nhibuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 915
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.02%
  • Chỉ số xã hội 526
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhibuong22 - 15 thuykien
nhibuong16 - 9 luke911
nhibuong27 - 12 huyluxz
nhibuong3 - 10 beteoteosg
nhibuong1 - 12 muaxuanden
nhibuong13 - 20 hatcatnho
nhibuong5 - 20 aikhongsotui
nhibuong8 - 0 dielcool99
nhibuong2 - 0 manstd1812
nhibuong10 - 16 quachdozz
nhibuong0 - 2 xuantung91
nhibuong24 - 17 hanalov1
nhibuong3 - 3 crystal
nhibuong7 - 0 nguyenquocdai
nhibuong1 - 0 thacoanxuong
nhibuong1 - 3 cocvang
nhibuong9 - 12 vietnamovernight
nhibuong1 - 0 ngocchau2022
nhibuong8 - 0 hollanddd9822
nhibuong2 - 0 fuua1982
nhibuong6 - 13 rocket290671
nhibuong17 - 17 vnnguyendung
nhibuong1 - 2 trmuy
nhibuong1 - 0 tien311219bb
nhibuong2 - 0 phongnha
nhibuong1 - 0 thanhkunz9
nhibuong1 - 3 saosaysua
nhibuong5 - 1 daodongdh1
nhibuong5 - 0 nguyenbaolong
nhibuong1 - 0 bruhhhhhhhhhhhhhhhh
nhibuong0 - 1 siro2012
nhibuong2 - 10 hdmi2000
nhibuong13 - 0 abcdhk0879
nhibuong3 - 0 mintrucz
nhibuong0 - 1 quannnpegasus2
nhibuong0 - 1 winxp
nhibuong21 - 16 huongjep
nhibuong3 - 0 nethonglinh
nhibuong2 - 0 spade
nhibuong1 - 0 minhvaho147
nhibuong5 - 11 nganbali
nhibuong1 - 6 silverfang
nhibuong2 - 0 lamduong2k
nhibuong0 - 1 newnewnew
nhibuong1 - 0 monachen88
nhibuong2 - 3 tigerzing
nhibuong0 - 1 karuizawa
nhibuong0 - 2 meohoang123
nhibuong2 - 0 trangram16
nhibuong5 - 0 kidboy
nhibuong2 - 0 jazknowscaro
nhibuong12 - 28 at0p1xt
nhibuong0 - 1 pnthihihehe
nhibuong0 - 2 hongkong1
nhibuong1 - 1 kippyquyen2410
nhibuong1 - 0 vuongnhutuong1
nhibuong2 - 2 shinning
nhibuong7 - 1 thyennn
nhibuong3 - 1 qva0512
nhibuong3 - 8 sabo2412
nhibuong2 - 0 fnorngbor
nhibuong1 - 0 binh2k8nopro
nhibuong1 - 0 anhanht10
nhibuong2 - 0 oneduck123
nhibuong7 - 0 hquoccuong14
nhibuong1 - 0 atland
nhibuong3 - 0 nhanchiphan
nhibuong2 - 2 tien09
nhibuong2 - 0 ytx3awc
nhibuong1 - 0 sukisutaraito
nhibuong4 - 0 haira
nhibuong1 - 0 phandanthan10anh1
nhibuong3 - 0 dungbrocaro
nhibuong1 - 0 taer0918
nhibuong1 - 0 chouuu
nhibuong0 - 2 dangtiendung
nhibuong2 - 2 lucatin
nhibuong2 - 0 huybuong
nhibuong2 - 5 travahuong
nhibuong2 - 1 truonghuynh
nhibuong8 - 0 qwertynhan
nhibuong1 - 0 namnhut
nhibuong5 - 1 minhchou
nhibuong2 - 6 mrcanh92
nhibuong1 - 0 lenus
nhibuong2 - 0 hoangquaan
nhibuong1 - 0 tiendatvo2k10
nhibuong1 - 0 manh2k6bg123
nhibuong1 - 0 lucie081103
nhibuong3 - 0 tnminh2302
nhibuong11 - 0 tunee1
nhibuong0 - 1 xuninak
nhibuong3 - 0 tyntyn
nhibuong2 - 0 bruno678
nhibuong1 - 1 hiepgadeptrai
nhibuong1 - 0 pgkdz1011
nhibuong2 - 0 huyquang102039
nhibuong3 - 0 tkiet190569
nhibuong0 - 1 beiucuachaeunwoo
nhibuong2 - 0 dangthithuy