nhibuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 555
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.44%
  • Chỉ số xã hội 489
  • Chỉ số đam mê 2.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhibuong1 - 1 kippyquyen2410
nhibuong16 - 10 hanalov1
nhibuong1 - 0 vuongnhutuong1
nhibuong10 - 23 at0p1xt
nhibuong2 - 2 shinning
nhibuong12 - 12 vnnguyendung
nhibuong7 - 3 luke911
nhibuong5 - 8 vietnamovernight
nhibuong7 - 1 thyennn
nhibuong7 - 3 thuykien
nhibuong16 - 6 huyluxz
nhibuong4 - 11 quachdozz
nhibuong3 - 1 qva0512
nhibuong4 - 0 kidboy
nhibuong3 - 8 sabo2412
nhibuong2 - 0 fnorngbor
nhibuong5 - 9 nganbali
nhibuong1 - 0 binh2k8nopro
nhibuong1 - 0 anhanht10
nhibuong2 - 0 oneduck123
nhibuong7 - 0 hquoccuong14
nhibuong1 - 0 atland
nhibuong3 - 0 nhanchiphan
nhibuong2 - 2 tien09
nhibuong2 - 0 ytx3awc
nhibuong1 - 0 sukisutaraito
nhibuong0 - 1 cocvang
nhibuong4 - 0 haira
nhibuong1 - 0 phandanthan10anh1
nhibuong3 - 0 dungbrocaro
nhibuong1 - 0 taer0918
nhibuong1 - 0 chouuu
nhibuong0 - 2 dangtiendung
nhibuong2 - 2 lucatin
nhibuong2 - 0 huybuong
nhibuong2 - 5 travahuong
nhibuong2 - 1 truonghuynh
nhibuong8 - 0 qwertynhan
nhibuong1 - 0 namnhut
nhibuong5 - 1 minhchou
nhibuong2 - 6 mrcanh92
nhibuong1 - 0 lenus
nhibuong2 - 0 hoangquaan
nhibuong1 - 0 tiendatvo2k10
nhibuong1 - 0 manh2k6bg123
nhibuong1 - 0 lucie081103
nhibuong3 - 0 tnminh2302
nhibuong11 - 0 tunee1
nhibuong0 - 1 xuninak
nhibuong3 - 0 tyntyn
nhibuong2 - 0 bruno678
nhibuong1 - 1 hiepgadeptrai
nhibuong1 - 0 pgkdz1011
nhibuong2 - 0 huyquang102039
nhibuong3 - 0 tkiet190569
nhibuong0 - 1 beiucuachaeunwoo
nhibuong2 - 0 dangthithuy
nhibuong2 - 7 hdmi2000
nhibuong0 - 3 crystal
nhibuong2 - 4 lebaokhang
nhibuong1 - 0 iydiydy357
nhibuong4 - 1 ttntvt
nhibuong2 - 0 iambao
nhibuong2 - 3 dongnghia119
nhibuong2 - 0 chuotcuteosodach1231
nhibuong3 - 0 nhancuteosodach2311
nhibuong6 - 1 kingkhelang
nhibuong7 - 3 muoiiot
nhibuong9 - 0 uhuhuhuhuhhuy
nhibuong4 - 2 tieutubn310
nhibuong1 - 0 boothebettor8888
nhibuong1 - 0 enceallu
nhibuong1 - 0 minhmomxinh
nhibuong0 - 1 saosaysua
nhibuong0 - 1 tonngokhong9
nhibuong1 - 0 adadadadadad
nhibuong2 - 0 oranget263
nhibuong0 - 1 caroforfun99999
nhibuong27 - 1 leafkunemin
nhibuong1 - 0 kient27
nhibuong1 - 0 hoahoa99kt
nhibuong0 - 3 carocarocaro
nhibuong1 - 0 wwwhaha
nhibuong1 - 0 hoangvanhung
nhibuong2 - 11 chachacha
nhibuong2 - 0 pinkpanther
nhibuong2 - 0 nekodesu2004
nhibuong0 - 2 tomcuamuc
nhibuong0 - 1 suoingoc
nhibuong0 - 2 ncminhkhoi03
nhibuong0 - 2 evanst
nhibuong1 - 0 beopieng897
nhibuong2 - 20 phuongkitty
nhibuong3 - 0 chanchan
nhibuong4 - 1 quudd176
nhibuong2 - 5 anh3khia
nhibuong1 - 0 maiphuongdangiuso1
nhibuong2 - 0 kimhanlong
nhibuong0 - 3 xogang123
nhibuong1 - 0 boycute1008