nhimxu
  • Hạng 127
  • Ngọc 1,328
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.67%
  • Chỉ số xã hội 450
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhimxu8 - 13 ngocsonhb
nhimxu10 - 4 beyeupk
nhimxu14 - 18 binhnhi
nhimxu2 - 11 osin2k
nhimxu12 - 9 heokool
nhimxu3 - 1 hongbeoi
nhimxu1 - 0 kazull
nhimxu2 - 0 hieuhomhinh
nhimxu1 - 0 riochii
nhimxu3 - 0 emmoitapchs
nhimxu3 - 3 shinnijin
nhimxu3 - 0 hoangdieulinh2k7
nhimxu6 - 2 thuytinhkhoc
nhimxu5 - 8 qindy
nhimxu0 - 2 cocvang
nhimxu4 - 0 hichle
nhimxu1 - 0 shibangulem
nhimxu2 - 4 lucatin
nhimxu2 - 0 nganbali
nhimxu2 - 0 dangcuong123
nhimxu2 - 0 nakvippro167
nhimxu0 - 4 hdmi2000
nhimxu10 - 4 emiya
nhimxu1 - 0 vitkhongngu
nhimxu1 - 0 thaithuyduong
nhimxu12 - 4 admingo
nhimxu1 - 0 thaihoangvis
nhimxu1 - 0 thutoan10
nhimxu3 - 2 hoadongtien00
nhimxu2 - 1 duyen10
nhimxu1 - 0 muichiou
nhimxu2 - 0 lylokutee
nhimxu2 - 2 changtraivotinh035
nhimxu0 - 1 porsche911
nhimxu8 - 1 muontennao
nhimxu0 - 3 anh3khia
nhimxu2 - 3 tintindongnghia1708
nhimxu2 - 0 thaonguyencafe
nhimxu4 - 0 dieuthanh
nhimxu2 - 0 jhgogfhuif88961
nhimxu3 - 0 thiengon123
nhimxu4 - 1 koora
nhimxu1 - 0 buihaquangvinh16
nhimxu2 - 8 saphia
nhimxu0 - 2 yephdith
nhimxu1 - 3 lebaokhang
nhimxu0 - 2 caroforfun99999
nhimxu2 - 1 korean
nhimxu2 - 0 binhbinh95
nhimxu2 - 0 nguyenthanhchinh
nhimxu1 - 0 quyenlong
nhimxu18 - 41 phuongkitty
nhimxu3 - 4 pity08
nhimxu3 - 0 halien1306
nhimxu7 - 1 nguyentandung
nhimxu4 - 0 pokemonface
nhimxu6 - 0 dangtronghuy
nhimxu2 - 0 hongthuy141201
nhimxu2 - 2 caromatto
nhimxu1 - 0 doanduong
nhimxu0 - 2 nguyennhisoreall
nhimxu4 - 0 batbai69camau
nhimxu7 - 1 tieumong
nhimxu0 - 1 noodles
nhimxu6 - 0 ngvietanh204
nhimxu0 - 3 anhlatrumday
nhimxu2 - 0 manono
nhimxu2 - 0 thanhpro123h
nhimxu1 - 0 dungnguyenngocthuy
nhimxu2 - 4 lamcaro2
nhimxu1 - 0 travahuong
nhimxu7 - 20 hotmitmeo
nhimxu0 - 2 tapchoigomoku
nhimxu0 - 6 thienanlk113
nhimxu0 - 2 batbaicambach
nhimxu0 - 1 gtemyo12
nhimxu1 - 0 mjloan12
nhimxu1 - 0 ivinciexpress
nhimxu2 - 3 yaxua
nhimxu0 - 5 hoangnam124ha
nhimxu0 - 2 wibunotsimpttv2k7
nhimxu5 - 0 ntaduong0707
nhimxu7 - 3 vtvtvt
nhimxu0 - 1 dung07
nhimxu8 - 3 veeee0032
nhimxu0 - 1 socnau
nhimxu1 - 0 moihocchoi13
nhimxu2 - 0 nhantobihiem
nhimxu1 - 0 proepichero999
nhimxu3 - 1 nghiacaro
nhimxu1 - 0 ducbye1991
nhimxu0 - 1 abcdeg
nhimxu2 - 3 superken2k4
nhimxu6 - 0 hcllnaoh
nhimxu2 - 2 sasdad
nhimxu2 - 0 phamtri207
nhimxu0 - 1 asthemoon
nhimxu3 - 0 dongsongbang19
nhimxu0 - 5 linhlucden
nhimxu5 - 4 phumyhung