vangbacdaquy
  • Hạng ...
  • Ngọc 766
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.99%
  • Chỉ số xã hội 481
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vangbacdaquy1 - 0 nhatthuy
vangbacdaquy5 - 7 happy123
vangbacdaquy2 - 1 congminhtn
vangbacdaquy3 - 4 hdmi2000
vangbacdaquy2 - 0 hongbeoi
vangbacdaquy10 - 11 nganbali
vangbacdaquy12 - 10 hannie
vangbacdaquy12 - 9 maruko
vangbacdaquy1 - 0 shinnijin
vangbacdaquy3 - 0 nghiabot
vangbacdaquy5 - 0 vuabeo
vangbacdaquy12 - 14 vuongkhanh
vangbacdaquy6 - 4 canho
vangbacdaquy10 - 8 phuongxoan
vangbacdaquy4 - 0 zuyy11102008
vangbacdaquy6 - 13 cocvang
vangbacdaquy12 - 9 sabo2412
vangbacdaquy2 - 0 minhthiet25
vangbacdaquy2 - 0 taer0918
vangbacdaquy1 - 0 lqcanh
vangbacdaquy0 - 5 ngocdinh
vangbacdaquy1 - 0 vuductuan
vangbacdaquy3 - 0 phamhaidangg
vangbacdaquy8 - 1 cothanh
vangbacdaquy1 - 0 jasam
vangbacdaquy7 - 1 damphucanh
vangbacdaquy9 - 0 meomunday
vangbacdaquy1 - 0 huynhbaobao
vangbacdaquy1 - 3 vesau
vangbacdaquy1 - 4 nkocdethuong
vangbacdaquy1 - 0 trucly
vangbacdaquy2 - 0 nkduy
vangbacdaquy1 - 0 lehoangvietphuong
vangbacdaquy2 - 0 lylokute
vangbacdaquy2 - 0 katenhikate2008
vangbacdaquy0 - 1 emiya
vangbacdaquy0 - 3 trungrpg
vangbacdaquy2 - 11 truongsinh
vangbacdaquy0 - 4 comchienduongchau
vangbacdaquy4 - 1 nhikobitchoicaro
vangbacdaquy3 - 0 ngoctin
vangbacdaquy4 - 1 tieutubn310
vangbacdaquy0 - 2 anh3khia
vangbacdaquy1 - 0 binzzz98
vangbacdaquy0 - 1 alienware
vangbacdaquy1 - 0 uaaiztr
vangbacdaquy6 - 0 tuanivy
vangbacdaquy0 - 1 caroforfun99999
vangbacdaquy0 - 3 phungtien
vangbacdaquy3 - 25 phuongkitty
vangbacdaquy1 - 0 usernamenotfound
vangbacdaquy0 - 1 gomukupro33333
vangbacdaquy5 - 1 hongnguquetui66
vangbacdaquy3 - 1 trieuquocbao2004
vangbacdaquy2 - 6 travahuong
vangbacdaquy11 - 0 jhoa25
vangbacdaquy2 - 4 chachacha
vangbacdaquy0 - 5 muaxuanden
vangbacdaquy4 - 0 anhngoc9x
vangbacdaquy1 - 0 dinhga45
vangbacdaquy3 - 1 lamquennha
vangbacdaquy3 - 0 giangthanhdien
vangbacdaquy1 - 1 thutrang
vangbacdaquy5 - 2 soncarick
vangbacdaquy3 - 0 haiaz0147
vangbacdaquy1 - 0 lolololo
vangbacdaquy1 - 2 vanvolang
vangbacdaquy4 - 0 kain98
vangbacdaquy3 - 0 tieumong
vangbacdaquy0 - 4 haianthui
vangbacdaquy6 - 8 lamcaro2
vangbacdaquy6 - 5 remkeomut
vangbacdaquy2 - 6 noodles
vangbacdaquy7 - 3 nguyennhisopoor
vangbacdaquy6 - 1 phivoday
vangbacdaquy0 - 1 hoccaro1968
vangbacdaquy2 - 0 leminhphi
vangbacdaquy1 - 2 lunguyencong
vangbacdaquy8 - 5 huongjep
vangbacdaquy0 - 1 vietyvu0
vangbacdaquy4 - 12 mblife2021
vangbacdaquy1 - 0 thanhpro123h
vangbacdaquy0 - 2 xuankieu
vangbacdaquy1 - 0 lamnguyen2012
vangbacdaquy7 - 1 sungo
vangbacdaquy1 - 0 mogghg
vangbacdaquy1 - 0 quanleminh
vangbacdaquy0 - 4 carohcm
vangbacdaquy1 - 0 vuonghuu163
vangbacdaquy5 - 1 haidzvcl
vangbacdaquy1 - 0 hnsjk
vangbacdaquy0 - 1 phuongminh
vangbacdaquy1 - 0 hocsinhtot
vangbacdaquy0 - 2 evanst
vangbacdaquy8 - 14 lucatin
vangbacdaquy4 - 1 ok123456
vangbacdaquy2 - 2 susususu12345
vangbacdaquy3 - 11 tapchoigomoku
vangbacdaquy3 - 0 nhantobihiem
vangbacdaquy2 - 0 thiengon123