiconjx0 - 2 manhlamm
khiconjx13 - 12 cobebencuaso
khiconjx4 - 0 ah2002anhemta
khiconjx1 - 0 charlieluca
khiconjx3 - 6 winxp
khiconjx0 - 2 nhtnghia1311
khiconjx0 - 1 itlongdosingapo
khiconjx1 - 0 duongchilamth7
khiconjx12 - 10 ekxanh
khiconjx11 - 8 tranhang07
khiconjx10 - 6 trucmai
khiconjx11 - 13 mayakieu
khiconjx5 - 3 trailangthang
khiconjx2 - 2 giangltn
khiconjx7 - 10 sabo2412
khiconjx1 - 0 khangnopro
khiconjx4 - 0 paytowin3
khiconjx10 - 1 chebuoi
khiconjx2 - 0 nganbali
khiconjx5 - 5 cumeo
khiconjx2 - 0 minhtrungduong83
khiconjx2 - 0 trankhoa762222
khiconjx3 - 0 nguyenthaitoant40
khiconjx0 - 1 cocvang
khiconjx1 - 0 tonyduytran05
khiconjx4 - 4 thinpham
khiconjx2 - 0 riotdz
khiconjx2 - 0 maynoc
khiconjx0 - 1 x0nguoidanhco0x
khiconjx1 - 0 affggh123
khiconjx2 - 0 asaco123
khiconjx2 - 1 vitsenpaii
khiconjx7 - 8 phuongkarry
khiconjx5 - 0 hoangthuc
khiconjx2 - 4 heoway
khiconjx2 - 0 thutoan10
khiconjx0 - 1 muaxuanden
khiconjx2 - 0 pyhkd
khiconjx0 - 1 comchienduongchau
khiconjx0 - 2 wibunotsimpttv2k7
khiconjx2 - 4 toigalam
khiconjx1 - 5 travahuong
khiconjx1 - 0 axtcaro
khiconjx0 - 4 lebaokhang
khiconjx12 - 1 truongvodoi
khiconjx2 - 1 neverletmewin
khiconjx0 - 1 alienware
khiconjx0 - 2 anh3khia
khiconjx7 - 2 kain98
khiconjx1 - 0 dangcapodau
khiconjx0 - 1 caroforfun99999
khiconjx2 - 0 thangbrvt
khiconjx6 - 0 yahootq
khiconjx1 - 0 tamnhucutes1
khiconjx1 - 0 hunghandsome
khiconjx2 - 0 namzxzxzxzxzxzxz
khiconjx1 - 0 emcee
khiconjx4 - 1 serazs
khiconjx0 - 4 lovekr01
khiconjx0 - 1 kaitokun
khiconjx4 - 6 evanst
khiconjx0 - 1 thuyhoa
khiconjx1 - 1 trinhhv13
khiconjx5 - 0 kimhanlong
khiconjx1 - 3 nguyennhisopoor
khiconjx3 - 2 vuabip
khiconjx2 - 2 tungk3
khiconjx1 - 0 nhannguyenn1203
khiconjx1 - 0 minhpham
khiconjx3 - 0 ngvietanh204
khiconjx2 - 8 sondoan1w
khiconjx2 - 0 bkdth2019
khiconjx1 - 0 suthatchico1
khiconjx1 - 4 lunguyencong
khiconjx1 - 0 mogghg
khiconjx10 - 9 veeee0032
khiconjx0 - 1 liuhuy314
khiconjx1 - 6 hoangnam124ha
khiconjx1 - 0 kocanbietbietlamgi
khiconjx3 - 0 phatke
khiconjx4 - 1 cocuser
khiconjx1 - 0 jumioppoq1
khiconjx2 - 0 jiemkiop90
khiconjx2 - 0 furyneko
khiconjx0 - 3 lamcaro2
khiconjx1 - 1 thienthan999
khiconjx0 - 1 nakime3769
khiconjx1 - 0 ltb0605
khiconjx0 - 1 yephdith
khiconjx4 - 5 khongphaicaothu
khiconjx1 - 0 huongduong
khiconjx1 - 0 nghiacaro
khiconjx0 - 2 carohcm
khiconjx6 - 6 hdmi2000
khiconjx8 - 4 cahuvui
khiconjx2 - 0 vuduyhihi
khiconjx0 - 3 muxuden2021
khiconjx1 - 1 thaidinh
khiconjx0 - 1 takemichi
khiconjx1 - 0 nonamefire