nhibuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 972
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.82%
  • Chỉ số xã hội 434
  • Chỉ số đam mê 2.60
  • Thời gian tham gia 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhibuong9 - 0 uhuhuhuhuhhuy
nhibuong4 - 2 tieutubn310
nhibuong1 - 0 boothebettor8888
nhibuong1 - 0 enceallu
nhibuong1 - 0 minhmomxinh
nhibuong0 - 1 saosaysua
nhibuong0 - 1 tonngokhong9
nhibuong1 - 0 adadadadadad
nhibuong2 - 0 oranget263
nhibuong0 - 1 caroforfun99999
nhibuong27 - 1 leafkunemin
nhibuong1 - 0 kient27
nhibuong1 - 0 hoahoa99kt
nhibuong2 - 3 huyluxz
nhibuong0 - 3 carocarocaro
nhibuong1 - 0 wwwhaha
nhibuong6 - 5 hanalov1
nhibuong2 - 1 vnnguyendung
nhibuong1 - 0 hoangvanhung
nhibuong2 - 11 chachacha
nhibuong1 - 2 luke911
nhibuong3 - 2 vietnamovernight
nhibuong2 - 0 pinkpanther
nhibuong2 - 0 nekodesu2004
nhibuong0 - 2 tomcuamuc
nhibuong0 - 1 thuykien
nhibuong0 - 1 suoingoc
nhibuong0 - 2 ncminhkhoi03
nhibuong2 - 0 kidboy
nhibuong0 - 2 evanst
nhibuong1 - 0 beopieng897
nhibuong1 - 7 quachdozz
nhibuong2 - 20 phuongkitty
nhibuong3 - 0 chanchan
nhibuong4 - 1 quudd176
nhibuong2 - 5 anh3khia
nhibuong1 - 0 maiphuongdangiuso1
nhibuong2 - 0 kimhanlong
nhibuong0 - 3 xogang123
nhibuong1 - 0 boycute1008
nhibuong1 - 0 ahihihaha
nhibuong2 - 3 travahuong
nhibuong6 - 3 armorygriffith
nhibuong8 - 10 nonameme
nhibuong4 - 0 khongphaicaothu
nhibuong3 - 0 nguyendangquans2
nhibuong3 - 0 luathachthihong
nhibuong0 - 1 carohcm
nhibuong8 - 11 veeee0032
nhibuong0 - 1 thienanlk113
nhibuong4 - 1 haoct1993
nhibuong2 - 0 sungo
nhibuong1 - 0 pepsicola
nhibuong0 - 1 phiacuoiconduong
nhibuong1 - 0 chemga12
nhibuong1 - 3 koka262
nhibuong3 - 2 manhnhakieu
nhibuong1 - 0 ghosts
nhibuong5 - 0 cocuser
nhibuong1 - 0 nguyenhoangthien
nhibuong3 - 0 lequynh2108
nhibuong1 - 1 nguyetnguyet
nhibuong1 - 0 lamnguyen2012
nhibuong6 - 1 nguyenducphatabc123
nhibuong2 - 0 nguyenhuucu
nhibuong1 - 0 iamrose84
nhibuong0 - 3 tapchoigomoku
nhibuong4 - 1 thuyhoa
nhibuong1 - 0 fondoff
nhibuong1 - 1 thedang
nhibuong0 - 8 yephdith
nhibuong1 - 0 haianhnhes
nhibuong2 - 0 managerx1
nhibuong2 - 0 minhpham
nhibuong1 - 5 hocgomoku
nhibuong2 - 3 lee16
nhibuong3 - 1 nghiacaro
nhibuong2 - 1 serazs
nhibuong5 - 1 hieuhd123kl
nhibuong3 - 0 kenji8442664
nhibuong1 - 2 sinbad
nhibuong58 - 5 kdt1995ct
nhibuong0 - 2 umsang
nhibuong12 - 0 quangdv13
nhibuong1 - 0 ngaltq
nhibuong1 - 0 animexyz
nhibuong7 - 2 haikakabg
nhibuong2 - 10 phumyhung
nhibuong5 - 0 kiopin17
nhibuong0 - 5 tapchoilon
nhibuong1 - 10 muaxuanden
nhibuong3 - 0 giainghi11
nhibuong2 - 0 trongloveclinh2
nhibuong0 - 1 crystal
nhibuong1 - 0 myanhtran04
nhibuong1 - 5 hdmi2000
nhibuong3 - 0 mapbu123
nhibuong1 - 0 thusieudepgai
nhibuong1 - 1 adelete
nhibuong1 - 2 lucatin