phungtien
  • Hạng 22
  • Ngọc 69,528
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.28%
  • Chỉ số xã hội 501
  • Chỉ số đam mê 2.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phungtien20 - 19 thutrang
phungtien0 - 1 ellis
phungtien11 - 12 h2so4
phungtien6 - 3 huongkute
phungtien8 - 24 canho
phungtien1 - 0 learnnow173
phungtien20 - 32 nguoivohinh
phungtien0 - 9 aikhongsotui
phungtien1 - 21 xuantung91
phungtien1 - 0 kazumakei
phungtien7 - 10 nkocdethuong
phungtien8 - 7 hdmi2000
phungtien20 - 17 trannhat
phungtien0 - 6 beteoteosg
phungtien3 - 13 maruko
phungtien2 - 5 hatcatnho
phungtien0 - 5 rocket290671
phungtien0 - 1 tsarbombo
phungtien4 - 0 ngocdztukado
phungtien2 - 0 unicormy
phungtien1 - 0 thesunn
phungtien2 - 4 sakurajp
phungtien7 - 2 phgdepchai
phungtien3 - 2 phongnha
phungtien2 - 1 vule2k9kk
phungtien5 - 1 zenitsu
phungtien1 - 0 quynhgiao
phungtien4 - 10 sabo2412
phungtien4 - 0 caochuyen94
phungtien2 - 0 hoganh947
phungtien4 - 2 nhimnha
phungtien2 - 0 teminh08
phungtien0 - 7 muaxuanden
phungtien7 - 0 tamhe112
phungtien2 - 0 lamkhoi
phungtien2 - 0 thanhrua01
phungtien6 - 4 toankan1111
phungtien0 - 1 lunox
phungtien3 - 8 winxp
phungtien7 - 24 cocvang
phungtien6 - 0 emameo
phungtien9 - 0 kimomega12
phungtien4 - 2 minhpham
phungtien2 - 4 siro2012
phungtien1 - 0 principiamathematica
phungtien1 - 1 meohoang123
phungtien2 - 1 noobvip2k8
phungtien7 - 0 hoang2k5hq
phungtien0 - 1 carokid
phungtien4 - 12 nganbali
phungtien0 - 1 htavan248
phungtien1 - 6 chupchup
phungtien3 - 1 danhthithanhlam
phungtien3 - 0 qmhuyfo4
phungtien0 - 2 sondinh
phungtien2 - 4 zaninovn1324
phungtien1 - 0 aimar
phungtien3 - 0 minhtuk12a
phungtien8 - 8 vuabip
phungtien1 - 0 sonlk
phungtien2 - 0 thienann18
phungtien3 - 0 anhtoo
phungtien2 - 1 hongkong1
phungtien2 - 0 lolxdddd1
phungtien1 - 0 phamhals123
phungtien1 - 0 tuanpiu
phungtien3 - 0 longnhchoicocaro
phungtien5 - 2 htranq
phungtien1 - 0 hakina
phungtien2 - 0 nguyenduclong
phungtien1 - 0 khai2mais
phungtien2 - 0 nhatviii
phungtien1 - 0 proby
phungtien1 - 0 buiquangvuanh
phungtien2 - 0 kenhao2013
phungtien0 - 2 manhlamm
phungtien4 - 4 hahaimagain
phungtien6 - 0 happyroom
phungtien1 - 1 dangtiendung
phungtien1 - 0 vokhacthang
phungtien1 - 0 tdunggg
phungtien0 - 3 wibunotsimpttv2k7
phungtien1 - 0 phamhaidangg
phungtien4 - 0 lequocan
phungtien1 - 0 truongthinh08
phungtien1 - 0 luan1123xpnn
phungtien2 - 0 tudang13264869
phungtien8 - 3 eveswe
phungtien3 - 6 admingo
phungtien4 - 0 minhreal23
phungtien3 - 1 phuongxoan
phungtien2 - 0 lylokute
phungtien0 - 7 vuhoangnguyen
phungtien3 - 0 katenhikate2008
phungtien1 - 0 imsontdn8a8
phungtien2 - 0 minle
phungtien0 - 1 kikokiko
phungtien1 - 0 trungrpg
phungtien0 - 3 loanloan
phungtien0 - 4 truongsinh