binhnhi
  • Hạng 97
  • Ngọc 1,542
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 69.01%
  • Chỉ số xã hội 568
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhnhi7 - 4 thuytinhkhoc
binhnhi12 - 19 beyeupk
binhnhi1 - 1 haizzzzzzzzzzzzz
binhnhi8 - 12 ngocsonhb
binhnhi7 - 8 hoadongtien00
binhnhi18 - 14 nhimxu
binhnhi1 - 0 zzznguyen1234
binhnhi1 - 0 ducchinhhh19112000
binhnhi4 - 7 nganbali
binhnhi4 - 0 tongtuan
binhnhi1 - 0 tafi004
binhnhi0 - 1 lunox
binhnhi3 - 2 socnau
binhnhi1 - 0 anntnl11
binhnhi0 - 1 dontyoudare
binhnhi2 - 0 daohuycuong
binhnhi5 - 0 caobao1305
binhnhi0 - 4 kythutudo
binhnhi3 - 0 hahaimagain
binhnhi0 - 1 chumchum
binhnhi1 - 0 thuynganho
binhnhi1 - 2 osin2k
binhnhi2 - 0 lokeybonson
binhnhi1 - 0 vuongcony
binhnhi1 - 0 gwbnmcbdh
binhnhi0 - 3 cocvang
binhnhi7 - 4 sabo2412
binhnhi1 - 0 luubaon1997
binhnhi2 - 3 heokool
binhnhi3 - 0 letandat1234
binhnhi1 - 0 xuninak
binhnhi0 - 1 emiya
binhnhi1 - 0 dangnguyenphu2
binhnhi1 - 0 vitkhongngu
binhnhi1 - 1 phameco
binhnhi1 - 1 bangtam2312
binhnhi3 - 4 qindy
binhnhi1 - 0 quanbich581874
binhnhi1 - 0 cothanh
binhnhi3 - 5 hdmi2000
binhnhi1 - 0 langtuan2007
binhnhi1 - 0 meosimmy
binhnhi4 - 0 ene98bg
binhnhi0 - 1 thutoan10
binhnhi6 - 3 dellbtchsco123
binhnhi1 - 0 minle
binhnhi2 - 0 admingo
binhnhi3 - 3 tintindongnghia1708
binhnhi1 - 0 minhreal23
binhnhi1 - 0 nguyenthanhcong
binhnhi2 - 0 kunham2505
binhnhi0 - 2 kain98
binhnhi3 - 0 changtraivotinh035
binhnhi12 - 3 yourmomahoe
binhnhi1 - 0 kiemkhachgiangho
binhnhi0 - 1 saphia
binhnhi2 - 0 vitospb2vn
binhnhi2 - 1 nem0nem0
binhnhi2 - 0 hangover
binhnhi1 - 0 shrink
binhnhi0 - 1 muaxuanden
binhnhi3 - 0 ngoctin
binhnhi0 - 1 minhtoicodon52
binhnhi0 - 7 lebaokhang
binhnhi0 - 3 caroforfun99999
binhnhi5 - 0 hoanghong127
binhnhi1 - 0 nguyenthanhchinh
binhnhi3 - 0 binhbinh95
binhnhi4 - 0 tramha
binhnhi1 - 0 kazuu1554
binhnhi6 - 0 nguyenvu28112006z
binhnhi2 - 0 nguyenduyen
binhnhi3 - 0 ninhpham
binhnhi1 - 3 pity08
binhnhi1 - 0 dinhsun1623
binhnhi4 - 0 lengocnhuyy0520
binhnhi1 - 0 ezbanggia
binhnhi12 - 2 hiusama
binhnhi0 - 2 minhtoanwin
binhnhi1 - 0 dangtronghuy
binhnhi4 - 0 dzphucdz
binhnhi1 - 2 lolololo
binhnhi1 - 2 belen3
binhnhi9 - 3 veeee0032
binhnhi7 - 3 sihalinhchi4
binhnhi4 - 0 iviska207
binhnhi1 - 0 shindy
binhnhi1 - 0 pancancoi150
binhnhi1 - 0 cooll123456
binhnhi1 - 0 embdiu
binhnhi1 - 0 ngionghie87
binhnhi0 - 4 vivacoffee
binhnhi0 - 7 lamcaro2
binhnhi3 - 0 tieumong
binhnhi5 - 0 vuvietanh2005
binhnhi4 - 7 noodles
binhnhi1 - 2 haianthui
binhnhi2 - 16 lunguyencong
binhnhi1 - 0 gftyftffyfr6i7u
binhnhi1 - 0 koemb015