paduc
  • Hạng 135
  • Ngọc 1,266
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.96%
  • Chỉ số xã hội 441
  • Chỉ số đam mê 2.60
  • Thời gian tham gia 11 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
paduc6 - 0 lovedetu
paduc4 - 5 lebaokhang
paduc2 - 2 tahuy
paduc0 - 1 tonngokhong9
paduc0 - 5 alienware
paduc0 - 2 yumkhin
paduc1 - 2 alphax
paduc3 - 0 qhis123
paduc1 - 0 truongngoctien
paduc8 - 17 hdmi2000
paduc1 - 1 kiuu153
paduc0 - 34 phuongkitty
paduc1 - 1 njhvuughbkn
paduc6 - 1 lemaipa
paduc0 - 1 wibunotsimpttv2k7
paduc1 - 0 ditmemayadmin
paduc24 - 20 namminhz1
paduc1 - 0 anhngoc9x
paduc1 - 6 chachacha
paduc1 - 0 nguyennhisopoor
paduc1 - 0 vangnguyen
paduc1 - 6 heoconhamchoi
paduc5 - 5 lee16
paduc2 - 2 travahuong
paduc1 - 0 ngochang2609
paduc1 - 3 tralacmi
paduc2 - 1 carohcm
paduc1 - 0 phuceric
paduc3 - 2 nguyennhisoreall
paduc0 - 3 minhtoanwin
paduc7 - 16 lunguyencong
paduc0 - 1 hoangphuc2040
paduc0 - 1 thuong95
paduc0 - 1 vnhello
paduc3 - 0 jezebel
paduc4 - 2 tieumong
paduc6 - 0 kain98
paduc4 - 0 kamichan
paduc3 - 5 hoangnam124ha
paduc1 - 0 quyami123
paduc2 - 0 quanidoxxx
paduc2 - 0 nhanleaaa
paduc0 - 5 evanst
paduc1 - 4 hienvq
paduc13 - 7 veeee0032
paduc1 - 0 ngvietanh204
paduc3 - 0 longlong129mnfff
paduc4 - 2 thiengon123
paduc1 - 1 thanhvan2021
paduc0 - 1 anhlatrumday
paduc1 - 2 kiencon
paduc3 - 3 kakachieu030201
paduc4 - 2 sabo2412
paduc0 - 1 mblife2021
paduc14 - 0 vbdbhd5635
paduc2 - 0 chi123
paduc17 - 0 khanhtuan
paduc4 - 2 koka262
paduc8 - 1 thuyhoa
paduc7 - 0 polokoio09
paduc3 - 0 thienbaoben
paduc2 - 1 bikcute
paduc5 - 0 nghiemduong
paduc2 - 0 binhphonui
paduc2 - 0 jiemkiop90
paduc3 - 0 nguyenhongson
paduc5 - 3 minuminu11
paduc1 - 9 phumyhung
paduc1 - 1 vichio
paduc2 - 1 kusdabest
paduc1 - 2 ngocgiau04
paduc1 - 2 noodles
paduc1 - 0 chamxx95
paduc2 - 0 meocon9xx
paduc0 - 1 managerx1
paduc0 - 5 yephdith
paduc5 - 0 nghiacaro
paduc1 - 4 tuongsinh
paduc1 - 5 vuicaro2021
paduc0 - 13 lamcaro2
paduc0 - 2 hocgomoku
paduc4 - 1 cocuser
paduc6 - 11 lucatin
paduc2 - 2 nguyenduyduc
paduc5 - 3 superken2k4
paduc1 - 0 chilon5
paduc3 - 0 snoweee011
paduc0 - 1 vuabip
paduc1 - 0 charlotter
paduc4 - 0 giainghi11
paduc1 - 4 dangtiendo
paduc2 - 0 ditnhauko
paduc2 - 2 khangnongrdo
paduc0 - 3 hanhphucthoangqua
paduc1 - 1 caclodaisu
paduc11 - 5 lavenderxpent05
paduc3 - 0 myanhtran04
paduc5 - 0 thanhhanh2k1
paduc0 - 1 kaitokun
paduc1 - 0 nhyyyheluu