quachdozz
  • Hạng 128
  • Ngọc 1,096
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.24%
  • Chỉ số xã hội 487
  • Chỉ số đam mê 0.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quachdozz4 - 1 mintrucz
quachdozz10 - 23 vnnguyendung
quachdozz10 - 16 hanalov1
quachdozz7 - 3 huyluxz
quachdozz17 - 11 saosaysua
quachdozz4 - 0 hoangtransabdk
quachdozz14 - 7 nhibuong
quachdozz2 - 0 duckykk
quachdozz1 - 0 monchangcheo
quachdozz2 - 9 docuong
quachdozz1 - 4 nganbali
quachdozz5 - 0 vuthuybinhduong1233
quachdozz22 - 20 kidboy
quachdozz7 - 20 meohoang123
quachdozz2 - 3 lexuan22
quachdozz2 - 0 shogomakishima
quachdozz4 - 0 traga
quachdozz2 - 0 imgay
quachdozz2 - 0 nguyenvansi9
quachdozz1 - 0 tinatran
quachdozz2 - 10 at0p1xt
quachdozz1 - 0 tixinh
quachdozz0 - 1 sabo2412
quachdozz1 - 1 pnthihihehe
quachdozz4 - 7 hdmi2000
quachdozz5 - 0 minhkhiem2k6
quachdozz1 - 0 nmanope1208
quachdozz3 - 3 anhthuhk18cla
quachdozz7 - 6 suoingoc
quachdozz1 - 0 chuyenconho
quachdozz1 - 0 unknowns
quachdozz0 - 2 nhozbjn11
quachdozz3 - 0 phucnguyen301299
quachdozz3 - 0 riochii
quachdozz3 - 0 oneduck123
quachdozz0 - 1 dangtiendung
quachdozz2 - 9 cocvang
quachdozz7 - 6 thuykien
quachdozz2 - 0 determinationvkthanh
quachdozz2 - 0 tungnt70
quachdozz1 - 0 nhamthaolinh
quachdozz2 - 0 minhthux
quachdozz1 - 0 vanlh11
quachdozz0 - 1 tomcuamuc
quachdozz2 - 0 ccsssssas
quachdozz1 - 0 shinnijin
quachdozz0 - 1 lucatin
quachdozz2 - 10 anh3khia
quachdozz2 - 0 kenhao2013
quachdozz7 - 0 dungntnb
quachdozz1 - 1 travahuong
quachdozz2 - 0 huybuong
quachdozz2 - 3 chumchum
quachdozz5 - 1 tadinhtai08
quachdozz9 - 0 hoannguyen255203
quachdozz1 - 1 oniichanbaka
quachdozz3 - 0 vuacarocari
quachdozz1 - 0 tnminh2302
quachdozz3 - 0 tunee1
quachdozz1 - 0 danning
quachdozz2 - 3 thaomoc
quachdozz6 - 0 vankhaig
quachdozz1 - 0 trnmhtrg
quachdozz5 - 1 dungha
quachdozz1 - 1 thaem
quachdozz1 - 8 cothanh
quachdozz0 - 5 luke911
quachdozz1 - 3 ozonevietnam
quachdozz1 - 0 vozahahao27
quachdozz1 - 0 vozanhxyz
quachdozz0 - 5 kikokiko
quachdozz0 - 1 tungprovip03
quachdozz2 - 0 iydiydy357
quachdozz1 - 0 iamhaeun010908
quachdozz9 - 0 hrhud7
quachdozz1 - 0 binzzz98
quachdozz5 - 0 hohoaianh08
quachdozz3 - 0 uhuhuhuhuhhuy
quachdozz1 - 0 tinatina
quachdozz0 - 1 lebaokhang
quachdozz0 - 6 caroforfun99999
quachdozz7 - 2 hiep2156az
quachdozz1 - 0 oranget263
quachdozz1 - 0 quanglb2001
quachdozz1 - 0 hoahoa99kt
quachdozz0 - 3 kiendz12
quachdozz4 - 1 choihaynnghi
quachdozz2 - 0 langiao123
quachdozz2 - 0 somebubip123
quachdozz3 - 0 egavldunggiete
quachdozz0 - 2 muaxuanden
quachdozz4 - 0 hongthuy141201
quachdozz1 - 0 leducvan2003
quachdozz2 - 2 huyhoangnguyen
quachdozz2 - 0 lolololo
quachdozz1 - 0 atlantean1
quachdozz3 - 25 phuongkitty
quachdozz7 - 0 quudd176
quachdozz3 - 3 lunguyencong
quachdozz1 - 0 maiphuongdangiuso1