chill
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chill0 - 1 vuaphapthuatkybi
chill1 - 0 kingcaroone
chill0 - 1 btp2k8
chill0 - 1 xuanhiena3