trannhat
  • Hạng ...
  • Ngọc 868
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.24%
  • Chỉ số xã hội 489
  • Chỉ số đam mê 4.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trannhat2 - 8 thutrang
trannhat7 - 12 h2so4
trannhat2 - 4 sabo2412
trannhat10 - 7 huongkute
trannhat1 - 0 nguyenthanhdo
trannhat2 - 0 duongchilamth7
trannhat10 - 7 phungtien
trannhat7 - 10 nguoivohinh
trannhat3 - 0 thoithua
trannhat45 - 41 hungaof
trannhat0 - 1 dangtiendung
trannhat13 - 0 sledonfu
trannhat6 - 1 ngducmanh
trannhat2 - 0 ganhatlop1
trannhat1 - 0 nganbali
trannhat2 - 1 mycaro
trannhat0 - 1 shibangulem
trannhat0 - 2 tomcuamuc
trannhat1 - 0 lokeybonson
trannhat10 - 10 dungtrieu
trannhat3 - 6 canho
trannhat1 - 0 gehanna0511
trannhat6 - 2 lamkhodai123
trannhat1 - 0 lxl987
trannhat4 - 0 truongthinh08
trannhat1 - 0 dangnguyenphu2
trannhat2 - 0 luan1123xpnn
trannhat2 - 0 tudang13264869
trannhat1 - 0 tiennhanholo
trannhat4 - 0 ngoclinhsaothuy
trannhat0 - 1 at0p1xt
trannhat0 - 1 muaxuanden
trannhat9 - 2 giangzz1234567890123
trannhat2 - 2 huynhtridoan
trannhat4 - 0 adassd
trannhat1 - 0 sunitham
trannhat2 - 5 nkocdethuong
trannhat1 - 0 undefeatable
trannhat1 - 0 linhmyelf
trannhat2 - 0 thutoan10
trannhat3 - 0 quanbich581874
trannhat1 - 0 bronzeii
trannhat1 - 0 eveswe
trannhat1 - 0 cothanh
trannhat1 - 0 minhreal23
trannhat3 - 0 dinhlamdao2710
trannhat7 - 13 hdmi2000
trannhat1 - 0 totoro
trannhat1 - 0 ngocdz2k
trannhat2 - 1 loanloan
trannhat1 - 0 trungrpg
trannhat1 - 0 iuoew
trannhat0 - 1 comchienduongchau
trannhat0 - 2 thoigianhp
trannhat3 - 0 anpham2k8
trannhat4 - 1 hoangnhatthanh
trannhat2 - 0 viemde
trannhat2 - 0 dangthithuy
trannhat0 - 1 byeyou
trannhat12 - 77 phuongkitty
trannhat1 - 0 luckysenpai
trannhat2 - 0 huyheo123
trannhat1 - 0 gayboi
trannhat1 - 1 korean
trannhat0 - 3 gomukupro33333
trannhat22 - 2 pehihihi
trannhat2 - 0 khacviet
trannhat2 - 0 dianna
trannhat1 - 0 khanhlinh2k8
trannhat7 - 0 kimhanlong
trannhat2 - 0 hinxinh
trannhat0 - 1 minhtoanwin
trannhat0 - 4 evanst
trannhat5 - 0 doanduong
trannhat2 - 0 baosugar
trannhat0 - 1 travahuong
trannhat2 - 0 akaaa
trannhat1 - 0 bimkilov148
trannhat5 - 4 shupapolkr
trannhat1 - 0 minhiuvy
trannhat1 - 0 tiebuikoi879
trannhat2 - 1 rptvanh
trannhat2 - 3 toanluf
trannhat3 - 10 lunguyencong
trannhat2 - 0 haikyuu1
trannhat1 - 0 anhmhg
trannhat0 - 1 hanhphucthoangqua
trannhat2 - 1 maruko
trannhat0 - 2 anhlatrumday
trannhat2 - 2 dolphin
trannhat1 - 0 thanhpro123h
trannhat3 - 3 vuabip
trannhat1 - 1 phamduythanh
trannhat2 - 0 sungo
trannhat0 - 9 lamcaro2
trannhat7 - 1 nhutduy
trannhat1 - 0 quynkio10
trannhat11 - 10 veeee0032
trannhat1 - 0 buoncovid
trannhat1 - 1 locnyo122