nhimxu
  • Hạng ...
  • Ngọc 743
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.45%
  • Chỉ số xã hội 474
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhimxu0 - 9 son23
nhimxu0 - 2 muaxuanden
nhimxu10 - 0 klaus09
nhimxu6 - 0 cutetroi88
nhimxu13 - 18 ngocsonhb
nhimxu6 - 10 qindy
nhimxu1 - 0 hainam89hy
nhimxu7 - 17 osin2k
nhimxu20 - 23 binhnhi
nhimxu17 - 14 heokool
nhimxu2 - 0 cloudiny
nhimxu2 - 0 spade
nhimxu4 - 0 mitomchua
nhimxu13 - 7 beyeupk
nhimxu13 - 4 hunghuyhoangbhb81
nhimxu12 - 2 minhpham
nhimxu7 - 0 teoqn
nhimxu10 - 5 emiya
nhimxu3 - 0 tomatoochan
nhimxu3 - 6 meohoang123
nhimxu7 - 3 thuytinhkhoc
nhimxu4 - 1 noobvip2k8
nhimxu6 - 0 ihbfdjgi
nhimxu0 - 8 hdmi2000
nhimxu6 - 1 liuloveyou
nhimxu2 - 0 hfgkyyvv
nhimxu0 - 1 vovanminh1952
nhimxu0 - 1 choivuiti
nhimxu3 - 4 carokid
nhimxu1 - 2 at0p1xt
nhimxu0 - 4 winxp
nhimxu0 - 1 newnewnew
nhimxu4 - 4 nganbali
nhimxu0 - 1 manhlamm
nhimxu2 - 3 sabo2412
nhimxu3 - 0 duyphuong95
nhimxu4 - 0 taolanguoidepchai
nhimxu2 - 1 vuabip
nhimxu3 - 1 hongbeoi
nhimxu1 - 0 kazull
nhimxu2 - 0 hieuhomhinh
nhimxu1 - 0 riochii
nhimxu3 - 0 emmoitapchs
nhimxu3 - 3 shinnijin
nhimxu3 - 0 hoangdieulinh2k7
nhimxu0 - 2 cocvang
nhimxu4 - 0 hichle
nhimxu1 - 0 shibangulem
nhimxu2 - 4 lucatin
nhimxu2 - 0 dangcuong123
nhimxu2 - 0 nakvippro167
nhimxu1 - 0 vitkhongngu
nhimxu1 - 0 thaithuyduong
nhimxu12 - 4 admingo
nhimxu1 - 0 thaihoangvis
nhimxu1 - 0 thutoan10
nhimxu3 - 2 hoadongtien00
nhimxu2 - 1 duyen10
nhimxu1 - 0 muichiou
nhimxu2 - 0 lylokutee
nhimxu2 - 2 changtraivotinh035
nhimxu0 - 1 porsche911
nhimxu8 - 1 muontennao
nhimxu0 - 3 anh3khia
nhimxu2 - 3 tintindongnghia1708
nhimxu2 - 0 thaonguyencafe
nhimxu4 - 0 dieuthanh
nhimxu2 - 0 jhgogfhuif88961
nhimxu3 - 0 thiengon123
nhimxu4 - 1 koora
nhimxu1 - 0 buihaquangvinh16
nhimxu2 - 8 saphia
nhimxu0 - 2 yephdith
nhimxu1 - 3 lebaokhang
nhimxu0 - 2 caroforfun99999
nhimxu2 - 1 korean
nhimxu2 - 0 binhbinh95
nhimxu2 - 0 nguyenthanhchinh
nhimxu1 - 0 quyenlong
nhimxu18 - 41 phuongkitty
nhimxu3 - 4 pity08
nhimxu3 - 0 halien1306
nhimxu7 - 1 nguyentandung
nhimxu4 - 0 pokemonface
nhimxu6 - 0 dangtronghuy
nhimxu2 - 0 hongthuy141201
nhimxu2 - 2 caromatto
nhimxu1 - 0 doanduong
nhimxu0 - 2 nguyennhisoreall
nhimxu4 - 0 batbai69camau
nhimxu7 - 1 tieumong
nhimxu0 - 1 noodles
nhimxu6 - 0 ngvietanh204
nhimxu0 - 3 anhlatrumday
nhimxu2 - 0 manono
nhimxu2 - 0 thanhpro123h
nhimxu1 - 0 dungnguyenngocthuy
nhimxu2 - 4 lamcaro2
nhimxu1 - 0 travahuong
nhimxu7 - 20 hotmitmeo