hieula
  • Hạng ...
  • Ngọc 700
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.09%
  • Chỉ số xã hội 444
  • Chỉ số đam mê 1.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hieula2 - 0 vuaco2022fdsdfsgd
hieula12 - 6 nakime3769
hieula12 - 16 btran2912
hieula7 - 13 ngocruby9x
hieula15 - 11 liuhuy314
hieula2 - 25 newnewnew
hieula4 - 0 bapbap
hieula2 - 0 khoitm5
hieula1 - 0 htavan248
hieula0 - 3 caroforfun99999
hieula2 - 4 vitsenpaii
hieula8 - 22 hdmi2000
hieula4 - 5 sabo2412
hieula1 - 0 dohoangphuc
hieula0 - 1 vuabip
hieula1 - 3 tungk3
hieula6 - 5 hamynn
hieula7 - 0 baogam251105
hieula9 - 4 crystal
hieula8 - 3 linhmeo1905
hieula5 - 0 heritran
hieula5 - 4 nganbali
hieula3 - 0 phanthanhphuc291007
hieula2 - 9 cocvang
hieula2 - 0 tinhkt79
hieula6 - 0 vanhoc93
hieula1 - 0 linhbede451
hieula1 - 2 chumchum
hieula2 - 0 hungxitrum
hieula1 - 0 namnhut
hieula2 - 0 hieuxeom
hieula0 - 3 tomcuamuc
hieula1 - 2 travahuong
hieula3 - 0 huyiq1234
hieula1 - 0 chysnh
hieula6 - 0 thutoan10
hieula1 - 0 hiepgadeptrai
hieula4 - 2 pakuda
hieula0 - 1 luonghau1999
hieula5 - 0 nnonn
hieula3 - 0 lkloio
hieula2 - 4 vietnamovernight
hieula1 - 2 tintindongnghia1708
hieula0 - 1 toigalam
hieula1 - 0 ngoczien
hieula2 - 0 axtcaro
hieula3 - 0 trailangthang
hieula5 - 0 uhuhuhuhuhhuy
hieula1 - 0 binzzz98
hieula1 - 0 aawwee11
hieula2 - 0 tungprovip03
hieula0 - 5 lebaokhang
hieula1 - 0 nuocdihayday2702
hieula5 - 0 vnthong2612
hieula1 - 0 jachtheripper
hieula1 - 0 nguyenvonglinh98796
hieula14 - 4 cocarom
hieula2 - 0 pehihihi
hieula0 - 20 gomukupro33333
hieula2 - 0 maquygun
hieula1 - 5 muaxuanden
hieula12 - 1 anhnamk94
hieula3 - 1 vannuu
hieula10 - 9 veeee0032
hieula3 - 0 gjjjjjj5ujg755hj
hieula5 - 12 lunguyencong
hieula1 - 0 jumponj147
hieula6 - 0 asbonnotpro
hieula0 - 4 nguyennhisopoor
hieula2 - 11 haianthui
hieula1 - 0 luke911
hieula7 - 4 kqabc
hieula2 - 0 gangnobi1009
hieula2 - 0 gianghuu
hieula1 - 0 lamtqz113
hieula3 - 0 chanpham
hieula2 - 0 nguyenvunhatlan201
hieula4 - 0 tiennt
hieula1 - 0 devil2k7
hieula1 - 0 cokeine
hieula1 - 0 sochili
hieula1 - 7 tapchoigomoku
hieula0 - 8 phiacuoiconduong
hieula0 - 2 lucatin
hieula1 - 8 koka262
hieula2 - 1 thuakoku
hieula1 - 0 jangho266
hieula4 - 1 nunanu123
hieula7 - 0 daoquangduy12345
hieula3 - 0 kiopin17
hieula1 - 10 ellytuyen
hieula1 - 10 hunterxcaro
hieula1 - 0 benana
hieula1 - 0 huongduong
hieula0 - 2 wibunotsimpttv2k7
hieula1 - 0 sucakoi
hieula0 - 1 son23
hieula0 - 5 bienho
hieula1 - 0 cocuser
hieula1 - 2 luungocbich3367