nhimxu
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.32%
  • Chỉ số xã hội 499
  • Chỉ số đam mê 2.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhimxu1 - 11 beteoteosg
nhimxu16 - 21 ngocsonhb
nhimxu15 - 8 beyeupk
nhimxu2 - 19 aikhongsotui
nhimxu11 - 19 osin2k
nhimxu3 - 1 daomintri
nhimxu4 - 1 minhlec2096a29
nhimxu8 - 27 nhakhach175
nhimxu2 - 4 cocvang
nhimxu1 - 1 thanhvy95
nhimxu1 - 1 baam123
nhimxu24 - 29 binhnhi
nhimxu13 - 4 fbngohai
nhimxu25 - 16 heokool
nhimxu1 - 0 nguoimoichoi
nhimxu8 - 12 hatcatnho
nhimxu3 - 1 acwydracolla
nhimxu2 - 0 thualathang
nhimxu19 - 6 hunghuyhoangbhb81
nhimxu2 - 9 rocket290671
nhimxu1 - 1 sakurajp
nhimxu7 - 14 qindy
nhimxu3 - 15 hdmi2000
nhimxu0 - 2 docuong
nhimxu6 - 0 emtenbaok9
nhimxu21 - 2 nhockaido
nhimxu1 - 0 thetxt234
nhimxu5 - 0 gaixinhkhonglt1214
nhimxu2 - 1 ahihiav0412
nhimxu7 - 1 phongnha
nhimxu2 - 0 caochuyen94
nhimxu2 - 0 htngoc0310
nhimxu7 - 1 lamdzvcl412002
nhimxu4 - 5 nganbali
nhimxu0 - 1 quynhgiao
nhimxu1 - 0 wozzy
nhimxu0 - 9 son23
nhimxu0 - 2 muaxuanden
nhimxu10 - 0 klaus09
nhimxu6 - 0 cutetroi88
nhimxu1 - 0 hainam89hy
nhimxu2 - 0 cloudiny
nhimxu2 - 0 spade
nhimxu4 - 0 mitomchua
nhimxu12 - 2 minhpham
nhimxu7 - 0 teoqn
nhimxu10 - 5 emiya
nhimxu3 - 0 tomatoochan
nhimxu3 - 6 meohoang123
nhimxu7 - 3 thuytinhkhoc
nhimxu4 - 1 noobvip2k8
nhimxu6 - 0 ihbfdjgi
nhimxu6 - 1 liuloveyou
nhimxu2 - 0 hfgkyyvv
nhimxu0 - 1 vovanminh1952
nhimxu0 - 1 choivuiti
nhimxu3 - 4 carokid
nhimxu1 - 2 at0p1xt
nhimxu0 - 4 winxp
nhimxu0 - 1 newnewnew
nhimxu0 - 1 manhlamm
nhimxu2 - 3 sabo2412
nhimxu3 - 0 duyphuong95
nhimxu4 - 0 taolanguoidepchai
nhimxu2 - 1 vuabip
nhimxu3 - 1 hongbeoi
nhimxu1 - 0 kazull
nhimxu2 - 0 hieuhomhinh
nhimxu1 - 0 riochii
nhimxu3 - 0 emmoitapchs
nhimxu3 - 3 shinnijin
nhimxu3 - 0 hoangdieulinh2k7
nhimxu4 - 0 hichle
nhimxu1 - 0 shibangulem
nhimxu2 - 4 lucatin
nhimxu2 - 0 dangcuong123
nhimxu2 - 0 nakvippro167
nhimxu1 - 0 vitkhongngu
nhimxu1 - 0 thaithuyduong
nhimxu12 - 4 admingo
nhimxu1 - 0 thaihoangvis
nhimxu1 - 0 thutoan10
nhimxu3 - 2 hoadongtien00
nhimxu2 - 1 duyen10
nhimxu1 - 0 muichiou
nhimxu2 - 0 lylokutee
nhimxu2 - 2 changtraivotinh035
nhimxu0 - 1 porsche911
nhimxu8 - 1 muontennao
nhimxu0 - 3 anh3khia
nhimxu2 - 3 tintindongnghia1708
nhimxu2 - 0 thaonguyencafe
nhimxu4 - 0 dieuthanh
nhimxu2 - 0 jhgogfhuif88961
nhimxu3 - 0 thiengon123
nhimxu4 - 1 koora
nhimxu1 - 0 buihaquangvinh16
nhimxu2 - 8 saphia
nhimxu0 - 2 yephdith
nhimxu1 - 3 lebaokhang