binhnhi
  • Hạng 114
  • Ngọc 1,119
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 69.19%
  • Chỉ số xã hội 594
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhnhi1 - 5 drthanhpham
binhnhi1 - 0 pngodfather
binhnhi3 - 0 emameo
binhnhi5 - 0 nguyentienduy
binhnhi2 - 4 siro2012
binhnhi7 - 9 tenry
binhnhi14 - 22 ngocsonhb
binhnhi20 - 31 beyeupk
binhnhi1 - 10 newnewnew
binhnhi23 - 20 nhimxu
binhnhi0 - 1 ducvuvan
binhnhi2 - 0 docuong
binhnhi13 - 4 thuytinhkhoc
binhnhi2 - 0 spade
binhnhi8 - 11 hoadongtien00
binhnhi4 - 1 caromoi2022
binhnhi1 - 0 dotienluc
binhnhi20 - 22 nganbali
binhnhi2 - 0 miinmiin
binhnhi0 - 7 muaxuanden
binhnhi4 - 0 linhkhoa123
binhnhi20 - 2 loveordeath
binhnhi10 - 12 cuncun
binhnhi1 - 0 ihbfdjgi
binhnhi9 - 2 aklsjdfiahuviugh
binhnhi4 - 2 choivuiti
binhnhi3 - 4 heokool
binhnhi4 - 3 socnau
binhnhi1 - 0 huytapchoi
binhnhi2 - 0 mrking
binhnhi1 - 3 winxp
binhnhi8 - 0 bkggk
binhnhi1 - 0 hienvux
binhnhi2 - 3 osin2k
binhnhi2 - 5 cocvang
binhnhi3 - 0 dangdang
binhnhi5 - 1 caohoangtrung1234567
binhnhi10 - 8 vuabip
binhnhi1 - 1 haizzzzzzzzzzzzz
binhnhi1 - 0 zzznguyen1234
binhnhi1 - 0 ducchinhhh19112000
binhnhi4 - 0 tongtuan
binhnhi1 - 0 tafi004
binhnhi0 - 1 lunox
binhnhi1 - 0 anntnl11
binhnhi0 - 1 dontyoudare
binhnhi2 - 0 daohuycuong
binhnhi5 - 0 caobao1305
binhnhi0 - 4 kythutudo
binhnhi3 - 0 hahaimagain
binhnhi0 - 1 chumchum
binhnhi1 - 0 thuynganho
binhnhi2 - 0 lokeybonson
binhnhi1 - 0 vuongcony
binhnhi1 - 0 gwbnmcbdh
binhnhi7 - 4 sabo2412
binhnhi1 - 0 luubaon1997
binhnhi3 - 0 letandat1234
binhnhi1 - 0 xuninak
binhnhi0 - 1 emiya
binhnhi1 - 0 dangnguyenphu2
binhnhi1 - 0 vitkhongngu
binhnhi1 - 1 phameco
binhnhi1 - 1 bangtam2312
binhnhi3 - 4 qindy
binhnhi1 - 0 quanbich581874
binhnhi1 - 0 cothanh
binhnhi3 - 5 hdmi2000
binhnhi1 - 0 langtuan2007
binhnhi1 - 0 meosimmy
binhnhi4 - 0 ene98bg
binhnhi0 - 1 thutoan10
binhnhi6 - 3 dellbtchsco123
binhnhi1 - 0 minle
binhnhi2 - 0 admingo
binhnhi3 - 3 tintindongnghia1708
binhnhi1 - 0 minhreal23
binhnhi1 - 0 nguyenthanhcong
binhnhi2 - 0 kunham2505
binhnhi0 - 2 kain98
binhnhi3 - 0 changtraivotinh035
binhnhi12 - 3 yourmomahoe
binhnhi1 - 0 kiemkhachgiangho
binhnhi0 - 1 saphia
binhnhi2 - 0 vitospb2vn
binhnhi2 - 1 nem0nem0
binhnhi2 - 0 hangover
binhnhi1 - 0 shrink
binhnhi3 - 0 ngoctin
binhnhi0 - 1 minhtoicodon52
binhnhi0 - 7 lebaokhang
binhnhi0 - 3 caroforfun99999
binhnhi5 - 0 hoanghong127
binhnhi1 - 0 nguyenthanhchinh
binhnhi3 - 0 binhbinh95
binhnhi4 - 0 tramha
binhnhi1 - 0 kazuu1554
binhnhi6 - 0 nguyenvu28112006z
binhnhi2 - 0 nguyenduyen
binhnhi3 - 0 ninhpham