nhibuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.96%
  • Chỉ số xã hội 508
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhibuong1 - 0 bruhhhhhhhhhhhhhhhh
nhibuong0 - 1 siro2012
nhibuong2 - 10 hdmi2000
nhibuong13 - 0 abcdhk0879
nhibuong3 - 0 mintrucz
nhibuong0 - 1 quannnpegasus2
nhibuong0 - 1 winxp
nhibuong1 - 2 cocvang
nhibuong25 - 9 huyluxz
nhibuong21 - 16 huongjep
nhibuong7 - 14 quachdozz
nhibuong3 - 0 nethonglinh
nhibuong20 - 12 hanalov1
nhibuong2 - 0 spade
nhibuong15 - 15 vnnguyendung
nhibuong1 - 0 minhvaho147
nhibuong5 - 11 nganbali
nhibuong10 - 7 thuykien
nhibuong1 - 2 saosaysua
nhibuong1 - 6 silverfang
nhibuong2 - 0 lamduong2k
nhibuong0 - 1 newnewnew
nhibuong1 - 0 monachen88
nhibuong2 - 3 tigerzing
nhibuong0 - 1 karuizawa
nhibuong0 - 2 meohoang123
nhibuong2 - 0 trangram16
nhibuong5 - 0 kidboy
nhibuong9 - 3 luke911
nhibuong2 - 0 jazknowscaro
nhibuong12 - 28 at0p1xt
nhibuong1 - 3 crystal
nhibuong0 - 1 pnthihihehe
nhibuong0 - 2 hongkong1
nhibuong1 - 1 kippyquyen2410
nhibuong1 - 0 vuongnhutuong1
nhibuong2 - 2 shinning
nhibuong5 - 8 vietnamovernight
nhibuong7 - 1 thyennn
nhibuong3 - 1 qva0512
nhibuong3 - 8 sabo2412
nhibuong2 - 0 fnorngbor
nhibuong1 - 0 binh2k8nopro
nhibuong1 - 0 anhanht10
nhibuong2 - 0 oneduck123
nhibuong7 - 0 hquoccuong14
nhibuong1 - 0 atland
nhibuong3 - 0 nhanchiphan
nhibuong2 - 2 tien09
nhibuong2 - 0 ytx3awc
nhibuong1 - 0 sukisutaraito
nhibuong4 - 0 haira
nhibuong1 - 0 phandanthan10anh1
nhibuong3 - 0 dungbrocaro
nhibuong1 - 0 taer0918
nhibuong1 - 0 chouuu
nhibuong0 - 2 dangtiendung
nhibuong2 - 2 lucatin
nhibuong2 - 0 huybuong
nhibuong2 - 5 travahuong
nhibuong2 - 1 truonghuynh
nhibuong8 - 0 qwertynhan
nhibuong1 - 0 namnhut
nhibuong5 - 1 minhchou
nhibuong2 - 6 mrcanh92
nhibuong1 - 0 lenus
nhibuong2 - 0 hoangquaan
nhibuong1 - 0 tiendatvo2k10
nhibuong1 - 0 manh2k6bg123
nhibuong1 - 0 lucie081103
nhibuong3 - 0 tnminh2302
nhibuong11 - 0 tunee1
nhibuong0 - 1 xuninak
nhibuong3 - 0 tyntyn
nhibuong2 - 0 bruno678
nhibuong1 - 1 hiepgadeptrai
nhibuong1 - 0 pgkdz1011
nhibuong2 - 0 huyquang102039
nhibuong3 - 0 tkiet190569
nhibuong0 - 1 beiucuachaeunwoo
nhibuong2 - 0 dangthithuy
nhibuong2 - 4 lebaokhang
nhibuong1 - 0 iydiydy357
nhibuong4 - 1 ttntvt
nhibuong2 - 0 iambao
nhibuong2 - 3 dongnghia119
nhibuong2 - 0 chuotcuteosodach1231
nhibuong3 - 0 nhancuteosodach2311
nhibuong6 - 1 kingkhelang
nhibuong7 - 3 muoiiot
nhibuong9 - 0 uhuhuhuhuhhuy
nhibuong4 - 2 tieutubn310
nhibuong1 - 0 boothebettor8888
nhibuong1 - 0 enceallu
nhibuong1 - 0 minhmomxinh
nhibuong0 - 1 tonngokhong9
nhibuong1 - 0 adadadadadad
nhibuong2 - 0 oranget263
nhibuong0 - 1 caroforfun99999
nhibuong27 - 1 leafkunemin