vantannguyen
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,241
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.54%
  • Chỉ số xã hội 78
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vantannguyen1 - 0 huongduong
vantannguyen0 - 1 liuhuy314
vantannguyen1 - 0 tungk3
vantannguyen2 - 1 mailady
vantannguyen1 - 0 tuliphalan
vantannguyen1 - 0 eketao
vantannguyen1 - 1 keosua
vantannguyen1 - 0 chihiro
vantannguyen2 - 0 nagato
vantannguyen1 - 0 tieuling
vantannguyen1 - 1 astrazeneca
vantannguyen0 - 2 thienloi
vantannguyen1 - 0 tieuholy
vantannguyen2 - 0 nhipcautre21
vantannguyen12 - 8 carohcm
vantannguyen1 - 0 quangmetro
vantannguyen1 - 0 thuytinhkhoc
vantannguyen1 - 0 donan
vantannguyen2 - 1 thuykieu
vantannguyen1 - 0 bapcaingoc
vantannguyen2 - 4 x0nguoidanhco0x
vantannguyen1 - 2 tamthuong262
vantannguyen0 - 1 toloveru
vantannguyen4 - 2 dongianlaso1
vantannguyen2 - 0 marionew
vantannguyen1 - 0 waifu207otaku
vantannguyen0 - 1 gahapchao
vantannguyen1 - 1 linhlucden
vantannguyen1 - 0 dannyvnn
vantannguyen1 - 0 mrboo
vantannguyen1 - 1 langtu
vantannguyen0 - 1 canho
vantannguyen1 - 0 thanhvan2021
vantannguyen3 - 0 heoconhamchoi
vantannguyen1 - 0 yumkhin
vantannguyen0 - 1 gecko88
vantannguyen1 - 0 nammien
vantannguyen3 - 0 nhatruc2014
vantannguyen3 - 2 gaodo
vantannguyen3 - 0 lucky
vantannguyen1 - 0 latalaaa
vantannguyen1 - 0 hades
vantannguyen2 - 1 bibi0101
vantannguyen0 - 3 rimurusama1707
vantannguyen3 - 0 nhocyeusky
vantannguyen0 - 2 tranminhchien
vantannguyen2 - 1 vanvolang
vantannguyen3 - 0 huynhbaobao
vantannguyen2 - 1 nangcanhhoaroi
vantannguyen0 - 1 hannie
vantannguyen0 - 1 crystal
vantannguyen0 - 4 a4toto
vantannguyen4 - 0 dungnhinlai
vantannguyen1 - 0 trucmai
vantannguyen5 - 0 luckystar
vantannguyen2 - 0 ekxanh
vantannguyen1 - 1 beba888
vantannguyen1 - 0 thinpham
vantannguyen2 - 0 xuanthupro
vantannguyen2 - 0 minhkhanh21090712345
vantannguyen2 - 0 ngannguyen
vantannguyen3 - 0 denhayden
vantannguyen3 - 0 quoccanh03
vantannguyen5 - 2 totoro
vantannguyen2 - 1 duyen10
vantannguyen0 - 1 sieutron
vantannguyen1 - 1 giodaingan
vantannguyen0 - 1 thaomoc
vantannguyen2 - 1 gmafk
vantannguyen1 - 2 huongly
vantannguyen0 - 1 bongo
vantannguyen4 - 10 dungtrieu
vantannguyen1 - 3 tuanlongtt
vantannguyen1 - 7 apollo
vantannguyen0 - 8 thimhuong
vantannguyen0 - 2 mynno
vantannguyen1 - 8 ngocluuly
vantannguyen0 - 1 love74