qindy
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.07%
  • Chỉ số xã hội 462
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
qindy0 - 5 rocket290671
qindy15 - 15 osin2k
qindy10 - 0 thesunn
qindy13 - 7 nhimxu
qindy21 - 28 heokool
qindy5 - 6 duyen10
qindy20 - 9 thaonguyencafe
qindy5 - 18 aikhongsotui
qindy1 - 0 htngoc0310
qindy1 - 0 luuquy
qindy1 - 0 boivasoc121
qindy6 - 2 quocson87
qindy3 - 0 minhkk98
qindy5 - 0 fanmu2k8ok
qindy1 - 5 winxp
qindy14 - 22 tenry
qindy19 - 13 changtraivotinh035
qindy7 - 0 viipinkky
qindy4 - 15 newnewnew
qindy1 - 1 loc2000ag
qindy2 - 4 ngocsonhb
qindy2 - 1 docuong
qindy16 - 5 gemini
qindy1 - 0 neolklk
qindy2 - 0 kennhoc1992
qindy2 - 0 saassa
qindy1 - 0 tigerzing
qindy3 - 9 huongjep
qindy9 - 4 nguyenphuongg1109new
qindy2 - 5 lop2a
qindy4 - 0 aklsjdfiahuviugh
qindy1 - 0 carokid
qindy1 - 6 muaxuanden
qindy1 - 2 at0p1xt
qindy0 - 3 hdmi2000
qindy1 - 2 mailady
qindy7 - 0 beatcaro999
qindy2 - 0 dangdang
qindy4 - 1 taolanguoidepchai
qindy1 - 7 manhlamm
qindy2 - 3 vuabip
qindy1 - 0 phanxyz186
qindy6 - 8 cocvang
qindy1 - 0 ngoducdinh
qindy2 - 0 levycuong
qindy2 - 0 truonglou123
qindy1 - 0 anhhaideptrai
qindy3 - 1 tongtuan
qindy1 - 0 anntnl11
qindy4 - 2 dontyoudare
qindy1 - 2 shibangulem
qindy4 - 1 nganbali
qindy5 - 2 chumchum
qindy1 - 1 subeo2022
qindy3 - 0 sherlock
qindy2 - 0 toanlacdv
qindy2 - 0 tannghia
qindy2 - 0 khoagay1607
qindy1 - 0 bruno678
qindy4 - 0 hocongnhat
qindy6 - 2 anhtuanle146
qindy2 - 1 toidanhga
qindy3 - 0 minhky123
qindy1 - 0 jhin1m
qindy1 - 0 aidenha
qindy4 - 3 binhnhi
qindy1 - 0 thutoan10
qindy2 - 0 ene98bg
qindy3 - 1 chonguoi95
qindy2 - 0 muichiou
qindy0 - 4 tomcuamuc
qindy0 - 1 porsche911
qindy1 - 0 thichankeo
qindy1 - 0 gfggfgf
qindy1 - 0 minhreal23
qindy6 - 0 gnskmneht
qindy6 - 0 phant0m
qindy2 - 0 yourmomahoe
qindy0 - 1 wibunotsimpttv2k7
qindy1 - 0 camdau
qindy10 - 0 smethichluotsong
qindy1 - 0 hangover
qindy1 - 0 enceallu
qindy1 - 0 postmalone
qindy1 - 0 meocuteee
qindy2 - 0 hohoaianh08
qindy2 - 0 nlhkhanh
qindy5 - 29 phuongkitty
qindy1 - 1 byeyou
qindy2 - 1 thythy2021
qindy2 - 0 hoangthao01
qindy1 - 0 kazuu1554
qindy1 - 0 nguyenduyen
qindy1 - 0 ninhpham
qindy2 - 1 skunho
qindy0 - 6 chachacha
qindy2 - 5 caroforfun99999
qindy3 - 6 travahuong
qindy4 - 0 khanhtruong
qindy3 - 1 serazs