binhnhi
  • Hạng ...
  • Ngọc 995
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.75%
  • Chỉ số xã hội 608
  • Chỉ số đam mê 2.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhnhi27 - 33 ngocsonhb
binhnhi30 - 42 beyeupk
binhnhi12 - 15 cocvang
binhnhi30 - 13 thanhvy95
binhnhi6 - 4 socnau
binhnhi17 - 9 thuytinhkhoc
binhnhi29 - 24 nhimxu
binhnhi11 - 13 hoadongtien00
binhnhi5 - 5 osin2k
binhnhi2 - 13 aikhongsotui
binhnhi0 - 2 beteoteosg
binhnhi2 - 0 thualathang
binhnhi5 - 0 lishiyan201
binhnhi1 - 1 sakurajp
binhnhi6 - 6 rocket290671
binhnhi0 - 3 congtrinh
binhnhi3 - 1 vovanhung1
binhnhi1 - 0 dangkhoisg
binhnhi1 - 1 ghostlee
binhnhi2 - 0 emtenbaok9
binhnhi2 - 0 caochuyen94
binhnhi2 - 1 lukedt
binhnhi20 - 23 nganbali
binhnhi2 - 2 docuong
binhnhi1 - 5 drthanhpham
binhnhi1 - 0 pngodfather
binhnhi3 - 0 emameo
binhnhi5 - 0 nguyentienduy
binhnhi2 - 4 siro2012
binhnhi7 - 9 tenry
binhnhi1 - 10 newnewnew
binhnhi0 - 1 ducvuvan
binhnhi2 - 0 spade
binhnhi4 - 1 caromoi2022
binhnhi1 - 0 dotienluc
binhnhi2 - 0 miinmiin
binhnhi0 - 7 muaxuanden
binhnhi4 - 0 linhkhoa123
binhnhi20 - 2 loveordeath
binhnhi10 - 12 cuncun
binhnhi1 - 0 ihbfdjgi
binhnhi9 - 2 aklsjdfiahuviugh
binhnhi4 - 2 choivuiti
binhnhi3 - 4 heokool
binhnhi1 - 0 huytapchoi
binhnhi2 - 0 mrking
binhnhi1 - 3 winxp
binhnhi8 - 0 bkggk
binhnhi1 - 0 hienvux
binhnhi3 - 0 dangdang
binhnhi5 - 1 caohoangtrung1234567
binhnhi10 - 8 vuabip
binhnhi1 - 1 haizzzzzzzzzzzzz
binhnhi1 - 0 zzznguyen1234
binhnhi1 - 0 ducchinhhh19112000
binhnhi4 - 0 tongtuan
binhnhi1 - 0 tafi004
binhnhi0 - 1 lunox
binhnhi1 - 0 anntnl11
binhnhi0 - 1 dontyoudare
binhnhi2 - 0 daohuycuong
binhnhi5 - 0 caobao1305
binhnhi0 - 4 kythutudo
binhnhi3 - 0 hahaimagain
binhnhi0 - 1 chumchum
binhnhi1 - 0 thuynganho
binhnhi2 - 0 lokeybonson
binhnhi1 - 0 vuongcony
binhnhi1 - 0 gwbnmcbdh
binhnhi7 - 4 sabo2412
binhnhi1 - 0 luubaon1997
binhnhi3 - 0 letandat1234
binhnhi1 - 0 xuninak
binhnhi0 - 1 emiya
binhnhi1 - 0 dangnguyenphu2
binhnhi1 - 0 vitkhongngu
binhnhi1 - 1 phameco
binhnhi1 - 1 bangtam2312
binhnhi3 - 4 qindy
binhnhi1 - 0 quanbich581874
binhnhi1 - 0 cothanh
binhnhi3 - 5 hdmi2000
binhnhi1 - 0 langtuan2007
binhnhi1 - 0 meosimmy
binhnhi4 - 0 ene98bg
binhnhi0 - 1 thutoan10
binhnhi6 - 3 dellbtchsco123
binhnhi1 - 0 minle
binhnhi2 - 0 admingo
binhnhi3 - 3 tintindongnghia1708
binhnhi1 - 0 minhreal23
binhnhi1 - 0 nguyenthanhcong
binhnhi2 - 0 kunham2505
binhnhi0 - 2 kain98
binhnhi3 - 0 changtraivotinh035
binhnhi12 - 3 yourmomahoe
binhnhi1 - 0 kiemkhachgiangho
binhnhi0 - 1 saphia
binhnhi2 - 0 vitospb2vn
binhnhi2 - 1 nem0nem0