chauky77
  • Hạng 165
  • Ngọc 1,035
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.37%
  • Chỉ số xã hội 522
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chauky7713 - 8 ngocluan
chauky770 - 1 ellis
chauky776 - 6 buonnhoem
chauky772 - 0 vyvyhvyvy
chauky7725 - 4 hautrang113
chauky779 - 6 sieutron
chauky771 - 2 winxp
chauky771 - 0 hienvux
chauky775 - 11 lanhphong
chauky773 - 2 khoitm5
chauky771 - 0 kennhoc1992
chauky770 - 2 caroforfun99999
chauky779 - 10 nttthuy
chauky773 - 10 nganbali
chauky773 - 7 bapcaingoc
chauky775 - 3 mavuong
chauky770 - 3 manhlamm
chauky771 - 1 rntmat
chauky771 - 0 thienbcr
chauky770 - 6 chachacha
chauky773 - 0 minhnopro
chauky770 - 2 sanbangtaca123
chauky770 - 1 sadyyss555
chauky774 - 0 phim1hay
chauky771 - 1 yuqifakenr123
chauky770 - 4 vuabip
chauky776 - 0 hungnguyenphi8118
chauky771 - 0 mrthang78
chauky775 - 0 leeanhthuw12
chauky770 - 1 thaidinh
chauky773 - 0 phngth213
chauky770 - 2 yephdith
chauky778 - 1 tuannnnnn
chauky776 - 0 congphus
chauky771 - 0 khangdoan2002
chauky771 - 1 suzuchun
chauky771 - 0 adswzxcvbnm
chauky774 - 1 thestorm
chauky772 - 0 shinnijin
chauky775 - 3 thanhngaho
chauky772 - 2 damphucanh
chauky771 - 0 laidangthach123
chauky772 - 0 truongdeptrai0708
chauky776 - 0 maanhquan12
chauky774 - 5 cocvang
chauky772 - 0 thangkhotinh
chauky772 - 0 saltnachos
chauky774 - 5 chuotbobo
chauky771 - 2 toidanhga
chauky771 - 0 dioda
chauky771 - 0 midsommar
chauky775 - 3 thythy2021
chauky773 - 0 nguyenthuytrang2009
chauky772 - 0 hung6969dq
chauky770 - 3 hdmi2000
chauky771 - 0 peterlylo
chauky771 - 7 travahuong
chauky771 - 13 tomcuamuc
chauky774 - 1 hoangngocbaotram
chauky771 - 0 minhreal23
chauky773 - 4 kikokiko
chauky773 - 0 balaungu123
chauky774 - 0 songjiang
chauky775 - 0 darian
chauky771 - 0 binhthuong
chauky772 - 2 loanloan
chauky772 - 0 girlvipk00
chauky773 - 0 binzzz98
chauky771 - 0 smurf9x
chauky771 - 0 tinatina
chauky771 - 0 vitospb2vn
chauky775 - 0 hangover
chauky771 - 0 hianhem
chauky772 - 0 hoangnhatthanh
chauky771 - 0 andyg
chauky773 - 1 dangcapodau
chauky775 - 1 sharki
chauky770 - 1 tonngokhong9
chauky770 - 2 korean
chauky770 - 13 gomukupro33333
chauky772 - 0 lemyha
chauky772 - 0 happynewyear
chauky770 - 2 muaxuanden
chauky778 - 0 ngominhtan
chauky771 - 0 lenka
chauky771 - 0 vuhocgioi
chauky774 - 11 evanst
chauky772 - 6 meocute30t
chauky7714 - 0 chunhuquynh3c
chauky772 - 0 kiyota
chauky7712 - 3 thaonha
chauky770 - 3 vivacoffee
chauky771 - 0 carotest
chauky772 - 0 tieumong
chauky771 - 0 hoangky
chauky770 - 1 lejusnon1998
chauky770 - 1 remkeomut
chauky770 - 2 lamcaro2
chauky771 - 0 wanzin247133
chauky772 - 1 anhthulo21