hoagiay123
  • Hạng 144
  • Ngọc 1,254
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.75%
  • Chỉ số xã hội 428
  • Chỉ số đam mê 2.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoagiay1230 - 4 nhocyeusky
hoagiay12310 - 7 ampen
hoagiay1235 - 14 onlytrust
hoagiay12311 - 8 thuphuongle99
hoagiay1237 - 8 phuongminh
hoagiay1237 - 3 haizzzzzzzzzzzzz
hoagiay1233 - 0 cuupham
hoagiay1231 - 0 vovantai877
hoagiay1232 - 0 saowww
hoagiay1237 - 6 tahuuson
hoagiay1231 - 0 phim1hay
hoagiay1236 - 0 unknowwwwww1412
hoagiay1236 - 0 tongtuan
hoagiay1231 - 0 gobruh
hoagiay1231 - 0 ngphgdeptrai
hoagiay12312 - 0 gfgfgfgfg
hoagiay1233 - 0 tctindahouse
hoagiay1231 - 0 changgay1201
hoagiay1234 - 3 viminhgiabao
hoagiay1234 - 5 vanvolang
hoagiay1230 - 1 dangtiendung
hoagiay1231 - 1 sabo2412
hoagiay1234 - 0 nganbali
hoagiay1237 - 6 huynhbaobao
hoagiay12311 - 1 suport007
hoagiay1230 - 1 chumchum
hoagiay1235 - 1 namnhut
hoagiay1231 - 0 ng4nvoi
hoagiay1230 - 4 cocvang
hoagiay1230 - 1 hdmi2000
hoagiay12313 - 0 quanlu123
hoagiay1231 - 0 hkba2323
hoagiay1230 - 2 tomcuamuc
hoagiay1232 - 0 neza263
hoagiay1232 - 0 phamduong2k5
hoagiay1233 - 4 admingo
hoagiay1230 - 1 porsche911
hoagiay1230 - 1 alienware
hoagiay1232 - 0 thanhtanbinh
hoagiay1231 - 0 balaungu123
hoagiay1231 - 0 camapn0mn0m
hoagiay1234 - 1 cookie281
hoagiay1233 - 0 dieuthanh
hoagiay1230 - 1 comchienduongchau
hoagiay1234 - 13 lebaokhang
hoagiay1231 - 0 lientinhqeq
hoagiay1230 - 1 wibunotsimpttv2k7
hoagiay1231 - 0 maimot
hoagiay1234 - 2 quocdat9a2
hoagiay1230 - 2 truongsinh
hoagiay12311 - 3 minhdangspb2vn
hoagiay1231 - 1 dynha209
hoagiay1230 - 1 duylon2k
hoagiay1235 - 2 nhimcoi100120
hoagiay1231 - 0 saphia
hoagiay1230 - 2 caroforfun99999
hoagiay1232 - 13 tranthuahoai
hoagiay1235 - 4 zauysd
hoagiay1232 - 4 tondan
hoagiay1231 - 0 kanari
hoagiay1231 - 0 joynlnguyen
hoagiay1234 - 0 camtq12345
hoagiay1235 - 1 lambien011
hoagiay12310 - 0 dungvac
hoagiay1231 - 0 anhngoc9x
hoagiay1231 - 0 minhsting
hoagiay1234 - 0 minhk7satboi
hoagiay1231 - 3 oxoxox
hoagiay1232 - 0 doubar
hoagiay1230 - 1 travahuong
hoagiay1230 - 2 minhtoanwin
hoagiay1232 - 0 pully234
hoagiay1230 - 2 belen3
hoagiay1231 - 1 hoangthienxa
hoagiay1230 - 3 chachacha
hoagiay1231 - 2 nguyennhisoreall
hoagiay1231 - 0 ngocdinh
hoagiay1230 - 3 vivacoffee
hoagiay1231 - 3 heolovemusic
hoagiay1233 - 2 thuanvane
hoagiay1231 - 2 buonh20915
hoagiay1238 - 0 bongbongmua12
hoagiay1230 - 2 phuongxoan
hoagiay1230 - 2 noodles
hoagiay1232 - 0 chuongdangkt2005
hoagiay1231 - 3 lunguyencong
hoagiay1235 - 3 jumbaio115
hoagiay1231 - 0 hoarung
hoagiay1232 - 0 giahuylelgt
hoagiay1231 - 0 ltb0605
hoagiay1234 - 0 thaopro
hoagiay1231 - 0 sondamminh2
hoagiay1233 - 2 ngocgiau04
hoagiay1230 - 3 lamcaro2
hoagiay1231 - 0 baokim2010
hoagiay1235 - 0 ngochung
hoagiay1231 - 0 lonufa123
hoagiay1233 - 0 yeolll
hoagiay1239 - 40 phuongkitty
hoagiay1230 - 1 chopper